From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8665, 虥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8665

[U+8664]
CJK Unified Ideographs
[U+8666]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 141, +10, 16 strokes, cangjie input 卜山戈戈 (YUII), four-corner 23253, composition )

References[edit]

  • Kangxi Dictionary: page 1075, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 32758
  • Dae Jaweon: page 1544, character 12
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2829, character 4
  • Unihan data for U+8665

Chinese[edit]

simp. and trad.
alternative forms 𰲠

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (20) (15) (20) (20)
Final () (73) (73) (73) (69)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () II II II II
Fanqie
Baxter dzrean dzean dzreanX dzraenH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒˠɛn/ /d͡zˠɛn/ /d͡ʒˠɛnX/ /d͡ʒˠanH/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐᵚæn/ /d͡zᵚæn/ /ɖ͡ʐᵚænX/ /ɖ͡ʐᵚanH/
Shao
Rongfen
/d͡ʒæn/ /d͡zæn/ /d͡ʒænX/ /d͡ʒɐnH/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐəɨn/ /d͡zəɨn/ /ɖ͡ʐəɨnX/ /ɖ͡ʐaɨnH/
Li
Rong
/d͡ʒɛn/ /d͡zɛn/ /d͡ʒɛnX/ /d͡ʒanH/
Wang
Li
/d͡ʒæn/ /d͡zæn/ /d͡ʒænX/ /d͡ʒanH/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱăn/ /d͡zʱăn/ /ɖ͡ʐʱănX/ /ɖ͡ʐʱanH/
Expected
Mandarin
Reflex
chán cán zhàn zhàn
Expected
Cantonese
Reflex
caan4 caan4 zaan6 zaan6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 5983 5988 5991 5995
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zreːn/ /*zreːn/ /*zreːnʔ/ /*zraːns/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.