Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 149 +11, 18 strokes, cangjie input 卜口尸一竹 (YRSMH), four-corner 07622)

 1. error, exaggeration
 2. erroneous

References[edit]

 • KangXi: page 1177, character 27
 • Dai Kanwa Jiten: character 35872
 • Dae Jaweon: page 1642, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4015, character 12
 • Unihan data for U+8B2C

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /miou⁵¹/
/niou⁵¹/
Harbin /niou⁵³/
Tianjin /niou⁵³/
Jinan /ȵiou²¹/
Qingdao /niou⁴²/
Zhengzhou /niou³¹²/
Xi'an /niou⁴⁴/
Xining /miɯ²¹³/
Yinchuan /niəu¹³/
Lanzhou /ȵiou¹³/
Ürümqi /ȵiɤu²¹³/
Wuhan /miau³⁵/
Chengdu /miau¹³/
/miəu¹³/
Guiyang /miəu²¹³/
Kunming /miəu²¹²/
Nanjing /miɔo⁴⁴/
/miəɯ⁴⁴/
Hefei /liɯ⁵³/
Jin Taiyuan /niəu⁴⁵/
Pingyao
Hohhot /niəu⁵⁵/
Wu Shanghai /miɤ²³/
Suzhou /mɤ³¹/
Hangzhou /ȵiu¹³/
Wenzhou /miɛ²²/
Hui Shexian /miɔ²²/
Tunxi /miu¹¹/
Xiang Changsha /miau⁵⁵/
Xiangtan /miaɯ⁵⁵/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /miau³¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /mɐu²²/
Nanning /mɐu²²/
Hong Kong /mɐu²²/
Min Xiamen (Min Nan) /biu²²/
Fuzhou (Min Dong) /miɛu²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /niau⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /nĩu³⁵/
Haikou (Min Nan) /miu³⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (4)
Final () (138)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/miɪuH/
Pan
Wuyun
/mɨuH/
Shao
Rongfen
/mieuH/
Edwin
Pulleyblank
/mjiwH/
Li
Rong
/miĕuH/
Wang
Li
/miəuH/
Bernard
Karlgren
/mieuH/
Expected
Mandarin
Reflex
miào
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 8388
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*mrɯws/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(ryu>yu, meu) (hangeul [[류>유, 므#Korean|류>유, 므]], revised ryu>yu, meu, McCune-Reischauer ryu>yu, mŭ, Yale lyu>yu, mu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mậu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.