Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 86 +4, 8 strokes, cangjie input 火弓人 (FNO), four-corner 97882, composition)

 1. cook
 2. meal

References[edit]

 • KangXi: page 667, character 7
 • Dai Kanwa Jiten: character 18904
 • Dae Jaweon: page 1076, character 16
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2192, character 14
 • Unihan data for U+708A

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping ceoi1, Yale cheui1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(chwi) (hangeul , revised chwi, McCune-Reischauer ch'wi, Yale chwi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin chuī (chui1), tán (tan2), yàn (yan4), Wade-Giles ch'ui1, t'an2, yen4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(xuy, xúy)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: xuy, xúy

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville