Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+8AB2, 課
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB2

[U+8AB1]
CJK Unified Ideographs
[U+8AB3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 149, +8, 15 strokes, cangjie input 卜口田木 (YRWD), four-corner 06694, composition)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 1165, character 14
 • Dai Kanwa Jiten: character 35589
 • Dae Jaweon: page 1630, character 30
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 3985, character 14
 • Unihan data for U+8AB2

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *kʰloːl, *kʰloːls): semantic (to say) + phonetic (OC *kloːlʔ) – to assess; to examine.

Pronunciation[edit]


Note:
 • khò/khò͘ - literary;
 • khè/khòe - vernacular.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /kʰɤ⁵¹/
  Harbin /kʰɤ⁵³/
  Tianjin /kʰɤ⁵³/
  Jinan /kʰə²¹/
  Qingdao /kʰə⁴²/
  Zhengzhou /kʰuo³¹²/
  Xi'an /kʰuo⁴⁴/
  Xining /kʰu²¹³/
  Yinchuan /kʰuə¹³/
  /kʰə¹³/
  Lanzhou /kʰuə¹³/
  Ürümqi /kʰɤ²¹³/
  Wuhan /kʰuo²¹³/
  Chengdu /kʰo¹³/
  Guiyang /kʰo²¹³/
  Kunming /kʰo²¹²/
  Nanjing /kʰo⁴⁴/
  Hefei /kʰʊ⁵³/
  Jin Taiyuan /kʰuɤ⁴⁵/
  Pingyao /kʰuə³⁵/
  Hohhot /kʰɤ⁵⁵/
  Wu Shanghai /kʰu³⁵/
  Suzhou /kʰəu⁵¹³/
  Hangzhou /kʰo⁴⁴⁵/
  Wenzhou /kʰu⁴²/
  Hui Shexian /kʰiu³²⁴/
  Tunxi /kʰo⁴²/
  Xiang Changsha /kʰo⁵⁵/
  Xiangtan /kʰo⁵⁵/
  Gan Nanchang /kʰuo²¹³/
  Hakka Meixian /kʰo⁵³/
  Taoyuan /kʰo⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /fɔ³³/
  Nanning /kʰɔ³³/
  Hong Kong /fɔ³³/
  Min Xiamen (Min Nan) /kʰo²¹/
  /kʰe²¹/
  Fuzhou (Min Dong) /kʰuɔ²¹²/
  Jian'ou (Min Bei) /kʰua³³/
  Shantou (Min Nan) /kʰue²¹³/
  Haikou (Min Nan) /xua³⁵/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  Initial () (29) (29)
  Final () (95) (95)
  Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
  Openness (開合) Closed Closed
  Division () I I
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Pan
  Wuyun
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Shao
  Rongfen
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /kʰwa/ /kʰwaH/
  Li
  Rong
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Wang
  Li
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Bernard
  Karlgren
  /kʰuɑ/ /kʰuɑH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  kuō kuò
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  fo1 fo3
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 4778 4784
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  3 3
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*kʰloːl/ /*kʰloːls/

  Definitions[edit]

  1. lesson (Classifier: ;  m)
  2. course (Classifier: ;  c)
  3. classwork
  4. (literary) to check; to examine; to assess

  Synonyms[edit]

  • (to check):
  edit

  Compounds[edit]

  Further reading[edit]


  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (grade 4 “Kyōiku” kanji)

  Readings[edit]

  Counter[edit]

  () (-ka

  1. lessons
   (だい)()()
   dai-ni-ka
   Lesson 2
  2. chapters of a book

  Noun[edit]

  () (ka

  1. lesson

  Suffix[edit]

  () (-ka

  1. section, department
  2. lesson

  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (eumhun 과정 (gwajeong gwa))

  1. Hanja form? of (lesson).
  2. Hanja form? of (course).
  3. Hanja form? of (classwork).

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  : Hán Nôm readings: khóa/khoá, khỏa/khoả, thỏa/thoả, thuở, thuả

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.