tīrs

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: tirs

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From the past tense stem *tīr- of an earlier verb *tirt (to rub), from Proto-Baltic *tir-, from the zero grade *tr̥- of Proto-Indo-European *ter- (to rub, to rub by turning, twisting; to turn, to drill), whence also Latvian trīt (to whet), and also Russian тереть (teret', to rub, to scrub), dialectal тирать (tirat'). Cognates include Lithuanian tyrùs (bright, light, clean; fresh; without vegetation, empty).[1]

Pronunciation[edit]

Headset icon.svg This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

Adjective[edit]

tīrs (definite tīrais, comparative tīrāks, superlative vistīrākais, adverb tīri)

 1. (of objects) clean (which is not dirty, has no stains, no undesirable substances, etc.)
  tīrs apģērbs, galdautsclean clothing, tablecloth
  tīra glāzeclean glass
  tīra grīdaclean floor
  tīra istabaclean room
  tīrs ciematsclean village
  Kārlis nolēma uzklāt gultai tīrus palagusKārlis decided to put clean sheets on the bed
  lai turētu mājas arvien tīras, lapas sagrāba un sakrāva orēsin order to keep the house(s) always clean, he gathered all the leaves and shoveled them into carts
 2. (of living beings, their bodies) clean (such that it has no dirt, stains, etc. on any body part, clothes, etc.)
  tīras rokasclean hands
  tīri maticlean hair
  tīrs sunsclean dog
  strēlnieki dzied klusu, sejas tīras, skūtasthe riflemen sing quiently, (their) faces clean, shaven
  kaķis ir vienmēr vientuļš apdzīvotā mājā, vienmēr skaists un tīrsthe cat is always lonely in an inhabited house, always nice and clean
 3. (of substances) pure, clean (not containing any unnecessary or undesirable impurities)
  tīrs zeltspure gold
  tīrs parafīnspure paraffin
  tīrs mālspure clay
  ķīmiski tīrs benzolschemically pure benzene
  tīrs ūdens, gaissclean water, air
  ūdens silts un tīrs; katru akmentiņu un lielāku smilšu graudu var skaidri cauri redzētthe water is warm and clean; every little stone or larger grain of sand can be clearly seen through (it)
 4. (of technology) clean (such that it does not pollute the environment)
  jauniem enerģijas avotiem jāatbilst divām pamatprasībām: tiem jābūt spēcīgiem un ekoloģiski tīriemnew energy sources must meet two basic requirements: they must be powerful and ecologically clean
 5. clean, empty, clear (in which something is not; which is not filled with, taken by, something; from which something was removed)
  no nezālēm tīra augsnesoil clean of weeds
  tīrā papuvethe clean fallow (= with no crops)
  tīra papīra lapaclean, empty page (= with nothing written on it)
  tīra tāfeleclean, empty blackboard
  tīrs audeklsclean, empty canvas
  debesis bija tīras, neviena mākonīšathe sky was clear, not a single little cloud
 6. (of money, resources) net (calculated by excluding certain component elements)
  tīrais ienākumsnet income
  tīrais laiksnet time
  tīrā produkcijanet production
  vecais aprēķināja, ka saņēmis trīspadsmit latus un deviņdesmit vienu santīmu un, ja atskaitīja ceļa naudu, tad tīrā peļņa tik un tā iznāca vairāk nekā divpadsmit latuthe old man calculated that, having received thirty lats and ninety-one cents, if one deducts the travel money, then the net profit would come to more than twentyt lats
 7. (of living beings) pure (such that no other species are involved in its origin)
  tīras koku un krūmu sugaspure tree and shrub species
  tīras rasespure races
  tīras vietējās bitespure local bees
  tīras asinispure blood (e.g., horse)
 8. (of people) pure, genuine, real (such that no other ethnic or social group, no other kinds of people are involved in a person's origin)
  tīrs latvietisa pure, genuine Latvian
  tīrs aristokrātsa pure, genuine aristocrat
  tīrs pilsētnieksa real, genuine city person
 9. (of topics) pure (existing by itself, without depending on others; not applied, not used for some goal outside of itself)
  tīrā matemātikapure mathematics
  tīrā zinātnepure science
  tīrā mākslapure art
 10. clean, pure, perfect (fully meeting a certain set of requirements, criteria, ideals, etc.)
  tīrs tonispure tone
  tīrs soprāns — pure soprano
  baltu gaismu sadalot spektrā, iegūst tīrās spektrālās krāsassplitting white light into a spectrum, one obtains pure spectral colors
  Annas Sakses valoda bija vicaur gramatiski pareiza, tīra un labskanīgaAnna Sakse's language was grammatically correct, pure and well-sounding throughout
  tie bija jauni cilvēki, ar labu apņemšanos, tīrām biogrāfijām un teicamiem raksturojumiemthese were young people, comitted to good, with clean, pure biographies and excellent characters
  nav brīnums, ka jūsu mājā jaunā paaudze runā tīru latviešu valoduno wonder that the young generation in your house speaks pure Latvian
 11. (of people, their behavior) pure, innocent (which corresponds consistently to certain moral norms or ideals)
  tīra sirdsapziņaa clean conscience
  tīra dzīvea clean, pure life
  tīras jūtaspure, innocent feelings
  tīrs priekspure, innocent joy
  tīra dvēselepure, innocent soul
  tīra sirdspure heart
  domāju par Anitu, kāda viņa bija tad, kad tu viņu atvedi pie mums: tāda tīra, skaidra kā bērnsI thought about Anita as she was when you brought her to us; pure and clear (= innocent) as a child
  tādai vajag būt mīlestībai: tīrai; lai nav ko kaunētiessuch love should be: pure; so that there is nothing to be ashamed of
  viņas smiekli ir tik tīri kā bērnamher laugh is as pure as a child's
  ja es vēl ilgāk klusēšu, spēle vairs nebūs tīra, Sala domājaif I keep silent any longer, the game will not be clean (= honest) anymore
 12. (usually definite forms) pure, sheer, perfect (which has all the relevant features and characteristics of its type)
  tīrā patiesībathe pure, sheer, naked truth
  tīrā laimepure, sheer happiness
  tīrā nejaušībasheer coincidence
  tīrās muļķībaspure, utter nonsense, stupidity
  “jūs vēl esat tik jauniņa”, viņš sacīja, “vēl tīrais bērns”you are still so young, he said, still just (lit. a pure) child

Declension[edit]

Synonyms[edit]

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992), “tīrs”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN