Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: , , and
U+6236, 戶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6236

[U+6235]
CJK Unified Ideographs
[U+6237]

Translingual[edit]

Stroke order
戶-order.gif
Traditional
Shinjitai
Simplified

Alternative forms[edit]

 • – note the different stroke order: has 丿 as last (fourth) stroke, while 戶 (this page) has 丿 as second stroke

Also beware to distinguish different forms of this character – (top stroke connects to left stroke) vs. (top stroke does not connect).

Han character[edit]

(radical 63 +0, 4 strokes, cangjie input 竹尸 (HS), four-corner 30277, composition丿)

 1. Kangxi radical #63, .

Derived terms[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 414, character 32
 • Dai Kanwa Jiten: character 11696
 • Dae Jaweon: page 759, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2257, character 1
 • Unihan data for U+6236

Chinese[edit]

trad.
simp.
alt. forms

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Oracle bone script Bronze inscriptions Bamboo and silk script Large seal script Small seal script
戶-oracle.svg 戶-bronze.svg 戶-silk.svg 戶-bigseal.svg 戶-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tqaːs
*kʷaːs, *ɡʷaːʔ
*kʷaːs
*qʰʷaːʔ, *qʰʷaːs, *ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*ɡʷaːʔ
*skʰraʔ, *sqʰraʔ
*sqʰraʔ

Pictogram (象形): half of (“door”).

Pronunciation[edit]


 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xu⁵¹/
Harbin /xu⁵³/
Tianjin /xu⁵³/
Jinan /xu²¹/
Qingdao /xu⁴²/
Zhengzhou /xu³¹²/
Xi'an /xu⁴⁴/
Xining /xv̩²¹³/
Yinchuan /xu¹³/
Lanzhou /xu¹³/
Ürümqi /xu²¹³/
Wuhan /xu³⁵/
Chengdu /fu¹³/
/xu¹³/
Guiyang /fu²¹³/
Kunming /xu²¹²/
Nanjing /xu⁴⁴/
Hefei /xu⁵³/
Jin Taiyuan /xu⁴⁵/
Pingyao /xu³⁵/
Hohhot /xu⁵⁵/
Wu Shanghai /vu²³/
Suzhou /ɦəu³¹/
Hangzhou /ɦu¹³/
Wenzhou /vu³⁵/
Hui Shexian /xu²²/
Tunxi /xu²⁴/
Xiang Changsha /fu⁵⁵/
Xiangtan /ɸu⁵⁵/
Gan Nanchang /fu²¹/
Hakka Meixian /fu⁵³/
Taoyuan /fu⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /wu²²/
Nanning /wu²²/
Hong Kong /wu²²/
Min Xiamen (Min Nan) /hɔ²²/
Fuzhou (Min Dong) /hou²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /xu⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /hou³⁵/
Haikou (Min Nan) /hu³³/
/hɔu³³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (23)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦuoX/
Pan
Wuyun
/ɦuoX/
Shao
Rongfen
/ɣoX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦɔX/
Li
Rong
/ɣoX/
Wang
Li
/ɣuX/
Bernard
Karlgren
/ɣuoX/
Expected
Mandarin
Reflex
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/2 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
Middle
Chinese
‹ huX › ‹ huX ›
Old
Chinese
/*m-qˤaʔ/ /*m-qˤaʔ/
English to stop, to check door

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 5296
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷaːʔ/

Definitions[edit]

 1. door
 2. family; household
 3. Classifier for households.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. door

Readings[edit]

Usage notes[edit]

This character lacks JIS support. (U+6238) is used instead of this character.


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ho)

 1. house
 2. hole

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(hộ)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.