Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +6, 9 strokes, cangjie input 水一金田 (EMCW) or X水一金田 (XEMCW), four-corner 31160)

 1. sprinkle
 2. scatter
 3. pour
 4. to wipe away
 5. to shiver

References[edit]

 • KangXi: page 620, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 17374
 • Dae Jaweon: page 1015, character 9
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1603, character 5
 • Unihan data for U+6D12

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(traditional , Yale sai2, sin2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(se) (hangeul , revised se, McCune-Reischauer se, Yale sey)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(traditional , Pinyin cuǐ (cui3), (sa3), sěn (sen3), (xi3), xiǎn (xian3), xùn (xun4), Wade-Giles ts'ui3, sa3, sen3, hsi3, hsien3, hsün4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(sái, tẩy, thối, rải, rảy, rưới, tưới, rẩy, vẩy)

 • 洒然 Sái nhiên
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville