tāls

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: tals and Tals

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Baltic *tāli- or *toli-, from the Proto-Indo-European pronominal stem *to- (whence tas “that,” q.v.) with an extra suffix, either -āli (> *tāli-) or -li(> *toli-). The adverbial forms *tāli, *tālu, *tālus seem to be older than the adjectival ones, yielding both u- and yo-stem adjectives , in competition for some time: only in the early 20th century did the u-stem form tāls become the only one in the standard language (yo-stem tāļš is still attested dialectally). Cognates include Lithuanian tolùs, Old Prussian tālis, tāls, Old Church Slavonic толи ‎(toli, (to) that extent), толь ‎(tolĭ, that much), толикъ ‎(tolikŭ, that much, that big), Russian только ‎(tól’ko, only), Ukrainian тілько ‎(tíl’ko, only), Bulgarian толко ‎(tólko, that much), Czech tolik ‎(that much), Ancient Greek τηλίκος ‎(that old, that young, that big), Latin tālis ‎(such). (Slavic words like Russian, Ukrainian даль ‎(dalʹ) “distance,” Czech dále, dál “farther,” Russian далёкий ‎(daljókij) “far, distant,” Ukrainian далекий ‎(dalékyj), Bulgarian далек ‎(dalék), Czech daleký, Polish daleki, all from Proto-Slavic *dalekъ, *dalekъjъ, are also probably related to Latvian tāls, but their initial d remains unexplained.)[1]

Pronunciation[edit]

Headset icon.svg This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

Adjective[edit]

tāls (def. tālais, comp. tālāks, sup. vistālākais; irreg. adv. tālu)

 1. far, far away, distant (situated, living, coming from, happening in, a place which is at a relatively big distance away)
  tāls ciematsdistant village
  tāls nostūrisfar corner
  tālas pilsētas, jūrasdistant cities, seas
  tāla šalkoņadistant roar
  tālas atbalsisdistant echos
  tāla gaismadistant light
  doties tālos darbos — to go to distant (= long-distance) works
  apciemot tālus draugus — to visit distant friends
  sagaidīt tālus ciemiņus — to expect distant visitors
  saimnieks ar visiem zirgiem un puišiem devās uz tālo plāvu, kur šķūnī sabāzts siens gulēja jau no jūlija mēneša — the farm owner, with all horses and boys (= servants), went to the far-away meadow, where the hay storned in the barn had been llying since the month of July
  Aldona cepa tortes tuvākiem un tālākiem kaimiņiem — Aldona baked pies to (our) closer and farther neighbors
  drīz vien Mazuriju durvis sāka virināt tuvi un tāli ļaudis — soon people (from) near and far began to open and close the doors of Mazurija
 2. distant (without close ties; such that one does not relate to it; not familiar)
  meitai tāls un garlaicīgs šķiet viss, ko pārdzīvojusi māte, vecaistēvs... — to the girl, everything that (her) mother and grandfather had experienced seemed distant and uninteresting
  Ģirts jūt, ka tas brālim arvien bijis tāls; bet vai tad brālis nevar būt brāļa draugs? — Ģirts feels that that (one) was always distant to (= from) (his) brother; but can't a brother be friends with a brother (= can't two brothers be friends)?
 3. (of plans, dreams) distant (difficult to realize)
  es nevaru gulēt; miegs, īsts miegs man ir kā tāls sapnis no jaunības laikiem — I can't sleep; sleep, real sleep is to me like a distant dream from (my) youth
 4. (of paths, trips) long, far (covering or reaching a large distance)
  iet tālu ceļu — to go far, to go a long way (lit. to go a far way)
  tāls pārgājiens, ceļojums — a far (= long) trek, trip
  tāls lidojums — a far (= long) flight
  tāla ekspedīcija — a far expedition (= to a distant place)
  es gāju jau dienā, jo bija tāls gabals ejams — I went also during the day, because there was a far (= long) piece (of road) to go
  priekšā tāls ceļš līdz Vladivostokai un vēl garāks līdz mājām — ahead (of him), the far (= long) road to Vladivostoka and further to home
 5. (of processes, activities) far, distant, remote (executed from a distance)
  tāla mehānismu vadīšanaremote control of a mechanism
  tāli kosmiskie sakariremote spatial communication
 6. (of time periods, events) far, distant (separated from the present by a relatively long period of time)
  tāli gadsimtidistant centuries
  tāla senātne, nākotnedistant past, future
  tālie studiju gadi — the distant (= old) study years
  tāli jaunības sapņidistant (= ancient) youth dreams
  tāli nākotnes plānidistant future plans
  tāls priekštecisdistant predecessor
  atcerēties tālās bērnības dienas — to remember (one's) distant childhood days
  tālos, tālos aizvēstures laikos jūras viļņi skalojušies pāri Ķekavai, Baldonei, Jaunjelgavai — in the far, far prehistoric times, the sea waves washed over Ķekava, Baldone, Jaunjelgava
  atminos senas dienas un tālus notikumus, Mindaug — I remember the old days and the distant (= old, ancient) events, Mindaugs
 7. far, distant (having little in common)
  tāla radniecībadistant relation
  tāli radidistant relatives
  savstarpēji tālas augu sugas — mutually distant (= distantly related) plant species
  pat vistālākajās valodu grupās var atrast apbrīnojami līdzīgus vārdus — even in the most distant (= distantly related) language families it is possible to find surprisingly similar words
 8. broad, wide (covering a large distance, territory)
  tas bija tālā apkārtnē nedzirdēts gadījums, ka meita bez laulāšanas aiziet pie puiša — it was unheard of in the distant (= broad, wide) surroundings that a girl would marry a guy without a wedding

Declension[edit]

Synonyms[edit]

 • (of "distant, not familiar"): svešs

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ “tāls” in Konstantīns Karulis (1992, 2001), Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca, in 2 vols, Rīga: AVOTS, ISBN 9984-700-12-7