Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+68F8, 棸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-68F8

[U+68F7]
CJK Unified Ideographs
[U+68F9]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75, +8, 12 strokes, cangjie input 尸水木 (SED), four-corner 17904, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 535, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 14991
  • Dae Jaweon: page 922, character 21
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1224, character 8
  • Unihan data for U+68F8

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsloː, *ʔsru, *ʔslo
*ʔsloː, *sʰloːʔ, *sloːʔ, *ʔsru
*ʔsloː, *ʔsruʔ, *ʔslo
*ʔsloː, *ʔsru, *slos
*sʰloːʔ, *sʰlos
*sʰloːʔ, *sʰloʔ
*zloː, *zloːʔ, *sʰlo
*rlu, *rluʔ, *ʔsru
*ʔsru, *zloʔ, *ljoːnʔ
*ʔsru
*ʔsru, *sʰroːɡ
*ʔsru, *sʰros, *zloːn
*ʔsru
*ʔsru
*zrus
*zloːds
*sʰoːds, *sʰoːd
*zoːds
*sʰroːds
*ʔslo
*ʔslo
*sʰloʔ, *sʰlos, *slo
*zloʔ, *zlos
*zlos
*zloːŋ
*zloːŋ
*ʔsoːd
*ʔsoːd, *sʰoːd

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (11) (11)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖɨu/ /ɖɨuX/
Pan
Wuyun
/ɖiu/ /ɖiuX/
Shao
Rongfen
/ȡiəu/ /ȡiəuX/
Edwin
Pulleyblank
/ɖuw/ /ɖuwX/
Li
Rong
/ȡiu/ /ȡiuX/
Wang
Li
/ȡĭəu/ /ȡĭəuX/
Bernard
Karlgren
/ȡʱi̯ə̯u/ /ȡʱi̯ə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
chóu zhòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10631 10632 10641
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rlu/ /*rluʔ/ /*ʔsru/
Notes

Definitions[edit]

  1. used as a surname