From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+56BC, 嚼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-56BC

[U+56BB]
CJK Unified Ideographs
[U+56BD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 30, +18, 21 strokes, cangjie input 口月田戈 (RBWI), four-corner 62046, composition )

References[edit]

 • KangXi: page 214, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 4602
 • Dae Jaweon: page 437, character 8
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 704, character 8
 • Unihan data for U+56BC

Chinese[edit]

simp. and trad.
alternative forms 𪚅𬺖
(ziu6) Cantonese
𡁻 (ziu6) Cantonese

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *zewɢ): semantic (mouth) + phonetic (OC *ʔsewɢ).

Etymology 1[edit]

Schuessler (2003) links this word with Proto-Mon-Khmer *caʔ (to eat). Also compare Proto-Sino-Tibetan *dzaʔ (to eat).

Pronunciation[edit]


Note:
 • Cantonese
 • Note:
  • zoek3/zoek6 - literary;
  • ziu6/zeu6 - vernacular (also written as or 𡁻).
  Note:
  • diak2 - literary;
  • diau5 - vernacular (also written as ).
 • Gan
 • Hakka
 • Note:
  • chiok/jiog5 - literary;
  • chheu/qiau4 - vernacular (also written as ).
 • Jin
 • Min Bei
 • Min Dong
 • Min Nan
 • Note:
  • chio̍h - vernacular;
  • chio̍k/chiok - literary.
 • Wu
 • Xiang
  • (Changsha)
   • Wiktionary: zio6 / cio4
   • Sinological IPA (key) (old-style): /t͡sio²⁴/, /t͡sʰio⁴⁵/
   • Sinological IPA (key) (new-style): /t͡ɕio²⁴/, /t͡ɕʰio⁴⁵/

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /t͡ɕiɑu³⁵/
  Harbin /t͡ɕiau²⁴/
  Tianjin /t͡ɕiɑu⁴⁵/
  /t͡ɕye⁴⁵/
  Jinan /t͡ɕiɔ⁴²/
  /t͡ɕyə⁴²/
  Qingdao /t͡syə⁴²/
  Zhengzhou /t͡syo⁴²/
  Xi'an /t͡ɕyo²⁴/
  Xining /t͡ɕyu²⁴/
  Yinchuan /t͡ɕye⁵³/
  Lanzhou /t͡ɕyə⁵³/
  Ürümqi /t͡ɕyɤ⁵¹/
  Wuhan /t͡ɕio²¹³/
  Chengdu /t͡ɕiau¹³/
  Guiyang /t͡ɕiao²¹³/
  Kunming /t͡ɕio³¹/
  Nanjing /t͡soʔ⁵/
  Hefei /t͡ɕyɐʔ⁵/
  /t͡ɕiɔ⁵³/
  Jin Taiyuan /t͡ɕiau¹¹/
  Pingyao /t͡ɕyʌʔ⁵³/
  Hohhot /t͡ɕiɔ³¹/ ~烂
  /t͡ɕiɔ⁵⁵/ 倒~
  Wu Shanghai /ʑiaʔ¹/
  Suzhou /ziɑʔ³/
  Hangzhou /d͡ʑiɑʔ²/
  Wenzhou /ja²¹³/
  Hui Shexian /t͡sʰiɔ²²/
  Tunxi /t͡ɕio⁵/
  Xiang Changsha /t͡sio²⁴/ ~頭
  /t͡sʰio⁵⁵/ ~不爛
  Xiangtan /t͡sʰio⁵⁵/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiɔʔ²/ 瞎扯
  Hakka Meixian /t͡siok̚¹/
  Taoyuan
  Cantonese Guangzhou /t͡sœk̚³/
  Nanning /t͡sœk̚³³/
  Hong Kong /t͡sœk̚³/
  Min Xiamen (Min Nan) /t͡siɔk̚⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /t͡suoʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /t͡siɔ²⁴/
  Shantou (Min Nan) /t͡siak̚²/
  Haikou (Min Nan) /t͡siɔk̚⁵/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (15)
  Final () (107)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Baxter dzjak
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /d͡zɨɐk̚/
  Pan
  Wuyun
  /d͡ziɐk̚/
  Shao
  Rongfen
  /d͡ziɑk̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /d͡zɨak̚/
  Li
  Rong
  /d͡ziak̚/
  Wang
  Li
  /d͡zĭak̚/
  Bernard
  Karlgren
  /d͡zʱi̯ak̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jué
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  zoek6
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 7258
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*zewɢ/

  Definitions[edit]

  1. (transitive) to chew; to masticate; to crunch
   口香糖  ―  jiáo kǒuxiāngtáng  ―  to chew chewing gum

  Synonyms[edit]

  Compounds[edit]

  Etymology 2[edit]

  simp. and trad.
  alternative forms 𥬬

  Pronunciation[edit]  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /t͡ɕiɑu³⁵/
  Harbin /t͡ɕiau²⁴/
  Tianjin /t͡ɕiɑu⁴⁵/
  /t͡ɕye⁴⁵/
  Jinan /t͡ɕiɔ⁴²/
  /t͡ɕyə⁴²/
  Qingdao /t͡syə⁴²/
  Zhengzhou /t͡syo⁴²/
  Xi'an /t͡ɕyo²⁴/
  Xining /t͡ɕyu²⁴/
  Yinchuan /t͡ɕye⁵³/
  Lanzhou /t͡ɕyə⁵³/
  Ürümqi /t͡ɕyɤ⁵¹/
  Wuhan /t͡ɕio²¹³/
  Chengdu /t͡ɕiau¹³/
  Guiyang /t͡ɕiao²¹³/
  Kunming /t͡ɕio³¹/
  Nanjing /t͡soʔ⁵/
  Hefei /t͡ɕyɐʔ⁵/
  /t͡ɕiɔ⁵³/
  Jin Taiyuan /t͡ɕiau¹¹/
  Pingyao /t͡ɕyʌʔ⁵³/
  Hohhot /t͡ɕiɔ³¹/ ~烂
  /t͡ɕiɔ⁵⁵/ 倒~
  Wu Shanghai /ʑiaʔ¹/
  Suzhou /ziɑʔ³/
  Hangzhou /d͡ʑiɑʔ²/
  Wenzhou /ja²¹³/
  Hui Shexian /t͡sʰiɔ²²/
  Tunxi /t͡ɕio⁵/
  Xiang Changsha /t͡sio²⁴/ ~頭
  /t͡sʰio⁵⁵/ ~不爛
  Xiangtan /t͡sʰio⁵⁵/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiɔʔ²/ 瞎扯
  Hakka Meixian /t͡siok̚¹/
  Taoyuan
  Cantonese Guangzhou /t͡sœk̚³/
  Nanning /t͡sœk̚³³/
  Hong Kong /t͡sœk̚³/
  Min Xiamen (Min Nan) /t͡siɔk̚⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /t͡suoʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /t͡siɔ²⁴/
  Shantou (Min Nan) /t͡siak̚²/
  Haikou (Min Nan) /t͡siɔk̚⁵/

  Definitions[edit]

  1. (Hokkien) to chatter; to blabber; to blather; to prattle; to talk incessantly

  Compounds[edit]

  Related terms[edit]


  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Readings[edit]

  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (jak) (hangeul , revised jak, McCune–Reischauer chak)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  : Hán Nôm readings: tước

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.