Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 131 +2, 8 strokes, cangjie input 尸中水 (SLE), composition)

  1. control

Derived characters[edit]

References[edit]

  • KangXi: page 999, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 30070
  • Dae Jaweon: page 1450, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2802, character 1
  • Unihan data for U+81E4

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (29) (29) (33) (29)
Final () (61) (73) (85) (44)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () I II IV Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰɑn/ /kʰɣɛn/ /ɦen/ /kʰɣiɪnH/
Pan
Wuyun
/kʰɑn/ /kʰɯæn/ /ɦen/ /kʰɯinH/
Shao
Rongfen
/kʰɑn/ /kʰæn/ /ɣɛn/ /kʰienH/
Edwin
Pulleyblank
/kʰan/ /kʰəɨn/ /ɦɛn/ /kʰjinH/
Li
Rong
/kʰɑn/ /kʰɛn/ /ɣen/ /kʰjĕnH/
Wang
Li
/kʰɑn/ /kʰæn/ /ɣien/ /kʰǐĕnH/
Bernard
Karlgren
/kʰɑn/ /kʰăn/ /ɣien/ /kʰi̯ĕnH/
Expected
Mandarin
Reflex
kān qiān xián qìn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 1324 1326 1338 1348
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰaːn/ /*kʰriːn/ /*ɡiːn/ /*kʰins/
Notes

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. hard
  2. wise

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(gan) (hangeul , revised gan, McCune-Reischauer kan, Yale kan)

  1. wise
  2. hard