Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 109 +3, 8 strokes, cangjie input 卜女月山 (YVBU), four-corner 00601, composition)

 1. blind
 2. unperceptive, shortsighted

References[edit]

 • KangXi: page 800, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 23132
 • Dae Jaweon: page 1214, character 23
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2469, character 19
 • Unihan data for U+76F2

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping maang4, Yale maang4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

Readings[edit]

Compounds[edit]

Etymology 1[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana めくら, romaji mekura)

 1. (dated) blindness
 2. (dated) blind person
 3. (dated) ignorance
 4. (dated) ignorant person; an ignoramus

Etymology 2[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana めしい, romaji meshii)

 1. (archaic) Same as above.

Etymology 3[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana もう, romaji )

 1. blindness
 2. blind person
Synonyms[edit]

Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(maeng) (hangeul , revised maeng, McCune-Reischauer maeng, Yale mayng)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin máng (mang2), Wade-Giles mang2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(manh)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
 • Nôm: manh

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999