Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 38 +11, 14 strokes, cangjie input 女木中大 (VDLK), four-corner 48440, composition)

 1. soft, tender, delicate
 2. young

References[edit]

 • KangXi: page 270, character 11
 • Dai Kanwa Jiten: character 6666
 • Dae Jaweon: page 538, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1075, character 15
 • Unihan data for U+5AE9

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /nən⁵¹/
Harbin /lən⁵³/
/nən⁵³/
Tianjin /lən⁵³/
Jinan /luẽ²¹/
Qingdao /luə̃⁴²/
Zhengzhou /luən³¹²/
Xi'an /nuẽ⁴⁴/
Xining /nuə̃²¹³/
Yinchuan /nuŋ¹³/
Lanzhou /lũn¹³/
Ürümqi /nuŋ²¹³/
Wuhan /nən³⁵/
Chengdu /nən¹³/
Guiyang /nen²¹³/
Kunming /nuə̃²¹²/
Nanjing /lun⁴⁴/
Hefei /lən⁵³/
Jin Taiyuan /nuəŋ⁴⁵/
Pingyao /nəŋ³⁵/
Hohhot /nə̃ŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /nəŋ¹³/
Suzhou /nən³¹/
Hangzhou /nen¹³/
Wenzhou /nø²²/
Hui Shexian /lʌ̃²²/
Tunxi /luːə¹¹/
Xiang Changsha /lən⁵⁵/
/lən¹¹/
Xiangtan /nən²¹/
Gan Nanchang /lɨn²¹/
Hakka Meixian /nun⁵³/
Taoyuan /nun⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /nyn²²/
Nanning /nyn²²/
Hong Kong /nyn²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lun²²/
Fuzhou (Min Dong) /nɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /nɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /luŋ²¹³/
Haikou (Min Nan) /nun³⁵/

Adjective[edit]

 1. tender; delicate
 2. inexperienced; unskilled

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(nun) (hangeul , revised nun, McCune-Reischauer nun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(non, nộn, nỏn, nồn, nõn, nọn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]