shì

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: Shì, shī, shí, shǐ, shi, and shį

Mandarin[edit]

Pronunciation[edit]

 • (file)

Romanization[edit]

shì (shi4, Zhuyin ㄕˋ)

 1. Hanyu Pinyin reading of , , , .
 2. Hanyu Pinyin reading of , .
 3. Hanyu Pinyin reading of .
 4. Hanyu Pinyin reading of .
 5. Hanyu Pinyin reading of .
 6. Hanyu Pinyin reading of , .
 7. Hanyu Pinyin reading of .
 8. Hanyu Pinyin reading of .
 9. Hanyu Pinyin reading of .
 10. Hanyu Pinyin reading of .
 11. Hanyu Pinyin reading of .
 12. Hanyu Pinyin reading of .
 13. Hanyu Pinyin reading of .
 14. Hanyu Pinyin reading of .
 15. Hanyu Pinyin reading of .
 16. Hanyu Pinyin reading of .
 17. Hanyu Pinyin reading of .
 18. Hanyu Pinyin reading of .
 19. Hanyu Pinyin reading of .
 20. Hanyu Pinyin reading of , .
 21. Hanyu Pinyin reading of .
 22. Hanyu Pinyin reading of .
 23. Hanyu Pinyin reading of .
 24. Hanyu Pinyin reading of .
 25. Hanyu Pinyin reading of .
 26. Hanyu Pinyin reading of .
 27. Hanyu Pinyin reading of .
 28. Hanyu Pinyin reading of , , .
 29. Hanyu Pinyin reading of .
 30. Hanyu Pinyin reading of .
 31. Hanyu Pinyin reading of .
 32. Hanyu Pinyin reading of .
 33. Hanyu Pinyin reading of .
 34. Hanyu Pinyin reading of .
 35. Hanyu Pinyin reading of .
 36. Hanyu Pinyin reading of .
 37. Hanyu Pinyin reading of .
 38. Hanyu Pinyin reading of .
 39. Hanyu Pinyin reading of .
 40. Hanyu Pinyin reading of .
 41. Hanyu Pinyin reading of .
 42. Hanyu Pinyin reading of .
 43. Hanyu Pinyin reading of .
 44. Hanyu Pinyin reading of .
 45. Hanyu Pinyin reading of , , .
 46. Hanyu Pinyin reading of , .
 47. Hanyu Pinyin reading of .
 48. Hanyu Pinyin reading of .
 49. Hanyu Pinyin reading of .
 50. Hanyu Pinyin reading of , .
 51. Hanyu Pinyin reading of , .
 52. Hanyu Pinyin reading of , 𩚡, , , , 𢻃, .
 53. Hanyu Pinyin reading of , .
 54. Hanyu Pinyin reading of .
 55. Hanyu Pinyin reading of .
 56. Hanyu Pinyin reading of , .
 57. Hanyu Pinyin reading of .
 58. Hanyu Pinyin reading of .
 59. Hanyu Pinyin reading of .
 60. Hanyu Pinyin reading of .
 61. Hanyu Pinyin reading of .
 62. Hanyu Pinyin reading of .
 63. Hanyu Pinyin reading of , .
 64. Hanyu Pinyin reading of , .
 65. Hanyu Pinyin reading of .
 66. Hanyu Pinyin reading of .
 67. Hanyu Pinyin reading of , .
 68. Hanyu Pinyin reading of .
 69. Hanyu Pinyin reading of .
 70. Hanyu Pinyin reading of , .
 71. Hanyu Pinyin reading of .
 72. Hanyu Pinyin reading of .
 73. Hanyu Pinyin reading of .