Appendix:Hungarian pronouns

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Main category: Hungarian pronouns

Personal pronouns[edit]

Singular Plural
Case name 1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
Nominative én te ő mi ti ők
Accusative engem
(engemet)
téged
(tégedet)
őt minket
bennünket
titeket
benneteket
őket

The table below contains adverbs that are used instead of personal pronouns with case suffixes.

Note: Each of the following forms can be emphasized by adding the nominative pronouns in front of them, e.g. nekem or énnekem, neked or teneked, neki or őneki. (In the third person plural the singular ő can be added for emphasis: nekik or őnekik.) The latter variants are not listed below.

Singular Plural
Case name 1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
Dative
-nak/-nek
nekem
(nékem)
neked
(néked)
neki
(néki)
nekünk
(nékünk)
nektek
(néktek)
nekik
(nékik)
Instrumental
-val/-vel
velem
(vélem)
veled
(véled)
vele
(véle)
velünk
(vélünk)
veletek
(véletek)
velük
(vélük)
Causative
-ért
értem
(érettem)
érted
(éretted)
érte
(érette)
értünk
(érettünk)
értetek
(érettetek)
értük
(érettük)
Translative
-vá/-vé
- - - - - -
Terminative
-ig
- - - - - -
Essive-formal
-ként
- - - - - -
Essive-modal
-ul/-ül
- - - - - -
Inessive
-ban/-ben
bennem benned benne bennünk bennetek bennük
Superessive
-on/-en/-ön
rajtam rajtad rajta rajtunk rajtatok rajtuk
Adessive
-nál/-nél
nálam nálad nála nálunk nálatok náluk
Illative
-ba/-be
belém beléd belé belénk belétek beléjük
Sublative
-ra/-re
rám
reám
rád
reád

reá
ránk
reánk
rátok
reátok
rájuk
reájuk
Allative
-hoz/-hez/-höz
hozzám hozzád hozzá hozzánk hozzátok hozzájuk
Elative
-ból/-ből
belőlem belőled belőle belőlünk belőletek belőlük
Delative
-ról/-ről
rólam rólad róla rólunk rólatok róluk
Ablative
-tól/-től
tőlem tőled tőle tőlünk tőletek tőlük

Possessive pronouns[edit]

Possessor Singular possession Plural possession English
Singular possessor 1st person enyém enyéim mine
2nd person tied/tiéd (informal)
magáé (polite)
öné (very polite)
tieid/tiéid (informal)
magáéi (polite)
önéi (very polite)
yours (singular)
3rd person övé övéi his/hers/its
Plural possessor 1st person mienk/miénk mieink/miéink ours
2nd person tietek/tiétek (informal)
maguké (polite)
önöké (very polite)
tieitek/tiéitek (informal)
magukéi (polite)
önökéi (very polite)
yours (plural)
3rd person övék övéik theirs

See also[edit]

Reflexive pronouns[edit]

 • Each reflexive pronoun form in the table below can be prefixed with ön- (self-) or can be used with saját to create contrast:
  Még önmagát sem ismeri. - He does not know even his own self.
  Nem neki veszem, hanem saját magamnak. - I am buying this for myself, not for him.
Singular Plural
Case name 1st person 2nd person 3rd person 1st person 2nd person 3rd person
Nominative magam magad maga magunk magatok maguk
Accusative magamat magadat magát magunkat magatokat magukat
Dative magamnak magadnak magának magunknak magatoknak maguknak
Instrumental magammal magaddal magával magunkkal magatokkal magukkal
Causative magamért magadért magáért magunkért magatokért magukért
Translative magammá magaddá magává magunkká magatokká magukká
Terminative magamig magadig magáig magunkig magatokig magukig
Essive-formal magamként magadként magaként magunkként magatokként magukként
Essive-modal - - - - - -
Inessive magamban magadban magában magunkban magatokban magukban
Superessive magamon magadon magán magunkon magatokon magukon
Adessive magamnál magadnál magánál magunknál magatoknál maguknál
Illative magamba magadba magába magunkba magatokba magukba
Sublative magamra magadra magára magunkra magatokra magukra
Allative magamhoz magadhoz magához magunkhoz magatokhoz magukhoz
Elative magamból magadból magából magunkból magatokból magukból
Delative magamról magadról magáról magunkról magatokról magukról
Ablative magamtól magadtól magától magunktól magatoktól maguktól

Reciprocal pronouns[edit]

Case name Hungarian English
Nominative egymás each other
Accusative egymást each other
Dative egymásnak to each other
Instrumental-comitative egymással with each other
Causal-final egymásért for each other
Translative egymássá (changing)

into each other

Terminative egymásig up to each other
Essive-formal egymásként as each other
Essive-modal
Inessive egymásban in each other
Superessive egymáson on each other
Adessive egymásnál at each other
Illative egymásba into each other
Sublative egymásra onto each other
Allative egymáshoz to each other
Elative egymásból from each other
Delative egymásról about each other
Ablative egymástól from each other

Demonstrative pronouns[edit]

 • Hungarian makes a two-way distinction between demonstratives. One set indicates objects close to the speaker (e.g. ez = this, ezek = these), and the other indicates objects further removed from the speaker (e.g. az = that, azok = those).
 • The demonstratives do not inflect with gender, but can take on case suffixes both in singular and plural:
  Ebben a házban nem lakik senki. - No one lives in this house.
  Ezekben a házakban nem lakik senki. - No one lives in these houses.
 • Demonstrative pronouns can refer to nouns (ez, az), adjectives (ilyen, olyan, ekkora, akkora) and amounts (ennyi, annyi).
 • Each demonstrative can be prefixed with ugyan- (the same) to emphasize the sameness.
  Nekem ugyanilyen ruhám van. - I have a dress same as this.
 • Demonstratives that refer to objects close to the speaker can be prefixed with em- to refer to another object that is also close to the speaker:
  Ez a könyv az enyém, emez pedig a barátomé. - This book is mine and this other over here is my friend's.
 • Demonstratives that refer to objects farther from the speaker can be prefixed with am- to refer to another object that is also farther from the speaker:
  Az a könyv az enyém, amaz pedig a barátomé. - That book is mine and that other over there is my friend's.
Referring to Hungarian English Hungarian English
Noun ez this az that
emez this other amaz that other
ugyanez this same ugyanaz that same
Adjective ily, ilyen such oly, olyan such
emilyen such like this amolyan such like that
ugyanilyen same as this ugyanolyan same as that
ilyenféle, ilyesféle, ilyenfajta, ilyenforma, ilyenszerű this kind olyanféle, olyasféle, olyanfajta, olyanforma, olyanszerű that kind
ekkora this size akkora that size
ugyanekkora this same size ugyanakkora that same size
Amount ennyi this much annyi that much
emennyi this other amount amannyi that other amount
ugyanennyi this same amount ugyanannyi that same amount

References[edit]