Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+7D39, 紹
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D39

[U+7D38]
CJK Unified Ideographs
[U+7D3A]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120, +5, 11 strokes, cangjie input 女火尸竹口 (VFSHR), four-corner 27962, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 920, character 16
 • Dai Kanwa Jiten: character 27361
 • Dae Jaweon: page 1352, character 13
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3388, character 1
 • Unihan data for U+7D39

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *djewʔ): semantic + phonetic (OC *dews, *djews).

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʂɑu⁵¹/
Harbin /ʂau⁵³/
Tianjin /ʂɑu⁵³/
/sɑu⁵³/
Jinan /ʂɔ²¹/
Qingdao /ʃɔ⁴²/
Zhengzhou /ʂau⁴²/
Xi'an /ʂau²⁴/
Xining /ʂɔ²⁴/
Yinchuan /ʂɔ⁵³/
Lanzhou /ʂɔ⁵³/
Ürümqi /ʂɔ²¹³/
Wuhan /sau³⁵/
Chengdu /sau¹³/
Guiyang /sao⁴²/
Kunming /ʂɔ²¹²/
Nanjing /ʂɔo⁴⁴/
Hefei /ʂɔ⁵³/
Jin Taiyuan /sau⁴⁵/
Pingyao /ʂɔ³⁵/
Hohhot /sɔ³¹/
Wu Shanghai /zɔ²³/
Suzhou /zæ³¹/
Hangzhou /d͡zɔ¹³/
/zɔ¹³/
Wenzhou /jiɛ²²/
Hui Shexian /ɕiɔ²²/
Tunxi /ɕio¹¹/
Xiang Changsha /ʂau⁵⁵/
Xiangtan /ʂaɯ⁵⁵/
Gan Nanchang /sɛu²¹/
Hakka Meixian /sau⁵³/
Taoyuan /ʃeu⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /siu²²/
Nanning /siu²²/
Hong Kong /siu²²/
Min Xiamen (Min Nan) /siau²²/
Fuzhou (Min Dong) /siɛu²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /iau⁴²/
Shantou (Min Nan) /siau³⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡siau³⁵/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (25)
Final () (91)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʑiᴇuX/
Pan
Wuyun
/d͡ʑiɛuX/
Shao
Rongfen
/d͡ʑjæuX/
Edwin
Pulleyblank
/d͡ʑiawX/
Li
Rong
/ʑiɛuX/
Wang
Li
/ʑĭɛuX/
Bernard
Karlgren
/ʑi̯ɛuX/
Expected
Mandarin
Reflex
shào
Expected
Cantonese
Reflex
siu6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 2144
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*djewʔ/

Definitions[edit]

 1. to continue; to carry on
 2. Short for 紹興绍兴 (Shàoxīng, “Shaoxing”).
 3. A surname​.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. introduce

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(so) (hangeul , revised so, McCune–Reischauer so, Yale so)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

: Hán Nôm readings: thiệu, chão

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.