Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+9B8B, 鮋
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8B

[U+9B8A]
CJK Unified Ideographs
[U+9B8C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 195, +5, 16 strokes, cangjie input 弓火中田 (NFLW), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1468, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 46066
  • Dae Jaweon: page 2001, character 12
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4681, character 7
  • Unihan data for U+9B8B

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (36) (25) (11)
Final () (136) (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jɨu/ /d͡ʑɨu/ /ɖɨu/
Pan
Wuyun
/jiu/ /d͡ʑiu/ /ɖiu/
Shao
Rongfen
/iəu/ /d͡ʑiəu/ /ȡiəu/
Edwin
Pulleyblank
/juw/ /d͡ʑuw/ /ɖuw/
Li
Rong
/iu/ /ʑiu/ /ȡiu/
Wang
Li
/jĭəu/ /ʑĭəu/ /ȡĭəu/
Bernard
Karlgren
/i̯ə̯u/ /ʑi̯ə̯u/ /ȡʱi̯ə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
yóu chóu chóu
Expected
Cantonese
Reflex
jau4 sau4 cau4
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 15517 15524 15529
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l'ɯw/ /*ɦljɯw/ /*lɯw/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]