jättää

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *jättädäk. Probably equivalent to jä(ä)- +‎ -ttää.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈjætːæːˣ/, [ˈjæt̪ːæː(ʔ)]
 • Rhymes: -ætːæː
 • Syllabification(key): jät‧tää

Verb[edit]

jättää

 1. (transitive) to leave, leave behind (a thing, place, person, group, traces, etc.)
  Jätin taas puhelimen kotiin.
  I left my phone at home again.
  Ja kengät sitten jätetään oven eteen!
  And you better leave your shoes at the door!
  Kaverin tyttöystävä jätti hänet.
  My friend's girlfriend left him.
  Jätin kaupungin taakseni.
  I left the city behind me.
  Kissa on jättänyt raapimajälkiä oveen.
  The cat has left scratches on the door.
  Hän on jo jättänyt parhaan vuotensa taakseen.
  He has already left his best years behind him.
 2. (transitive) to leave, spare, save (a part of a thing) (for = allative)
  Jätä sitä minullekin!
  Save some for me too!
  Sen voisi jättää toiseen kertaan.
  It could be left for some time.
 3. (transitive) to take, drop off, deliver
  Jätin paketin postiin.
  I dropped the packet off at the post office.
 4. (transitive) to submit, file (to enter or put forward for approval, consideration, marking etc.)
  Jätin hakemukseni viime maanantaina.
  I submitted my application last Monday.
 5. (transitive) to leave (a task or something to do) (to = allative)
  Esimieheni jätti tämän minulle.
  My boss left this for me to do.
 6. (auxiliary + abessive of the third infinitive) to not do, to neglect doing, to skip
  Jätin menemättä kouluun tänään.
  I didn't go to school today.
  Aiotko jättää tulematta?
  Are you (really) not coming?
 7. (transitive) to quit, give up
  Synonym: lopettaa
  jättää opintonsato quit one's studies, drop out
  jättää tupakointito quit smoking
 8. (of a clock) Synonym of jätättää (to lose, run slow)

Usage notes[edit]

 • jättää takes the illative (or, with some words, allative) case for location, i.e. answers the question "where ... to?" instead of "where?".
  Jätin paketin postiin.
  I dropped the packet off at (lit. to) the post office.
  • With verbs ("leave to do"), the third infinitive in illative is used.
 • (not do): The verb is used especially with actions that have a definite deadline, such as going to school, eating (otherwise someone else will eat the food or it will be wasted) and expresses willingness to not do the action at all. It is also possible to introduce such a deadline by using an expression of time:
  tällä kertaa jätän syömättäthis time I won't eat it (and I won't unless I change my mind, but perhaps next time I might)

Conjugation[edit]

Inflection of jättää (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jätän en jätä 1st sing. olen jättänyt en ole jättänyt
2nd sing. jätät et jätä 2nd sing. olet jättänyt et ole jättänyt
3rd sing. jättää ei jätä 3rd sing. on jättänyt ei ole jättänyt
1st plur. jätämme emme jätä 1st plur. olemme jättäneet emme ole jättäneet
2nd plur. jätätte ette jätä 2nd plur. olette jättäneet ette ole jättäneet
3rd plur. jättävät eivät jätä 3rd plur. ovat jättäneet eivät ole jättäneet
passive jätetään ei jätetä passive on jätetty ei ole jätetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jätin en jättänyt 1st sing. olin jättänyt en ollut jättänyt
2nd sing. jätit et jättänyt 2nd sing. olit jättänyt et ollut jättänyt
3rd sing. jätti ei jättänyt 3rd sing. oli jättänyt ei ollut jättänyt
1st plur. jätimme emme jättäneet 1st plur. olimme jättäneet emme olleet jättäneet
2nd plur. jätitte ette jättäneet 2nd plur. olitte jättäneet ette olleet jättäneet
3rd plur. jättivät eivät jättäneet 3rd plur. olivat jättäneet eivät olleet jättäneet
passive jätettiin ei jätetty passive oli jätetty ei ollut jätetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jättäisin en jättäisi 1st sing. olisin jättänyt en olisi jättänyt
2nd sing. jättäisit et jättäisi 2nd sing. olisit jättänyt et olisi jättänyt
3rd sing. jättäisi ei jättäisi 3rd sing. olisi jättänyt ei olisi jättänyt
1st plur. jättäisimme emme jättäisi 1st plur. olisimme jättäneet emme olisi jättäneet
2nd plur. jättäisitte ette jättäisi 2nd plur. olisitte jättäneet ette olisi jättäneet
3rd plur. jättäisivät eivät jättäisi 3rd plur. olisivat jättäneet eivät olisi jättäneet
passive jätettäisiin ei jätettäisi passive olisi jätetty ei olisi jätetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. jätä älä jätä 2nd sing. ole jättänyt älä ole jättänyt
3rd sing. jättäköön älköön jättäkö 3rd sing. olkoon jättänyt älköön olko jättänyt
1st plur. jättäkäämme älkäämme jättäkö 1st plur. olkaamme jättäneet älkäämme olko jättäneet
2nd plur. jättäkää älkää jättäkö 2nd plur. olkaa jättäneet älkää olko jättäneet
3rd plur. jättäkööt älkööt jättäkö 3rd plur. olkoot jättäneet älkööt olko jättäneet
passive jätettäköön älköön jätettäkö passive olkoon jätetty älköön olko jätetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. jättänen en jättäne 1st sing. lienen jättänyt en liene jättänyt
2nd sing. jättänet et jättäne 2nd sing. lienet jättänyt et liene jättänyt
3rd sing. jättänee ei jättäne 3rd sing. lienee jättänyt ei liene jättänyt
1st plur. jättänemme emme jättäne 1st plur. lienemme jättäneet emme liene jättäneet
2nd plur. jättänette ette jättäne 2nd plur. lienette jättäneet ette liene jättäneet
3rd plur. jättänevät eivät jättäne 3rd plur. lienevät jättäneet eivät liene jättäneet
passive jätettäneen ei jätettäne passive lienee jätetty ei liene jätetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st jättää present jättävä jätettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st jättääkseni jättääksemme
2nd jättääksesi jättääksenne
3rd jättääkseen
jättääksensä
past jättänyt jätetty
2nd inessive2 jättäessä jätettäessä agent3 jättämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st jättäessäni jättäessämme
2nd jättäessäsi jättäessänne
3rd jättäessään
jättäessänsä
negative jättämätön
instructive jättäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form jättää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive jättämässä
elative jättämästä
illative jättämään
adessive jättämällä
abessive jättämättä
instructive jättämän jätettämän
4th4 verbal noun jättäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st jättämäisilläni jättämäisillämme
2nd jättämäisilläsi jättämäisillänne
3rd jättämäisillään
jättämäisillänsä

Derived terms[edit]

Collocations[edit]

Further reading[edit]

Ingrian[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Finnic *jättädäk, roughly equivalent to jäävvä (to stay) +‎ -ttää. Cognates include Finnish jättää and Estonian jätta.

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

jättää

 1. (transitive) to leave
  • 1936, V. I. Junus, Iƶoran Keelen Grammatikka[2], Leningrad: Riikin Ucebno-pedagogiceskoi Izdateljstva, page 16:
   Sentää kirjutokses geminatta jätetää näihe sannoihe ja merkitää se kahel konsonattabukvaal.
   Therefore in writing the geminate is left in these words, and it's denoted with two consonantal letters.
 2. (transitive) to leave behind

Usage notes[edit]

 • The location of the action of jättää is expressed with either the illative or the allative case:
  Miä jätin miun lapset kottii.I left my children at home. (literally, “I left my children homewards.”)

Conjugation[edit]

Conjugation of jättää (type 2/kirjuttaa, tt-t gradation)
Indikativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular jätän en jätä 1st singular oon jättänt, oon jättänyt en oo jättänt, en oo jättänyt
2nd singular jätät et jätä 2nd singular oot jättänt, oot jättänyt et oo jättänt, et oo jättänyt
3rd singular jättää ei jätä 3rd singular ono jättänt, ono jättänyt ei oo jättänt, ei oo jättänyt
1st plural jätämmä emmä jätä 1st plural oomma jättänneet emmä oo jättänneet
2nd plural jätättä että jätä 2nd plural ootta jättänneet että oo jättänneet
3rd plural jättäät1), jättävät2), jätetää evät jätä 3rd plural ovat jättänneet evät oo jättänneet
impersonal jätetää ei jätetä impersonal ono jätetty ei oo jätetty
Imperfekta Pluskvamperfekta
positive negative positive negative
1st singular jätin en jättänt, en jättänyt 1st singular olin jättänt, olin jättänyt en olt jättänt, en olt jättänyt
2nd singular jätit et jättänt, et jättänyt 2nd singular olit jättänt, olit jättänyt et olt jättänt, et olt jättänyt
3rd singular jätti ei jättänt, ei jättänyt 3rd singular oli jättänt, oli jättänyt ei olt jättänt, ei olt jättänyt
1st plural jätimmä emmä jättänneet 1st plural olimma jättänneet emmä olleet jättänneet
2nd plural jätittä että jättänneet 2nd plural olitta jättänneet että olleet jättänneet
3rd plural jättiit1), jättivät2), jätettii evät jättänneet 3rd plural olivat jättänneet evät olleet jättänneet
impersonal jätettii ei jätetty impersonal oli jätetty ei olt jätetty
Konditsionala
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular jättäisin en jättäis 1st singular olisin jättänt, olisin jättänyt en olis jättänt, en olis jättänyt
2nd singular jättäisit, jättäist1) et jättäis 2nd singular olisit jättänt, olisit jättänyt et olis jättänt, et olis jättänyt
3rd singular jättäis ei jättäis 3rd singular olis jättänt, olis jättänyt ei olis jättänt, ei olis jättänyt
1st plural jättäisimmä emmä jättäis 1st plural olisimma jättänneet emmä olis jättänneet
2nd plural jättäisittä että jättäis 2nd plural olisitta jättänneet että olis jättänneet
3rd plural jättäisiit1), jättäisivät2), jätettäis evät jättäis 3rd plural olisivat jättänneet evät olis jättänneet
impersonal jätettäis ei jätettäis impersonal olis jätetty ei olis jätetty
Imperativa
Preesens Perfekta
positive negative positive negative
1st singular 1st singular
2nd singular jätä elä jätä 2nd singular oo jättänt, oo jättänyt elä oo jättänt, elä oo jättänyt
3rd singular jättäköö elköö jättäkö 3rd singular olkoo jättänt, olkoo jättänyt elköö olko jättänt, elköö olko jättänyt
1st plural 1st plural
2nd plural jättäkää elkää jättäkö 2nd plural olkaa jättänneet elkää olko jättänneet
3rd plural jättäkööt elkööt jättäkö 3rd plural olkoot jättänneet elkööt olko jättänneet
impersonal jätettäkköö elköö jätettäkö impersonal olkoo jätetty elköö olko jätetty
Potentsiala
Preesens
positive negative
1st singular jättänen en jättäne
2nd singular jättänet et jättäne
3rd singular jättänöö ei jättäne
1st plural jättänemmä emmä jättäne
2nd plural jättänettä että jättäne
3rd plural jättänööt evät jättäne
impersonal jätettännöö ei jätettäne
Nominal forms
Infinitivat Partisipat
active passive
1st jättää present jättävä jätettävä
2nd inessive jättäjees past jättänt, jättänyt jätetty
instructive jättäen 1) Chiefly in the Soikkola dialect.
2) Chiefly in the Ala-Laukaa dialect.
*) For the imperative, the 2nd plural (jättäkää) may be used for the 3rd person as well.
**) The interrogative is formed by adding the suffix -k (-ka?/-kä?) to the indicative, or -kse to the potential.
***) In folk poetry, a long first infinitive can be formed by adding the suffix -kse, followed by possessive suffixes, to the first infinitive. Note that sometimes gemination may be undone by this addition.
3rd illative jättämää
inessive jättämääs
elative jättämäst
abessive jättämätä
4th nominative jättämiin
partitive jättämistä, jättämist

References[edit]

 • Ruben E. Nirvi (1971) Inkeroismurteiden Sanakirja, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, page 116