shì

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: Shì, shī, shí, shǐ, and shi

Mandarin[edit]

Romanization[edit]

shì (Zhuyin ㄕˋ)

 1. Pinyin reading of
 2. Pinyin reading of
 3. Pinyin reading of
 4. Pinyin reading of
 5. Pinyin reading of
 6. Pinyin reading of
 7. Pinyin reading of
 8. Pinyin reading of
 9. Pinyin reading of
 10. Pinyin reading of
 11. Pinyin reading of ,
 12. Pinyin reading of
 13. Pinyin reading of
 14. Pinyin reading of
 15. Pinyin reading of
 16. Pinyin reading of
 17. Pinyin reading of
 18. Pinyin reading of
 19. Pinyin reading of
 20. Pinyin reading of
 21. Pinyin reading of
 22. Pinyin reading of
 23. Pinyin reading of
 24. Pinyin reading of
 25. Pinyin reading of
 26. Pinyin reading of
 27. Pinyin reading of
 28. Pinyin reading of ,
 29. Pinyin reading of
 30. Pinyin reading of
 31. Pinyin reading of
 32. Pinyin reading of
 33. Pinyin reading of
 34. Pinyin reading of
 35. Pinyin reading of
 36. Pinyin reading of
 37. Pinyin reading of , ,
 38. Pinyin reading of
 39. Pinyin reading of
 40. Pinyin reading of
 41. Pinyin reading of
 42. Pinyin reading of
 43. Pinyin reading of
 44. Pinyin reading of
 45. Pinyin reading of
 46. Pinyin reading of
 47. Pinyin reading of
 48. Pinyin reading of
 49. Pinyin reading of
 50. Pinyin reading of
 51. Pinyin reading of
 52. Pinyin reading of
 53. Pinyin reading of
 54. Pinyin reading of
 55. Pinyin reading of
 56. Pinyin reading of
 57. Pinyin reading of
 58. Pinyin reading of
 59. Pinyin reading of
 60. Pinyin reading of
 61. Pinyin reading of
 62. Pinyin reading of
 63. Pinyin reading of
 64. Pinyin reading of
 65. Pinyin reading of
 66. Pinyin reading of
 67. Pinyin reading of
 68. Pinyin reading of
 69. Pinyin reading of
 70. Pinyin reading of
 71. Pinyin reading of
 72. Pinyin reading of
 73. Pinyin reading of
 74. Pinyin reading of ,
 75. Pinyin reading of
 76. Pinyin reading of
 77. Pinyin reading of
 78. Pinyin reading of
 79. Pinyin reading of
 80. Pinyin reading of
 81. Pinyin reading of
 82. Pinyin reading of
 83. Pinyin reading of
 84. Pinyin reading of
 85. Pinyin reading of
 86. Pinyin reading of
 87. Pinyin reading of , ,
 88. Pinyin reading of
 89. Pinyin reading of
 90. Pinyin reading of
 91. Pinyin reading of
 92. Pinyin reading of
 93. Pinyin reading of
 94. Pinyin reading of
 95. Pinyin reading of
 96. Pinyin reading of
 97. Pinyin reading of
 98. Pinyin reading of
 99. Pinyin reading of
 100. Pinyin reading of
 101. Pinyin reading of
 102. Pinyin reading of
 103. Pinyin reading of