Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Stroke order
暮-bw.png

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): phonetic  + semantic  ‎(sun)

Han character[edit]

(radical 72 +11, 15 strokes, cangjie input 廿日大日 (TAKA), four-corner 44603, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 499, character 21
 • Dai Kanwa Jiten: character 14128
 • Dae Jaweon: page 868, character 27
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1528, character 11
 • Unihan data for U+66AE

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /mu⁵¹/
Harbin /mu⁵³/
Tianjin /mu⁵³/
Jinan /mu²¹/
Qingdao /mu⁴²/
Zhengzhou /mu³¹²/
Xi'an /mu⁴⁴/
Xining /mv̩²¹³/
Yinchuan /mu¹³/
Lanzhou /mu¹³/
Ürümqi /mu²¹³/
Wuhan /mu³⁵/
/moŋ³⁵/
Chengdu /mu¹³/
/mo¹³/
Guiyang /mu²¹³/
Kunming /mo²¹²/
Nanjing /mo⁴⁴/
Hefei /mʊ⁵³/
Jin Taiyuan /mu⁴⁵/
Pingyao /mu³⁵/
Hohhot /mu⁵⁵/
Wu Shanghai /mu¹³/
Suzhou /mo³¹/
Hangzhou /mo¹³/
Wenzhou /mu²²/
Hui Shexian /mɔ²²/
Tunxi /mo¹¹/
Xiang Changsha /mo⁵⁵/
Xiangtan /mo⁵⁵/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /mu⁵³/
Taoyuan /mu⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /mou²²/
Nanning /mu²²/
Hong Kong /mou²²/
Min Xiamen (Min Nan) /bɔ²²/
Fuzhou (Min Dong) /muɔ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /mu⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /mõ³⁵/
Haikou (Min Nan) /mu³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (4)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/muoH/ /muoH/ /moH/ /muoH/ /mɔH/ /muH/ /moH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
9247 0 /*maːɡs/

Definitions[edit]

 1. evening, dusk, sunset
 2. (of time) late, closing

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 6 “Kyōiku” kanji)

 1. livelihood
 2. make a living
 3. spend time

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(mo) (hangeul , revised mo, McCune-Reischauer mo, Yale mo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(mộ, )

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.