Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+6CBE, 沾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBE

[U+6CBD]
CJK Unified Ideographs 沿
[U+6CBF]
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +5, 8 strokes, cangjie input 水卜口 (EYR), four-corner 31160, composition)

 1. moisten, wet, soak
 2. to touch

References[edit]

 • KangXi: page 614, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 17259
 • Dae Jaweon: page 1008, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1583, character 6
 • Unihan data for U+6CBE

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*taːm
*ɦlaːm, *hljems, *hl'eːms
*ɦlaːm
*rteːm, *rdeːms, *teːm, *tʰjeb
*rteːms
*sreːm
*nem
*nem
*slem, *ʔl'ɯm
*tem
*tem, *teːms, *tʰeːm
*tems, *tʰem
*tʰem, *ɡrem, *tʰeːb
*ʔljem, *tjems
*tjemʔ
*tjems, *teːm
*hljem, *hljems
*hljem, *teːms
*njem
*lem
*teːm
*tiːm
*teːmʔ
*teːmʔ, *teːms
*tiːms
*tiːms, *tim
*tʰeːm
*deːmʔ
*neːm
*neːm
*ʔl'ɯm
*teːb
*teːb, *tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb

Etymology 1[edit]

Pronunciation 1[edit]


Note: tiam/chiam - literary, cham - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂan⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂan²¹/
/t͡san²¹/
Jinan /ʈ͡ʂã²¹³/
Qingdao /tʃã²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂan²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂã²¹/
Xining /ʈ͡ʂã⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ̃n³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Wuhan /t͡san⁵⁵/
Chengdu /t͡san⁵⁵/
Guiyang /t͡san⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂã̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂæ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡sæ̃¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂɑŋ¹³/
Hohhot /t͡sæ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sø⁵³/
Suzhou /t͡sø⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷõ³³/
Wenzhou /t͡ɕi³³/
Hui Shexian /t͡ɕie³¹/
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂə̃³³/
Xiangtan /t͡san³³/
Gan Nanchang /t͡sɛn⁴²/
Hakka Meixian /t͡sam⁴⁴/
Taoyuan /tʃɑm²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sim⁵³/
Nanning /t͡sim⁵⁵/
Hong Kong /t͡sim⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /niŋ⁵⁴/
/t͡siŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /tiam³³/
Haikou (Min Nan) /tiam²³/

Rime
Character
Reading # 1/3
Initial () (9)
Final () (154)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇm/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛm/
Shao
Rongfen
/ȶiæm/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiam/
Li
Rong
/ȶjɛm/
Wang
Li
/ȶĭɛm/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
zhān
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
zhān
Middle
Chinese
‹ trjem ›
Old
Chinese
/*[t]rem/
English moisten

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3
No. 16702
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tem/
Definitions[edit]

 1. name on an ancient river in Shanxi and Henan
 2. full to the brim
 3. to soak
 4. to share
 5. to edify
 6. to be contaminated by

Pronunciation 2[edit]


 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂan⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂan²¹/
/t͡san²¹/
Jinan /ʈ͡ʂã²¹³/
Qingdao /tʃã²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂan²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂã²¹/
Xining /ʈ͡ʂã⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ̃n³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Wuhan /t͡san⁵⁵/
Chengdu /t͡san⁵⁵/
Guiyang /t͡san⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂã̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂæ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡sæ̃¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂɑŋ¹³/
Hohhot /t͡sæ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sø⁵³/
Suzhou /t͡sø⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷõ³³/
Wenzhou /t͡ɕi³³/
Hui Shexian /t͡ɕie³¹/
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂə̃³³/
Xiangtan /t͡san³³/
Gan Nanchang /t͡sɛn⁴²/
Hakka Meixian /t͡sam⁴⁴/
Taoyuan /tʃɑm²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sim⁵³/
Nanning /t͡sim⁵⁵/
Hong Kong /t͡sim⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /niŋ⁵⁴/
/t͡siŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /tiam³³/
Haikou (Min Nan) /tiam²³/

Rime
Character
Reading # 2/3
Initial () (6)
Final () (157)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tʰem/
Pan
Wuyun
/tʰem/
Shao
Rongfen
/tʰɛm/
Edwin
Pulleyblank
/tʰɛm/
Li
Rong
/tʰem/
Wang
Li
/tʰiem/
Bernard
Karlgren
/tʰiem/
Expected
Mandarin
Reflex
tiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 3/3
No. 16728
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰeːm/
Definitions[edit]

 1. Template:zh-altform
 2. thin

Pronunciation 3[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂan⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂan²¹/
/t͡san²¹/
Jinan /ʈ͡ʂã²¹³/
Qingdao /tʃã²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂan²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂã²¹/
Xining /ʈ͡ʂã⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ̃n³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Wuhan /t͡san⁵⁵/
Chengdu /t͡san⁵⁵/
Guiyang /t͡san⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂã̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂæ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡sæ̃¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂɑŋ¹³/
Hohhot /t͡sæ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sø⁵³/
Suzhou /t͡sø⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷõ³³/
Wenzhou /t͡ɕi³³/
Hui Shexian /t͡ɕie³¹/
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂə̃³³/
Xiangtan /t͡san³³/
Gan Nanchang /t͡sɛn⁴²/
Hakka Meixian /t͡sam⁴⁴/
Taoyuan /tʃɑm²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sim⁵³/
Nanning /t͡sim⁵⁵/
Hong Kong /t͡sim⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /niŋ⁵⁴/
/t͡siŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /tiam³³/
Haikou (Min Nan) /tiam²³/

Rime
Character
Reading # 3/3
Initial () (5)
Final () (157)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/temH/
Pan
Wuyun
/temH/
Shao
Rongfen
/tɛmH/
Edwin
Pulleyblank
/tɛmH/
Li
Rong
/temH/
Wang
Li
/tiemH/
Bernard
Karlgren
/tiemH/
Expected
Mandarin
Reflex
diàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 3/3
No. 16728
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰeːm/
Definitions[edit]

 1. name of an ancient river in Shanxi and Hebei
 2. a county in Han dynasty

Etymology 2[edit]

For pronunciation and definitions of – see .
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 3[edit]

For pronunciation and definitions of – see .
(This character, , is the second-round simplified form of .)
Notes:

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(cheom) (hangeul , revised cheom, McCune-Reischauer ch'ŏm, Yale chem)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(chăm, trèm, triêm, chem, thêm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.