Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

shinjitai

simplified

traditional

Han character[edit]

(radical 85 +10, 13 strokes, cangjie input 水田人廿 (EWOT), four-corner 36117, composition𥁕)

References[edit]


Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]


 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /uən⁵⁵/
Harbin /uən⁴⁴/
Tianjin /vən²¹/
Jinan /uẽ²¹³/
Qingdao /və̃²¹³/
Zhengzhou /uən²⁴/
Xi'an /uẽ²¹/
Xining /uə̃⁴⁴/
Yinchuan /vəŋ⁴⁴/
Lanzhou /və̃n³¹/
Ürümqi /vɤŋ⁴⁴/
Wuhan /uən⁵⁵/
Chengdu /uən⁵⁵/
Guiyang /uen⁵⁵/
Kunming /uə̃⁴⁴/
Nanjing /un³¹/
Hefei /uən²¹/
Jin Taiyuan /vəŋ¹¹/
Pingyao /uŋ¹³/
Hohhot /və̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /uəŋ⁵³/
Suzhou /uən⁵⁵/
Hangzhou /ʔun³³/
Wenzhou /j̠y³³/
Hui Shexian /uʌ̃³¹/
Tunxi /uɛ¹¹/
Xiang Changsha /uən³³/
Xiangtan /uən³³/
Gan Nanchang /un⁴²/
Hakka Meixian /vun⁴⁴/
Taoyuan /vun²⁴/
Cantonese Guangzhou /wɐn⁵³/
Nanning /wɐn⁵⁵/
Hong Kong /wɐn⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /un⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /uŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /ɔŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /uŋ³³/
Haikou (Min Nan) /un²³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (34)
Final () (55)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔuən/
Pan
Wuyun
/ʔuon/
Shao
Rongfen
/ʔuən/
Edwin
Pulleyblank
/ʔwən/
Li
Rong
/ʔuən/
Wang
Li
/uən/
Bernard
Karlgren
/ʔuən/
Expected
Mandarin
Reflex
wēn

Definitions[edit]

 1. lukewarm, warm
 2. tepid, mild
 3. revise
 4. temperature
 5. A surname​.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for nameskyūjitai kanji, shinjitai form )

 1. lukewarm
 2. warm
 3. tepid
 4. mild

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(on) (hangeul , revised on, McCune-Reischauer on, Yale on)

 1. warm
 2. heat up

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(ôn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.