Wiktionary:Requested entries (Northern Kurdish)

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Have an entry request? Add it to the list – but please:

 • Consider creating a citations page with your evidence that the word exists instead of simply listing it here
 • Think twice before adding long lists of words as they may be ignored.
 • If possible provide context, usage, field of relevance, etc.
 • Check the Wiktionary:Criteria for inclusion if you are unsure if it belongs in the dictionary.
 • If the entry already exists, but seems incomplete or incorrect, do not add it here; add a request template to the entry itself to ask someone to fix the problem, e.g. {{rfp}} or {{rfe}} for pronunciation or etymology respectively.
  — Note also that such requests, like the information requested, belong on the base form of a word, not on inflected forms.

Please remove entries from this list once they have been written (i.e. the link is “live”, shown in blue, and has a section for the correct language)

There are a few things you can do to help:

 • Add glosses or brief definitions.
 • Add the part of speech, preferably using a standardized template.
 • If you know what a word means, consider creating the entry yourself instead of using this request page.
 • Please indicate the gender(s) of nouns in languages that have them.
 • For inflected languages, if you see inflected forms (plurals, past tenses, superlatives, etc.) indicate the base form (singular, infinitive, absolute, etc.) of the requested term and the type of inflection used in the request.
 • For words in languages that don’t use Latin script but are listed here only in their romanized form, please add the correct form in the native script.
 • Don’t delete words just because you don’t know them – it may be that they are used only in certain contexts or are archaic or obsolete.
 • Don’t simply replace words with what you believe is the correct form. The form here may be rare or regional. Instead add the standard form and comment that the requested form seems to be an error in your experience.

Requested-entry pages for other languages: Category:Requested entries.

Non-letter[edit]

A[edit]

B[edit]

 • badar = 1) bereba, biba, cihê gelek ba lê tê. Ing. windy 2) seqaragihîn, hewaxwîn, kesa/ê rewşa seqayê / hewa radigihîne / dixwîne. Ing. meteoroligist
 • bakuzîrk = hewayê bi berf û ba, Ing. snowstorm
 • bamî
 • baqole = çêla / çêleka 2-salî, bb nehgon, golik
 • belingoşk = berguh ?
 • beradayî bb berdayî
 • bisk (needs Kurdish)
 • bixaltî
 • bîsk = demek kurt, kêlî, kêlîk, muqdar, bîst
 • barimte = rehîne. Ing. hostage
 • barimtegir = rehînegir. Ing. hostage-taker
 • barimtegirî = Ing. taking of hostages
 • basole = Ing. two-piece collar by which yoke is secured [soranî: keleme]
 • bawername = Ing. 1) certificate 2) dissertation, doctoral thesis
 • be = hw belê
 • befrî = hw mirovkê ji berfê hatiye çêkirin. Ing. snowman
 • ber- = hw destpêk: berbihar, berhavîn, berpayiz, berzivistan = destpêka biharê / havînê / payizê / zivistanê. Ing. early spring / summer / autumn / winter
 • beraqil = Ing. rational, reasonable; logical
 • berbas = ya ku bas / mijar li ser e. Ing. topic
 • berbehs = bn berbas
 • berbîk = bn berbûk
 • berbûk alîkara bûkê. Ing. bridesmaid. bb birazava
 • berçare = kesa/ê tê dermankirin. Ing. patient
 • berçav = hw Ing. concrete
 • berdam = li qonaxekê berî damê di lîstika damanê de
 • berdeqan = bn berdeqanî
 • berdeqanî = kevirkan, kevirkanî, kevkanî, kewkanî, alavek e bo avêtina beran / kevirên biçûk daku bi hedefek dûr bikevin. Ing. sling (for throwing stones)
 • berdestname = Ing. handbook
 • berêkane [< ber + êk=yek; hev + -anê] rikeberî, pêşbirk, hevrikî. Ing. competition; rivalry
 • berêkanevan = rikeber, hevrik, pêşbirkvan. Ing. competitor; rival
 • berf (cûnên wê):


~a çûrr berfa sîs, berfa spî, berfa pak, berfa paqij
~a kevî berfa lê bûye sahî û req bûye
~a po berfa toz ya ku xwe bi hev ve nagire lew gulmiçk nikarin jê bên çêkirin
~a şilove berfa şil, av û berfa têkil

 • berfînal Ing. semi-final
 • bergef = Ing. threatened, endangered, at risk
 • bergefî
 • bergilî = ya ku dikare bêt gilîkirin (t biryarên dadgehek nizm li yek bilindtir)
 • bergilîtî
 • berguman = ya ku guman lê / jê tên kirin, biguman. Ing. suspicious, suspect; dubious
 • berîktijî = maldar, halxweş, zengîn, dewlemend. Ing. rich
 • berîkvala = miflis, feqîr, nedar. Ing. penniless
 • berap = bn bermam
 • bermam = Ing. godfather
 • bermamtî
 • bermet = Ing. godmother
 • bermetî
 • 8[bernivîs]] = Ing. draft
 • berok = 1) berîk, cêb. Ing. pocket 2) bere, enî (bo nimûne ya şerr). Ing. front
 • berindir = beranê 2-3-salî, bb beyind
 • berqerar = serwer. Ing. sovereign, ruler
 • berrû
 • berrûmask
 • bertirr nîşana "/" yan ya "\"
 • berxal = bn bermam
 • berxalet = bn bermet
 • bexdayî hw cûnek karçînan / hirmiyan e
 • beyandin = pelên daran zer kirin: Payiz pelên daran dibeyîne
 • beyind miha / miya 2-3-salî (Mih ji bûnê ta mirinê: 1. berx 2. beyind [mê] / berindir [nêr] 3. mih [mê] / beran [nêr])
 • beyîn = zerbûna pelên daran. Ing. to yellow: Pelên daran zer dibin. 'The leaves are turning yellow.'
 • belê-û-lebê = axiftina şirîn / xweş: Axiftina wê hemî bi belê-û-lebê ye
 • bên


~a wî hat (tinazî) ziyanek / zererek mezin pê ketin

 • bêrik = 1) merrik. Ing. spade; shovel 2) darikên belem pê tên livandin. Ing. oar
 • bêrikvan = kesa/ê belemê bi bêrikan dimeşîne / dilivîne. Ing. oarsman, rower
 • bêrikvanî = livandina / meşandina beleman bi bêrikan. Ing. rowing


~ kirin Ing. to row

 • bi kêmî = herî kêm, qet nebe. Ing. at least: Bi kêmî 10 kes di wê teqînê de hatin kuştin 'Tê zanîn ku deh kes di wê teqînê de hatine kuştin lê dibe yên hatine kuştin hê zêdetir bin.'
 • bi rê ketin = Ing. to leave: Trêna lezgîn dê saet 13:07 bi rê bikeve.
 • bi serî kirin = 1) Bi serê kesekî sond xwarin 2) hindî ku biçiyê kirinê: Te çima piyale hind bi serî kiriye? Dê birije!
 • biçkok = pirr biçûk, gelek biçûk. Ing. tiny; petty
 • bijihandin = bijûn / pak / paqij kirin. Ing. to clean: Nesekinin ta hûn berrikan bi şûnikan nebijihînin!
 • bijihîn = bijûn / pak / paqij bûn: Rebenê nesekinî ta berrik bi şûnikî nebijihî
 • bijîn = bn bijûn
 • bijûn = paqij, pak, dijw pîs, qirêj
 • bikomfiroşgeh = Ing. wholesale shop
 • bikomfiroşî = wholesale, wholesale trade
 • bilanê = bn -nê
 • bingehfire Ing. broad-based: hikûmetek bingehfire a broad-based government (hikûmetek ji gelek partiyan pêkhatî)
 • binnivînk = Ing. pad, cushion
 • biranetî = biratî, birayetî. Ing. brotherhood
 • biranî = biratî. Ing. brotherhood
 • birayane = mîna / wek / şibî birayan
 • birazava = alîkarê zavayî. Ing. bestman. bb berbûk
 • birîs = bn birûsk
 • birîsk = bn birûsk
 • birûs = bn birûsk
 • birûsk
 • bi ser avê ketin Ing. to float in the water
 • biserdegirtin = ratsia
 • bişe-biş = dengê destpêkirina kelînê
 • bişkurr = bişir, girrnij, kenê bin lêvan, kenê bêdeng. Ing. smile
 • bişkurrandin = bişirandin, girrnijandin, wa kirin ku kesek bêdeng bikene. Ing. to cause to smile
 • bişkurrîn = bişkurrîn, girrnijîn, bin lêvan ve kenîn. Ing. to smile
 • bişkurrok = kesa/ê (pirr) dibişkurre. Ing. smiling
 • bîrname = Ing. memorandum, memo
 • bozewî = çîtê / qumaşê spî yê ku ji ber qirêjê / tozê zer bûye
 • bukre = bilolka deziyan
 • bûnname = Ing. birth certificate

C[edit]

Ç[edit]

D[edit]

E[edit]

Ê[edit]

F[edit]

G[edit]

H[edit]

I[edit]

Î[edit]

K[edit]

L[edit]

M[edit]

N[edit]

O[edit]

P[edit]

Q[edit]

R[edit]

S[edit]

Ş[edit]

T[edit]

U[edit]

Û[edit]

V[edit]

W[edit]

X[edit]

Y[edit]

Z[edit]

UNalphabetized[edit]

xatûn = sitî, şabanî, qiralîçe