Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from -課)
Jump to: navigation, search
See also:
U+8AB2, 課
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8AB2

[U+8AB1]
CJK Unified Ideographs
[U+8AB3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 149 +8, 15 strokes, cangjie input 卜口田木 (YRWD), four-corner 06694, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1165, character 14
 • Dai Kanwa Jiten: character 35589
 • Dae Jaweon: page 1630, character 30
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3985, character 14
 • Unihan data for U+8AB2

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡ·roːlʔ
*ɡ·roːlʔ
*kloːlʔ
*kloːlʔ
*kloːlʔ
*kloːlʔ, *ɡloːlʔ, *ɡroːlʔ, *kʰluːls
*kloːlʔ, *kloːls
*kloːlʔ
*kloːlʔ
粿 *kloːlʔ
*kʰloːl
*kʰloːl, *ɡroːlʔ
*kʰloːl, *kʰloːls
*kʰloːl, *kʰloːls, *kʰroːlʔ
*kʰloːl, *kʰloːnʔ, *ɡloːnʔ
*kʰloːlʔ
*kʰloːlʔ, *kʰloːls, *kloːns
*kʰloːlʔ, *kʰloːls
*qʰloːlʔ, *ɡloːlʔ, *ɡroːlʔ
*qloːlʔ, *kroːl
*ɡroːlʔ
*ɡluːlʔ

Pronunciation[edit]


Note:
 • khò/khò͘ - literary;
 • khè/khòe - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /kʰɤ⁵¹/
Harbin /kʰɤ⁵³/
Tianjin /kʰɤ⁵³/
Jinan /kʰə²¹/
Qingdao /kʰə⁴²/
Zhengzhou /kʰuo³¹²/
Xi'an /kʰuo⁴⁴/
Xining /kʰu²¹³/
Yinchuan /kʰuə¹³/
/kʰə¹³/
Lanzhou /kʰuə¹³/
Ürümqi /kʰɤ²¹³/
Wuhan /kʰuo²¹³/
Chengdu /kʰo¹³/
Guiyang /kʰo²¹³/
Kunming /kʰo²¹²/
Nanjing /kʰo⁴⁴/
Hefei /kʰʊ⁵³/
Jin Taiyuan /kʰuɤ⁴⁵/
Pingyao /kʰuə³⁵/
Hohhot /kʰɤ⁵⁵/
Wu Shanghai /kʰu³⁵/
Suzhou /kʰəu⁵¹³/
Hangzhou /kʰo⁴⁴⁵/
Wenzhou /kʰu⁴²/
Hui Shexian /kʰiu³²⁴/
Tunxi /kʰo⁴²/
Xiang Changsha /kʰo⁵⁵/
Xiangtan /kʰo⁵⁵/
Gan Nanchang /kʰuo²¹³/
Hakka Meixian /kʰo⁵³/
Taoyuan /kʰo⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /fɔ³³/
Nanning /kʰɔ³³/
Hong Kong /fɔ³³/
Min Xiamen (Min Nan) /kʰo²¹/
/kʰe²¹/
Fuzhou (Min Dong) /kʰuɔ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /kʰua³³/
Shantou (Min Nan) /kʰue²¹³/
Haikou (Min Nan) /xua³⁵/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (29) (29)
Final () (95) (95)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Pan
Wuyun
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Shao
Rongfen
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Edwin
Pulleyblank
/kʰwa/ /kʰwaH/
Li
Rong
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Wang
Li
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Bernard
Karlgren
/kʰuɑ/ /kʰuɑH/
Expected
Mandarin
Reflex
kuō kuò
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4778 4784
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰloːl/ /*kʰloːls/

Definitions[edit]

 1. lesson (Classifier: ;  m)
 2. course (Classifier: )
 3. classwork

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 4 “Kyōiku” kanji)

Readings[edit]

Counter[edit]

(hiragana , rōmaji -ka)

 1. lessons
  第二 (だいに) ()
  dai-ni-ka
  Lesson 2
 2. chapters of a book

Noun[edit]

(hiragana , rōmaji ka)

 1. lesson

Suffix[edit]

(hiragana , rōmaji -ka)

 1. section, department
 2. lesson

Korean[edit]

Hanja[edit]

(gwa) (hangeul , McCune-Reischauer kwa, Yale kwa)

 1. lesson
 2. course
 3. classwork

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(khoá, khoả, thoả, thuở, thuả)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.