Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲): semantic  ‎(water) + phonetic 

Han character[edit]

(radical 85 +12, 15 strokes, cangjie input 水土土山 (EGGU), four-corner 34111)

 1. spray, water, sprinkle

References[edit]

 • KangXi: page 651, character 27
 • Dai Kanwa Jiten: character 18317
 • Dae Jaweon: page 1061, character 28
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1734, character 15
 • Unihan data for U+6F86

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(simplified , Jyutping giu1, hiu1, Yale giu1, hiu1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(yo) (hangeul , revised yo, McCune-Reischauer yo, Yale yo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(simplified , Pinyin jiāo (jiao1), Wade-Giles chiao1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(kiêu, nhão, nghiêu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: kiêu, nghiêu, nhão

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999