Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+76BD, 皽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BD

[U+76BC]
CJK Unified Ideographs
[U+76BE]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 107, +13, 18 strokes, cangjie input 卜一木竹水 (YMDHE), four-corner 04147, composition)

  1. scurf

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tjaʀ, *tanʔ, *tjanʔ
*taːnʔ
*daːn, *daːn
*taːnʔ, *taːns
*taːnʔ, *taːns, *daːnʔ
*taːnʔ
*taːnʔ, *tʰaːn, *djans
*taːnʔ, *taːns, *taːd
*taːnʔ, *taːns, *taːd
*taːns
*taːns
*tʰaːn, *rteːn
*tʰaːnʔ
*daːn, *daːnʔ, *daːns
*daːn
*daːn
*daːn, *djan
*daːn, *tan
*daːnʔ, *rdeːns
*daːnʔ, *tanʔ, *tans
*daːnʔ
*daːnʔ
*daːns, *djan
*tan, *danʔ, *dans
*tan
*tjan, *tjanʔ
*tjan
*tjan
*tjan
*tjans
*djanʔ
*djans
*hljan
*taːd, *ʔraːd
*taːd
*taːd
*taːd, *tjad
*taːd

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (23) (9) (23)
Final () (91) (79) (77)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III Chongniu III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕiᴇu/ /ʈˠiᴇnX/ /t͡ɕiᴇnX/
Pan
Wuyun
/t͡ɕiɛu/ /ʈᵚiɛnX/ /t͡ɕiɛnX/
Shao
Rongfen
/t͡ɕjæu/ /ȶiænX/ /t͡ɕjænX/
Edwin
Pulleyblank
/ciaw/ /ʈianX/ /cianX/
Li
Rong
/t͡ɕiɛu/ /ȶjɛnX/ /t͡ɕiɛnX/
Wang
Li
/t͡ɕĭɛu/ /ȶĭɛnX/ /t͡ɕĭɛnX/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯ɛu/ /ȶi̯ɛnX/ /t͡ɕi̯ɛnX/
Expected
Mandarin
Reflex
zhāo zhǎn zhǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 2042 2079 2089
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
𦗢
Old
Chinese
/*tjaʀ/ /*tanʔ/ /*tjanʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]