User:Myndfrea/Völuspá

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Old Norse English
Hljóðs bið ek allar helgar kindir,
Meiri ok minni mǫgu Heimdallar;
Viltu, at ek, Valfǫðr, vel fyrtelja
Forn spjǫll fíra, þau er fremst um man.
For silence I ask all holy kinds,
Greater and smaller sons of Heimdall;
Wilt thou, that I, Valfather, well recount
Old tales of men, those I best remember.
Ek man jǫtna ár um borna,
Þá er forðum mik fœdda hǫfðu;
Níu man ek heima, níu íviði,
Mjǫtvið mæran fyr mold neðan.
I remember jotnar early born,
Those who of old reared me have;
Nine worlds I remember, nine giantesses,
Measure-tree bright beneath the mold.
Ár var alda þar er Ýmir bygði,
Vara sandr sær svalar unnir,
Jǫrð fannsk æva upphiminn,
Gap var ginnunga, enn gras hvergi.
In early ages, when Ymir lived,
There was no sand nor sea nor cold waves,
Earth was found not nor heavens,
Gap was of void, yet grass nowhere.
Áðr Bors synir bjǫðum um ypðu,
Þeir er Miðgarð mæran skópu;
Sól skein sunnan á salar steina,
Þá var grund gróin grœnum lauki.
Until sons of Bor lifted the land,
Those who Midgard mighty shaped;
Sun shone from the south on temple stones,
Then grew the plains with green leek.
Sól varp sunnan, sinni mána,
Hendi inni hœgri um himinjǫður;
Sól þat vissi hvar hon sali átti,
Máni þat vissi hvat hann megins átti,
Stjǫrnur þat vissu hvar þær staði áttu.
Sun cast from the south, moon's companion,
Its right hand over the heaven's rim;
Sun knew not where its temples were,
Moon knew not what its powers were,
Stars knew not where their places were.
Þá gengu regin ǫll á rǫkstóla,
Ginnheilǫg goð, ok um þat gættusk;
Nátt ok niðjum nǫfn um gáfu,
Morgin hétu ok miðjan dag,
Undorn ok aptan, árum at telja.
Then went reigns all on the seats of doom,
Most holy gods, and held council;
Night and moon's phases names they gave,
Morning hight they and midday,
Undern and evening, years to count.
Hittusk æsir á Iðavelli,
Þeir er hǫrg ok hof timbruðu,
Afla lǫgðu, auð smíðuðu,
Tangir skópu ok tól gǫrðu.
Are found Aesir on Idavale,
Those who shrines and temples high timbered,
Hearths laid, treasures wrought,
Tongs shaped and tools made.
Tefldu í túni, teitir váru,
Var þeim vettugis vant ór gulli;
Unz þrjár kvámu þursa meyjar
Ámátkar mjǫk ór Jǫtunheimum.
Playing there, fain they were,
Naught to them was the lack of gold;
Until three came thurse maidens
Terrible greatly from Jotunheim.
Þá gengu regin ǫll á rǫkstóla,
Ginnheilǫg goð, ok um þat gættusk:
Hverr skyldi dverga dróttin um skepja
Ór Brimis blóði ok ór Bláins leggjum.
Then went reigns all on the seats of doom,
Most holy gods, and held council:
Who shall dwarfs' lord shape
From Brimir's blood and from Blain's limbs.
Þar var Mótsognir mestr um orðinn
Dverga allra, enn Durinn annarr;
Þeir mannlíkǫn mǫrg um gǫrðu
Dvergar í jǫrðu, sem Durinn sagði.
There was Modsognir, greatest of the first
Dwarfs all, save Durin only;
They man-like many made
Dwarfs on earth, as Durin said.
Nýi ok Niði, Norðri ok Suðri,
Austri ok Vestri, Alþjófr, Dvalinn,
Nár ok Náinn, Nípingr, Dáinn,
Bifurr, Bǫfurr, Bǫmburr, Nóri,
Ánn ok Ánarr, Óinn, Mjǫðvitnir.
Nyi and Nidi, Nordri and Sudri,
Austri and Westri, Althjof, Dwalin,
Nar and Nain, Niping, Dain,
Bifur, Böfur, Bömbur, Nori,
An and Anar, Oin, Mjödwitnir.
Veggr ok Gandálfr, Vindálfr, Þorinn,
Þrár ok Þráinn, Þekkr, Litr ok Vitr,
Nýr ok Nýráðr, hefi ek dverga,
Reginn ok Ráðsviðr, rétt um talða.
Vegg and Gandalf, Windalf, Thorin,
Thrar and Thrain, Thekk, Lit and Wit,
Nyr and Nyrad, now have I the dwarfs,
Regin and Radswinn, rightly recounted.
Fíli, Kíli, Fundinn, Náli,
Hepti, Víli, Hanarr, Svíurr,
Billingr, Brúni, Bíldr ok Buri,
Frár, Hornbori, Frægr ok Lóni,
Aurvangr, Jari, Eikinskjaldi.
Fili, Kili, Fundin, Nali,
Hepti, Wili, Hanar, Sviur,
Billing, Bruni, Bild and Buri,
Frar, Hornbori, Fraeg and Loni,
Aurvang, Jari, Eikinskjaldi.
Mál er dverga í Dvalins liði
Ljóna kindum til Lofars telja,
Þeir er sóttu frá salar steini
Aurvanga sjǫt til Jǫruvalla.
It is time for the dwarfs in Dwalin's lede
With lineages till Lofar to be recounted,
Those who sought from the temple stones
Mudwongs' abode at Battle-vales.
Þar var Draupnir ok Dólgþrasir,
Hár, Haugspori, Hlévangr, Glóinn,
Dóri, Óri, Dúfr, Andvari,
Skirfir, Virfir, Skáfiðr, Ái.
There was Draupnir and Doldthrasir,
Har, Haugspori, Hlewang, Gloin,
Dori, Ori, Duf, Andwari,
Skirfir, Wirfir, Skafid, Ai.
Álfr ok Yngvi, Eikinskjaldi,
Fjalarr ok Frosti, Finnr ok Ginnarr;
Þat mun æ uppi, meðan ǫld lifir,
Langniðja tal Lofars hafat.
Alf and Yngwi, Eikinskjaldi,
Fjalar and Frosti, Finn and Ginnar;
This known shall forever be, while mankind lives,
Forefathers' reckoning of Lofar.
Unz þrír kvámu ór því liði
Ǫflgir ok ástgir æsir at húsi,
Fundu á landi lítt megandi
Ask ok Emblu ǫrlǫglausa.