taja

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: tajá, tajà, tajâ, tajā, tają, and тая

Esperanto[edit]

Etymology[edit]

tajo (Thai person) +‎ -a

Adjective[edit]

taja (accusative singular tajan, plural tajaj, accusative plural tajajn)

 1. Thai

Latvian[edit]

Noun[edit]

taja m

 1. genitive singular form of tajs

Pipil[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Pronoun[edit]

taja

 1. (personal) you, second person singular pronoun.
  Taja tay tikwaj?
  What did you eat?

See also[edit]

 • ti- (subject marker)
 • metz- (object marker)

Spanish[edit]

Verb[edit]

taja

 1. Third-person singular (él, ella, also used with usted?) present indicative form of tajar.
 2. Informal second-person singular () affirmative imperative form of tajar.

Swahili[edit]

Verb[edit]

-taja (infinitive kutaja)

 1. to mention
 2. to announce

Conjugation[edit]

Conjugation of -taja
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kutaja kutotaja
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative taja tajeni
Habitual hutaja
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilitaja
nalitaja
tulitaja
twalitaja
ulitaja
walitaja
mlitaja
mwalitaja
alitaja walitaja ulitaja ilitaja lilitaja yalitaja kilitaja vilitaja ilitaja zilitaja ulitaja kulitaja palitaja mulitaja
Negative sikutaja hatukutaja hukutaja hamkutaja hakutaja hawakutaja haukutaja haikutaja halikutaja hayakutaja hakikutaja havikutaja haikutaja hazikutaja haukutaja hakukutaja hapakutaja hamukutaja
Present
Positive ninataja
nataja
tunataja unataja mnataja anataja wanataja unataja inataja linataja yanataja kinataja vinataja inataja zinataja unataja kunataja panataja munataja
Negative sitaji hatutaji hutaji hamtaji hataji hawataji hautaji haitaji halitaji hayataji hakitaji havitaji haitaji hazitaji hautaji hakutaji hapataji hamutaji
Future
Positive nitataja tutataja utataja mtataja atataja watataja utataja itataja litataja yatataja kitataja vitataja itataja zitataja utataja kutataja patataja mutataja
Negative sitataja hatutataja hutataja hamtataja hatataja hawatataja hautataja haitataja halitataja hayatataja hakitataja havitataja haitataja hazitataja hautataja hakutataja hapatataja hamutataja
Subjunctive
Positive nitaje tutaje utaje mtaje ataje wataje utaje itaje litaje yataje kitaje vitaje itaje zitaje utaje kutaje pataje mutaje
Negative nisitaje tusitaje usitaje msitaje asitaje wasitaje usitaje isitaje lisitaje yasitaje kisitaje visitaje isitaje zisitaje usitaje kusitaje pasitaje musitaje
Present Conditional
Positive ningetaja tungetaja ungetaja mngetaja angetaja wangetaja ungetaja ingetaja lingetaja yangetaja kingetaja vingetaja ingetaja zingetaja ungetaja kungetaja pangetaja mungetaja
Negative nisingetaja
singetaja
tusingetaja
hatungetaja
usingetaja
hungetaja
msingetaja
hamngetaja
asingetaja
hangetaja
wasingetaja
hawangetaja
usingetaja
haungetaja
isingetaja
haingetaja
lisingetaja
halingetaja
yasingetaja
hayangetaja
kisingetaja
hakingetaja
visingetaja
havingetaja
isingetaja
haingetaja
zisingetaja
hazingetaja
usingetaja
haungetaja
kusingetaja
hakungetaja
pasingetaja
hapangetaja
musingetaja
hamungetaja
Past Conditional
Positive ningalitaja tungalitaja ungalitaja mngalitaja angalitaja wangalitaja ungalitaja ingalitaja lingalitaja yangalitaja kingalitaja vingalitaja ingalitaja zingalitaja ungalitaja kungalitaja pangalitaja mungalitaja
Negative nisingalitaja
singalitaja
tusingalitaja
hatungalitaja
usingalitaja
hungalitaja
msingalitaja
hamngalitaja
asingalitaja
hangalitaja
wasingalitaja
hawangalitaja
usingalitaja
haungalitaja
isingalitaja
haingalitaja
lisingalitaja
halingalitaja
yasingalitaja
hayangalitaja
kisingalitaja
hakingalitaja
visingalitaja
havingalitaja
isingalitaja
haingalitaja
zisingalitaja
hazingalitaja
usingalitaja
haungalitaja
kusingalitaja
hakungalitaja
pasingalitaja
hapangalitaja
musingalitaja
hamungalitaja
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelitaja tungelitaja ungelitaja mngelitaja angelitaja wangelitaja ungelitaja ingelitaja lingelitaja yangelitaja kingelitaja vingelitaja ingelitaja zingelitaja ungelitaja kungelitaja pangelitaja mungelitaja
Gnomic
Positive nataja twataja wataja mwataja ataja wataja wataja yataja lataja yataja chataja vyataja yataja zataja wataja kwataja pataja mwataja
Perfect
Positive nimetaja tumetaja umetaja mmetaja ametaja wametaja umetaja imetaja limetaja yametaja kimetaja vimetaja imetaja zimetaja umetaja kumetaja pametaja mumetaja
"Already"
Positive nimeshataja tumeshataja umeshataja mmeshataja ameshataja wameshataja umeshataja imeshataja limeshataja yameshataja kimeshataja vimeshataja imeshataja zimeshataja umeshataja kumeshataja pameshataja mumeshataja
"Not yet"
Negative sijataja hatujataja hujataja hamjataja hajataja hawajataja haujataja haijataja halijataja hayajataja hakijataja havijataja haijataja hazijataja haujataja hakujataja hapajataja hamujataja
"If/When"
Positive nikitaja tukitaja ukitaja mkitaja akitaja wakitaja ukitaja ikitaja likitaja yakitaja kikitaja vikitaja ikitaja zikitaja ukitaja kukitaja pakitaja mukitaja
"If not"
Negative nisipotaja tusipotaja usipotaja msipotaja asipotaja wasipotaja usipotaja isipotaja lisipotaja yasipotaja kisipotaja visipotaja isipotaja zisipotaja usipotaja kusipotaja pasipotaja musipotaja
Consecutive
Positive nikataja tukataja ukataja mkataja akataja wakataja ukataja ikataja likataja yakataja kikataja vikataja ikataja zikataja ukataja kukataja pakataja mukataja
Relative Forms
Past
1s/2s/3s/c1 niliyetaja
naliyetaja
tuliyetaja
twaliyetaja
uliyetaja
waliyetaja
mliyetaja
mwaliyetaja
aliyetaja waliyetaja uliyetaja iliyetaja liliyetaja yaliyetaja kiliyetaja viliyetaja iliyetaja ziliyetaja uliyetaja kuliyetaja paliyetaja muliyetaja
*p/2/3/11/14 niliotaja
naliotaja
tuliotaja
twaliotaja
uliotaja
waliotaja
mliotaja
mwaliotaja
aliotaja waliotaja uliotaja iliotaja liliotaja yaliotaja kiliotaja viliotaja iliotaja ziliotaja uliotaja kuliotaja paliotaja muliotaja
c4/c6/c9 niliyotaja
naliyotaja
tuliyotaja
twaliyotaja
uliyotaja
waliyotaja
mliyotaja
mwaliyotaja
aliyotaja waliyotaja uliyotaja iliyotaja liliyotaja yaliyotaja kiliyotaja viliyotaja iliyotaja ziliyotaja uliyotaja kuliyotaja paliyotaja muliyotaja
c5 nililotaja
nalilotaja
tulilotaja
twalilotaja
ulilotaja
walilotaja
mlilotaja
mwalilotaja
alilotaja walilotaja ulilotaja ililotaja lililotaja yalilotaja kililotaja vililotaja ililotaja zililotaja ulilotaja kulilotaja palilotaja mulilotaja
c7 nilichotaja
nalichotaja
tulichotaja
twalichotaja
ulichotaja
walichotaja
mlichotaja
mwalichotaja
alichotaja walichotaja ulichotaja ilichotaja lilichotaja yalichotaja kilichotaja vilichotaja ilichotaja zilichotaja ulichotaja kulichotaja palichotaja mulichotaja
c8 nilivyotaja
nalivyotaja
tulivyotaja
twalivyotaja
ulivyotaja
walivyotaja
mlivyotaja
mwalivyotaja
alivyotaja walivyotaja ulivyotaja ilivyotaja lilivyotaja yalivyotaja kilivyotaja vilivyotaja ilivyotaja zilivyotaja ulivyotaja kulivyotaja palivyotaja mulivyotaja
c10 nilizotaja
nalizotaja
tulizotaja
twalizotaja
ulizotaja
walizotaja
mlizotaja
mwalizotaja
alizotaja walizotaja ulizotaja ilizotaja lilizotaja yalizotaja kilizotaja vilizotaja ilizotaja zilizotaja ulizotaja kulizotaja palizotaja mulizotaja
c15 nilikotaja
nalikotaja
tulikotaja
twalikotaja
ulikotaja
walikotaja
mlikotaja
mwalikotaja
alikotaja walikotaja ulikotaja ilikotaja lilikotaja yalikotaja kilikotaja vilikotaja ilikotaja zilikotaja ulikotaja kulikotaja palikotaja mulikotaja
c16 nilipotaja
nalipotaja
tulipotaja
twalipotaja
ulipotaja
walipotaja
mlipotaja
mwalipotaja
alipotaja walipotaja ulipotaja ilipotaja lilipotaja yalipotaja kilipotaja vilipotaja ilipotaja zilipotaja ulipotaja kulipotaja palipotaja mulipotaja
c17 nilimotaja
nalimotaja
tulimotaja
twalimotaja
ulimotaja
walimotaja
mlimotaja
mwalimotaja
alimotaja walimotaja ulimotaja ilimotaja lilimotaja yalimotaja kilimotaja vilimotaja ilimotaja zilimotaja ulimotaja kulimotaja palimotaja mulimotaja
Present
1s/2s/3s/c1 ninayetaja
nayetaja
tunayetaja unayetaja mnayetaja anayetaja wanayetaja unayetaja inayetaja linayetaja yanayetaja kinayetaja vinayetaja inayetaja zinayetaja unayetaja kunayetaja panayetaja munayetaja
*p/2/3/11/14 ninaotaja
naotaja
tunaotaja unaotaja mnaotaja anaotaja wanaotaja unaotaja inaotaja linaotaja yanaotaja kinaotaja vinaotaja inaotaja zinaotaja unaotaja kunaotaja panaotaja munaotaja
c4/c6/c9 ninayotaja
nayotaja
tunayotaja unayotaja mnayotaja anayotaja wanayotaja unayotaja inayotaja linayotaja yanayotaja kinayotaja vinayotaja inayotaja zinayotaja unayotaja kunayotaja panayotaja munayotaja
c5 ninalotaja
nalotaja
tunalotaja unalotaja mnalotaja analotaja wanalotaja unalotaja inalotaja linalotaja yanalotaja kinalotaja vinalotaja inalotaja zinalotaja unalotaja kunalotaja panalotaja munalotaja
c7 ninachotaja
nachotaja
tunachotaja unachotaja mnachotaja anachotaja wanachotaja unachotaja inachotaja linachotaja yanachotaja kinachotaja vinachotaja inachotaja zinachotaja unachotaja kunachotaja panachotaja munachotaja
c8 ninavyotaja
navyotaja
tunavyotaja unavyotaja mnavyotaja anavyotaja wanavyotaja unavyotaja inavyotaja linavyotaja yanavyotaja kinavyotaja vinavyotaja inavyotaja zinavyotaja unavyotaja kunavyotaja panavyotaja munavyotaja
c10 ninazotaja
nazotaja
tunazotaja unazotaja mnazotaja anazotaja wanazotaja unazotaja inazotaja linazotaja yanazotaja kinazotaja vinazotaja inazotaja zinazotaja unazotaja kunazotaja panazotaja munazotaja
c15 ninakotaja
nakotaja
tunakotaja unakotaja mnakotaja anakotaja wanakotaja unakotaja inakotaja linakotaja yanakotaja kinakotaja vinakotaja inakotaja zinakotaja unakotaja kunakotaja panakotaja munakotaja
c16 ninapotaja
napotaja
tunapotaja unapotaja mnapotaja anapotaja wanapotaja unapotaja inapotaja linapotaja yanapotaja kinapotaja vinapotaja inapotaja zinapotaja unapotaja kunapotaja panapotaja munapotaja
c17 ninamotaja
namotaja
tunamotaja unamotaja mnamotaja anamotaja wanamotaja unamotaja inamotaja linamotaja yanamotaja kinamotaja vinamotaja inamotaja zinamotaja unamotaja kunamotaja panamotaja munamotaja
Future
1s/2s/3s/c1 nitakayetaja tutakayetaja utakayetaja mtakayetaja atakayetaja watakayetaja utakayetaja itakayetaja litakayetaja yatakayetaja kitakayetaja vitakayetaja itakayetaja zitakayetaja utakayetaja kutakayetaja patakayetaja mutakayetaja
*p/2/3/11/14 nitakaotaja tutakaotaja utakaotaja mtakaotaja atakaotaja watakaotaja utakaotaja itakaotaja litakaotaja yatakaotaja kitakaotaja vitakaotaja itakaotaja zitakaotaja utakaotaja kutakaotaja patakaotaja mutakaotaja
c4/c6/c9 nitakayotaja tutakayotaja utakayotaja mtakayotaja atakayotaja watakayotaja utakayotaja itakayotaja litakayotaja yatakayotaja kitakayotaja vitakayotaja itakayotaja zitakayotaja utakayotaja kutakayotaja patakayotaja mutakayotaja
c5 nitakalotaja tutakalotaja utakalotaja mtakalotaja atakalotaja watakalotaja utakalotaja itakalotaja litakalotaja yatakalotaja kitakalotaja vitakalotaja itakalotaja zitakalotaja utakalotaja kutakalotaja patakalotaja mutakalotaja
c7 nitakachotaja tutakachotaja utakachotaja mtakachotaja atakachotaja watakachotaja utakachotaja itakachotaja litakachotaja yatakachotaja kitakachotaja vitakachotaja itakachotaja zitakachotaja utakachotaja kutakachotaja patakachotaja mutakachotaja
c8 nitakavyotaja tutakavyotaja utakavyotaja mtakavyotaja atakavyotaja watakavyotaja utakavyotaja itakavyotaja litakavyotaja yatakavyotaja kitakavyotaja vitakavyotaja itakavyotaja zitakavyotaja utakavyotaja kutakavyotaja patakavyotaja mutakavyotaja
c10 nitakazotaja tutakazotaja utakazotaja mtakazotaja atakazotaja watakazotaja utakazotaja itakazotaja litakazotaja yatakazotaja kitakazotaja vitakazotaja itakazotaja zitakazotaja utakazotaja kutakazotaja patakazotaja mutakazotaja
c15 nitakakotaja tutakakotaja utakakotaja mtakakotaja atakakotaja watakakotaja utakakotaja itakakotaja litakakotaja yatakakotaja kitakakotaja vitakakotaja itakakotaja zitakakotaja utakakotaja kutakakotaja patakakotaja mutakakotaja
c16 nitakapotaja tutakapotaja utakapotaja mtakapotaja atakapotaja watakapotaja utakapotaja itakapotaja litakapotaja yatakapotaja kitakapotaja vitakapotaja itakapotaja zitakapotaja utakapotaja kutakapotaja patakapotaja mutakapotaja
c17 nitakamotaja tutakamotaja utakamotaja mtakamotaja atakamotaja watakamotaja utakamotaja itakamotaja litakamotaja yatakamotaja kitakamotaja vitakamotaja itakamotaja zitakamotaja utakamotaja kutakamotaja patakamotaja mutakamotaja
General Positive
1s/2s/3s/c1 nitajaye tutajaye utajaye mtajaye atajaye watajaye utajaye itajaye litajaye yatajaye kitajaye vitajaye itajaye zitajaye utajaye kutajaye patajaye mutajaye
*p/2/3/11/14 nitajao tutajao utajao mtajao atajao watajao utajao itajao litajao yatajao kitajao vitajao itajao zitajao utajao kutajao patajao mutajao
c4/c6/c9 nitajayo tutajayo utajayo mtajayo atajayo watajayo utajayo itajayo litajayo yatajayo kitajayo vitajayo itajayo zitajayo utajayo kutajayo patajayo mutajayo
c5 nitajalo tutajalo utajalo mtajalo atajalo watajalo utajalo itajalo litajalo yatajalo kitajalo vitajalo itajalo zitajalo utajalo kutajalo patajalo mutajalo
c7 nitajacho tutajacho utajacho mtajacho atajacho watajacho utajacho itajacho litajacho yatajacho kitajacho vitajacho itajacho zitajacho utajacho kutajacho patajacho mutajacho
c8 nitajavyo tutajavyo utajavyo mtajavyo atajavyo watajavyo utajavyo itajavyo litajavyo yatajavyo kitajavyo vitajavyo itajavyo zitajavyo utajavyo kutajavyo patajavyo mutajavyo
c10 nitajazo tutajazo utajazo mtajazo atajazo watajazo utajazo itajazo litajazo yatajazo kitajazo vitajazo itajazo zitajazo utajazo kutajazo patajazo mutajazo
c15 nitajako tutajako utajako mtajako atajako watajako utajako itajako litajako yatajako kitajako vitajako itajako zitajako utajako kutajako patajako mutajako
c16 nitajapo tutajapo utajapo mtajapo atajapo watajapo utajapo itajapo litajapo yatajapo kitajapo vitajapo itajapo zitajapo utajapo kutajapo patajapo mutajapo
c17 nitajamo tutajamo utajamo mtajamo atajamo watajamo utajamo itajamo litajamo yatajamo kitajamo vitajamo itajamo zitajamo utajamo kutajamo patajamo mutajamo
General Negative
1s/2s/3s/c1 nisiyetaja tusiyetaja usiyetaja msiyetaja asiyetaja wasiyetaja usiyetaja isiyetaja lisiyetaja yasiyetaja kisiyetaja visiyetaja isiyetaja zisiyetaja usiyetaja kusiyetaja pasiyetaja musiyetaja
*p/2/3/11/14 nisiotaja tusiotaja usiotaja msiotaja asiotaja wasiotaja usiotaja isiotaja lisiotaja yasiotaja kisiotaja visiotaja isiotaja zisiotaja usiotaja kusiotaja pasiotaja musiotaja
c4/c6/c9 nisiyotaja tusiyotaja usiyotaja msiyotaja asiyotaja wasiyotaja usiyotaja isiyotaja lisiyotaja yasiyotaja kisiyotaja visiyotaja isiyotaja zisiyotaja usiyotaja kusiyotaja pasiyotaja musiyotaja
c5 nisilotaja tusilotaja usilotaja msilotaja asilotaja wasilotaja usilotaja isilotaja lisilotaja yasilotaja kisilotaja visilotaja isilotaja zisilotaja usilotaja kusilotaja pasilotaja musilotaja
c7 nisichotaja tusichotaja usichotaja msichotaja asichotaja wasichotaja usichotaja isichotaja lisichotaja yasichotaja kisichotaja visichotaja isichotaja zisichotaja usichotaja kusichotaja pasichotaja musichotaja
c8 nisivyotaja tusivyotaja usivyotaja msivyotaja asivyotaja wasivyotaja usivyotaja isivyotaja lisivyotaja yasivyotaja kisivyotaja visivyotaja isivyotaja zisivyotaja usivyotaja kusivyotaja pasivyotaja musivyotaja
c10 nisizotaja tusizotaja usizotaja msizotaja asizotaja wasizotaja usizotaja isizotaja lisizotaja yasizotaja kisizotaja visizotaja isizotaja zisizotaja usizotaja kusizotaja pasizotaja musizotaja
c15 nisikotaja tusikotaja usikotaja msikotaja asikotaja wasikotaja usikotaja isikotaja lisikotaja yasikotaja kisikotaja visikotaja isikotaja zisikotaja usikotaja kusikotaja pasikotaja musikotaja
c16 nisipotaja tusipotaja usipotaja msipotaja asipotaja wasipotaja usipotaja isipotaja lisipotaja yasipotaja kisipotaja visipotaja isipotaja zisipotaja usipotaja kusipotaja pasipotaja musipotaja
c17 nisimotaja tusimotaja usimotaja msimotaja asimotaja wasimotaja usimotaja isimotaja lisimotaja yasimotaja kisimotaja visimotaja isimotaja zisimotaja usimotaja kusimotaja pasimotaja musimotaja
Forms with Object Concords
Infinitives Habituals
1s kunitaja hunitaja
2s/2p/15/17 kukutaja
kukutajeni
hukutaja
hukutajeni
3s kumtaja humtaja
1p kututaja hututaja
2p/3p/c2 kuwataja
kuwatajeni
huwataja
huwatajeni
Reflexive kujitaja hujitaja
c3/c11/c14 kuutaja huutaja
c4/c9 kuitaja huitaja
c5 kulitaja hulitaja
c6 kuyataja huyataja
c7 kukitaja hukitaja
c8 kuvitaja huvitaja
c10 kuzitaja huzitaja
c16 kupataja hupataja
c18 kumutaja humutaja
Positive Past
1s nilinitaja
nalinitaja
tulinitaja
twalinitaja
ulinitaja
walinitaja
mlinitaja
mwalinitaja
alinitaja walinitaja ulinitaja ilinitaja lilinitaja yalinitaja kilinitaja vilinitaja ilinitaja zilinitaja ulinitaja kulinitaja palinitaja mulinitaja
2s/2p/15/17 nilikutaja
nilikutajeni
nalikutaja
nalikutajeni
tulikutaja
tulikutajeni
twalikutaja
twalikutajeni
ulikutaja
ulikutajeni
walikutaja
walikutajeni
mlikutaja
mlikutajeni
mwalikutaja
mwalikutajeni
alikutaja
alikutajeni
walikutaja
walikutajeni
ulikutaja
ulikutajeni
ilikutaja
ilikutajeni
lilikutaja
lilikutajeni
yalikutaja
yalikutajeni
kilikutaja
kilikutajeni
vilikutaja
vilikutajeni
ilikutaja
ilikutajeni
zilikutaja
zilikutajeni
ulikutaja
ulikutajeni
kulikutaja
kulikutajeni
palikutaja
palikutajeni
mulikutaja
mulikutajeni
3s nilimtaja
nalimtaja
tulimtaja
twalimtaja
ulimtaja
walimtaja
mlimtaja
mwalimtaja
alimtaja walimtaja ulimtaja ilimtaja lilimtaja yalimtaja kilimtaja vilimtaja ilimtaja zilimtaja ulimtaja kulimtaja palimtaja mulimtaja
1p nilitutaja
nalitutaja
tulitutaja
twalitutaja
ulitutaja
walitutaja
mlitutaja
mwalitutaja
alitutaja walitutaja ulitutaja ilitutaja lilitutaja yalitutaja kilitutaja vilitutaja ilitutaja zilitutaja ulitutaja kulitutaja palitutaja mulitutaja
2p/3p/c2 niliwataja
niliwatajeni
naliwataja
naliwatajeni
tuliwataja
tuliwatajeni
twaliwataja
twaliwatajeni
uliwataja
uliwatajeni
waliwataja
waliwatajeni
mliwataja
mliwatajeni
mwaliwataja
mwaliwatajeni
aliwataja
aliwatajeni
waliwataja
waliwatajeni
uliwataja
uliwatajeni
iliwataja
iliwatajeni
liliwataja
liliwatajeni
yaliwataja
yaliwatajeni
kiliwataja
kiliwatajeni
viliwataja
viliwatajeni
iliwataja
iliwatajeni
ziliwataja
ziliwatajeni
uliwataja
uliwatajeni
kuliwataja
kuliwatajeni
paliwataja
paliwatajeni
muliwataja
muliwatajeni
Reflexive nilijitaja
nalijitaja
tulijitaja
twalijitaja
ulijitaja
walijitaja
mlijitaja
mwalijitaja
alijitaja walijitaja ulijitaja ilijitaja lilijitaja yalijitaja kilijitaja vilijitaja ilijitaja zilijitaja ulijitaja kulijitaja palijitaja mulijitaja
c3/c11/c14 niliutaja
naliutaja
tuliutaja
twaliutaja
uliutaja
waliutaja
mliutaja
mwaliutaja
aliutaja waliutaja uliutaja iliutaja liliutaja yaliutaja kiliutaja viliutaja iliutaja ziliutaja uliutaja kuliutaja paliutaja muliutaja
c4/c9 niliitaja
naliitaja
tuliitaja
twaliitaja
uliitaja
waliitaja
mliitaja
mwaliitaja
aliitaja waliitaja uliitaja iliitaja liliitaja yaliitaja kiliitaja viliitaja iliitaja ziliitaja uliitaja kuliitaja paliitaja muliitaja
c5 nililitaja
nalilitaja
tulilitaja
twalilitaja
ulilitaja
walilitaja
mlilitaja
mwalilitaja
alilitaja walilitaja ulilitaja ililitaja lililitaja yalilitaja kililitaja vililitaja ililitaja zililitaja ulilitaja kulilitaja palilitaja mulilitaja
c6 niliyataja
naliyataja
tuliyataja
twaliyataja
uliyataja
waliyataja
mliyataja
mwaliyataja
aliyataja waliyataja uliyataja iliyataja liliyataja yaliyataja kiliyataja viliyataja iliyataja ziliyataja uliyataja kuliyataja paliyataja muliyataja
c7 nilikitaja
nalikitaja
tulikitaja
twalikitaja
ulikitaja
walikitaja
mlikitaja
mwalikitaja
alikitaja walikitaja ulikitaja ilikitaja lilikitaja yalikitaja kilikitaja vilikitaja ilikitaja zilikitaja ulikitaja kulikitaja palikitaja mulikitaja
c8 nilivitaja
nalivitaja
tulivitaja
twalivitaja
ulivitaja
walivitaja
mlivitaja
mwalivitaja
alivitaja walivitaja ulivitaja ilivitaja lilivitaja yalivitaja kilivitaja vilivitaja ilivitaja zilivitaja ulivitaja kulivitaja palivitaja mulivitaja
c10 nilizitaja
nalizitaja
tulizitaja
twalizitaja
ulizitaja
walizitaja
mlizitaja
mwalizitaja
alizitaja walizitaja ulizitaja ilizitaja lilizitaja yalizitaja kilizitaja vilizitaja ilizitaja zilizitaja ulizitaja kulizitaja palizitaja mulizitaja
c16 nilipataja
nalipataja
tulipataja
twalipataja
ulipataja
walipataja
mlipataja
mwalipataja
alipataja walipataja ulipataja ilipataja lilipataja yalipataja kilipataja vilipataja ilipataja zilipataja ulipataja kulipataja palipataja mulipataja
c18 nilimutaja
nalimutaja
tulimutaja
twalimutaja
ulimutaja
walimutaja
mlimutaja
mwalimutaja
alimutaja walimutaja ulimutaja ilimutaja lilimutaja yalimutaja kilimutaja vilimutaja ilimutaja zilimutaja ulimutaja kulimutaja palimutaja mulimutaja
Negative Past
1s sikunitaja hatukunitaja hukunitaja hamkunitaja hakunitaja hawakunitaja haukunitaja haikunitaja halikunitaja hayakunitaja hakikunitaja havikunitaja haikunitaja hazikunitaja haukunitaja hakukunitaja hapakunitaja hamukunitaja
2s/2p/15/17 sikukutaja
sikukutajeni
hatukukutaja
hatukukutajeni
hukukutaja
hukukutajeni
hamkukutaja
hamkukutajeni
hakukutaja
hakukutajeni
hawakukutaja
hawakukutajeni
haukukutaja
haukukutajeni
haikukutaja
haikukutajeni
halikukutaja
halikukutajeni
hayakukutaja
hayakukutajeni
hakikukutaja
hakikukutajeni
havikukutaja
havikukutajeni
haikukutaja
haikukutajeni
hazikukutaja
hazikukutajeni
haukukutaja
haukukutajeni
hakukukutaja
hakukukutajeni
hapakukutaja
hapakukutajeni
hamukukutaja
hamukukutajeni
3s sikumtaja hatukumtaja hukumtaja hamkumtaja hakumtaja hawakumtaja haukumtaja haikumtaja halikumtaja hayakumtaja hakikumtaja havikumtaja haikumtaja hazikumtaja haukumtaja hakukumtaja hapakumtaja hamukumtaja
1p sikututaja hatukututaja hukututaja hamkututaja hakututaja hawakututaja haukututaja haikututaja halikututaja hayakututaja hakikututaja havikututaja haikututaja hazikututaja haukututaja hakukututaja hapakututaja hamukututaja
2p/3p/c2 sikuwataja
sikuwatajeni
hatukuwataja
hatukuwatajeni
hukuwataja
hukuwatajeni
hamkuwataja
hamkuwatajeni
hakuwataja
hakuwatajeni
hawakuwataja
hawakuwatajeni
haukuwataja
haukuwatajeni
haikuwataja
haikuwatajeni
halikuwataja
halikuwatajeni
hayakuwataja
hayakuwatajeni
hakikuwataja
hakikuwatajeni
havikuwataja
havikuwatajeni
haikuwataja
haikuwatajeni
hazikuwataja
hazikuwatajeni
haukuwataja
haukuwatajeni
hakukuwataja
hakukuwatajeni
hapakuwataja
hapakuwatajeni
hamukuwataja
hamukuwatajeni
Reflexive sikujitaja hatukujitaja hukujitaja hamkujitaja hakujitaja hawakujitaja haukujitaja haikujitaja halikujitaja hayakujitaja hakikujitaja havikujitaja haikujitaja hazikujitaja haukujitaja hakukujitaja hapakujitaja hamukujitaja
c3/c11/c14 sikuutaja hatukuutaja hukuutaja hamkuutaja hakuutaja hawakuutaja haukuutaja haikuutaja halikuutaja hayakuutaja hakikuutaja havikuutaja haikuutaja hazikuutaja haukuutaja hakukuutaja hapakuutaja hamukuutaja
c4/c9 sikuitaja hatukuitaja hukuitaja hamkuitaja hakuitaja hawakuitaja haukuitaja haikuitaja halikuitaja hayakuitaja hakikuitaja havikuitaja haikuitaja hazikuitaja haukuitaja hakukuitaja hapakuitaja hamukuitaja
c5 sikulitaja hatukulitaja hukulitaja hamkulitaja hakulitaja hawakulitaja haukulitaja haikulitaja halikulitaja hayakulitaja hakikulitaja havikulitaja haikulitaja hazikulitaja haukulitaja hakukulitaja hapakulitaja hamukulitaja
c6 sikuyataja hatukuyataja hukuyataja hamkuyataja hakuyataja hawakuyataja haukuyataja haikuyataja halikuyataja hayakuyataja hakikuyataja havikuyataja haikuyataja hazikuyataja haukuyataja hakukuyataja hapakuyataja hamukuyataja
c7 sikukitaja hatukukitaja hukukitaja hamkukitaja hakukitaja hawakukitaja haukukitaja haikukitaja halikukitaja hayakukitaja hakikukitaja havikukitaja haikukitaja hazikukitaja haukukitaja hakukukitaja hapakukitaja hamukukitaja
c8 sikuvitaja hatukuvitaja hukuvitaja hamkuvitaja hakuvitaja hawakuvitaja haukuvitaja haikuvitaja halikuvitaja hayakuvitaja hakikuvitaja havikuvitaja haikuvitaja hazikuvitaja haukuvitaja hakukuvitaja hapakuvitaja hamukuvitaja
c10 sikuzitaja hatukuzitaja hukuzitaja hamkuzitaja hakuzitaja hawakuzitaja haukuzitaja haikuzitaja halikuzitaja hayakuzitaja hakikuzitaja havikuzitaja haikuzitaja hazikuzitaja haukuzitaja hakukuzitaja hapakuzitaja hamukuzitaja
c16 sikupataja hatukupataja hukupataja hamkupataja hakupataja hawakupataja haukupataja haikupataja halikupataja hayakupataja hakikupataja havikupataja haikupataja hazikupataja haukupataja hakukupataja hapakupataja hamukupataja
c18 sikumutaja hatukumutaja hukumutaja hamkumutaja hakumutaja hawakumutaja haukumutaja haikumutaja halikumutaja hayakumutaja hakikumutaja havikumutaja haikumutaja hazikumutaja haukumutaja hakukumutaja hapakumutaja hamukumutaja
Positive Present
1s ninanitaja
nanitaja
tunanitaja unanitaja mnanitaja ananitaja wananitaja unanitaja inanitaja linanitaja yananitaja kinanitaja vinanitaja inanitaja zinanitaja unanitaja kunanitaja pananitaja munanitaja
2s/2p/15/17 ninakutaja
ninakutajeni
nakutaja
nakutajeni
tunakutaja
tunakutajeni
unakutaja
unakutajeni
mnakutaja
mnakutajeni
anakutaja
anakutajeni
wanakutaja
wanakutajeni
unakutaja
unakutajeni
inakutaja
inakutajeni
linakutaja
linakutajeni
yanakutaja
yanakutajeni
kinakutaja
kinakutajeni
vinakutaja
vinakutajeni
inakutaja
inakutajeni
zinakutaja
zinakutajeni
unakutaja
unakutajeni
kunakutaja
kunakutajeni
panakutaja
panakutajeni
munakutaja
munakutajeni
3s ninamtaja
namtaja
tunamtaja unamtaja mnamtaja anamtaja wanamtaja unamtaja inamtaja linamtaja yanamtaja kinamtaja vinamtaja inamtaja zinamtaja unamtaja kunamtaja panamtaja munamtaja
1p ninatutaja
natutaja
tunatutaja unatutaja mnatutaja anatutaja wanatutaja unatutaja inatutaja linatutaja yanatutaja kinatutaja vinatutaja inatutaja zinatutaja unatutaja kunatutaja panatutaja munatutaja
2p/3p/c2 ninawataja
ninawatajeni
nawataja
nawatajeni
tunawataja
tunawatajeni
unawataja
unawatajeni
mnawataja
mnawatajeni
anawataja
anawatajeni
wanawataja
wanawatajeni
unawataja
unawatajeni
inawataja
inawatajeni
linawataja
linawatajeni
yanawataja
yanawatajeni
kinawataja
kinawatajeni
vinawataja
vinawatajeni
inawataja
inawatajeni
zinawataja
zinawatajeni
unawataja
unawatajeni
kunawataja
kunawatajeni
panawataja
panawatajeni
munawataja
munawatajeni
Reflexive ninajitaja
najitaja
tunajitaja unajitaja mnajitaja anajitaja wanajitaja unajitaja inajitaja linajitaja yanajitaja kinajitaja vinajitaja inajitaja zinajitaja unajitaja kunajitaja panajitaja munajitaja
c3/c11/c14 ninautaja
nautaja
tunautaja unautaja mnautaja anautaja wanautaja unautaja inautaja linautaja yanautaja kinautaja vinautaja inautaja zinautaja unautaja kunautaja panautaja munautaja
c4/c9 ninaitaja
naitaja
tunaitaja unaitaja mnaitaja anaitaja wanaitaja unaitaja inaitaja linaitaja yanaitaja kinaitaja vinaitaja inaitaja zinaitaja unaitaja kunaitaja panaitaja munaitaja
c5 ninalitaja
nalitaja
tunalitaja unalitaja mnalitaja analitaja wanalitaja unalitaja inalitaja linalitaja yanalitaja kinalitaja vinalitaja inalitaja zinalitaja unalitaja kunalitaja panalitaja munalitaja
c6 ninayataja
nayataja
tunayataja unayataja mnayataja anayataja wanayataja unayataja inayataja linayataja yanayataja kinayataja vinayataja inayataja zinayataja unayataja kunayataja panayataja munayataja
c7 ninakitaja
nakitaja
tunakitaja unakitaja mnakitaja anakitaja wanakitaja unakitaja inakitaja linakitaja yanakitaja kinakitaja vinakitaja inakitaja zinakitaja unakitaja kunakitaja panakitaja munakitaja
c8 ninavitaja
navitaja
tunavitaja unavitaja mnavitaja anavitaja wanavitaja unavitaja inavitaja linavitaja yanavitaja kinavitaja vinavitaja inavitaja zinavitaja unavitaja kunavitaja panavitaja munavitaja
c10 ninazitaja
nazitaja
tunazitaja unazitaja mnazitaja anazitaja wanazitaja unazitaja inazitaja linazitaja yanazitaja kinazitaja vinazitaja inazitaja zinazitaja unazitaja kunazitaja panazitaja munazitaja
c16 ninapataja
napataja
tunapataja unapataja mnapataja anapataja wanapataja unapataja inapataja linapataja yanapataja kinapataja vinapataja inapataja zinapataja unapataja kunapataja panapataja munapataja
c18 ninamutaja
namutaja
tunamutaja unamutaja mnamutaja anamutaja wanamutaja unamutaja inamutaja linamutaja yanamutaja kinamutaja vinamutaja inamutaja zinamutaja unamutaja kunamutaja panamutaja munamutaja
Negative Present
1s sinitaji hatunitaji hunitaji hamnitaji hanitaji hawanitaji haunitaji hainitaji halinitaji hayanitaji hakinitaji havinitaji hainitaji hazinitaji haunitaji hakunitaji hapanitaji hamunitaji
2s/2p/15/17 sikutaji
sikutajini
hatukutaji
hatukutajini
hukutaji
hukutajini
hamkutaji
hamkutajini
hakutaji
hakutajini
hawakutaji
hawakutajini
haukutaji
haukutajini
haikutaji
haikutajini
halikutaji
halikutajini
hayakutaji
hayakutajini
hakikutaji
hakikutajini
havikutaji
havikutajini
haikutaji
haikutajini
hazikutaji
hazikutajini
haukutaji
haukutajini
hakukutaji
hakukutajini
hapakutaji
hapakutajini
hamukutaji
hamukutajini
3s simtaji hatumtaji humtaji hammtaji hamtaji hawamtaji haumtaji haimtaji halimtaji hayamtaji hakimtaji havimtaji haimtaji hazimtaji haumtaji hakumtaji hapamtaji hamumtaji
1p situtaji hatututaji hututaji hamtutaji hatutaji hawatutaji haututaji haitutaji halitutaji hayatutaji hakitutaji havitutaji haitutaji hazitutaji haututaji hakututaji hapatutaji hamututaji
2p/3p/c2 siwataji
siwatajini
hatuwataji
hatuwatajini
huwataji
huwatajini
hamwataji
hamwatajini
hawataji
hawatajini
hawawataji
hawawatajini
hauwataji
hauwatajini
haiwataji
haiwatajini
haliwataji
haliwatajini
hayawataji
hayawatajini
hakiwataji
hakiwatajini
haviwataji
haviwatajini
haiwataji
haiwatajini
haziwataji
haziwatajini
hauwataji
hauwatajini
hakuwataji
hakuwatajini
hapawataji
hapawatajini
hamuwataji
hamuwatajini
Reflexive sijitaji hatujitaji hujitaji hamjitaji hajitaji hawajitaji haujitaji haijitaji halijitaji hayajitaji hakijitaji havijitaji haijitaji hazijitaji haujitaji hakujitaji hapajitaji hamujitaji
c3/c11/c14 siutaji hatuutaji huutaji hamutaji hautaji hawautaji hauutaji haiutaji haliutaji hayautaji hakiutaji haviutaji haiutaji haziutaji hauutaji hakuutaji hapautaji hamuutaji
c4/c9 siitaji hatuitaji huitaji hamitaji haitaji hawaitaji hauitaji haiitaji haliitaji hayaitaji hakiitaji haviitaji haiitaji haziitaji hauitaji hakuitaji hapaitaji hamuitaji
c5 silitaji hatulitaji hulitaji hamlitaji halitaji hawalitaji haulitaji hailitaji halilitaji hayalitaji hakilitaji havilitaji hailitaji hazilitaji haulitaji hakulitaji hapalitaji hamulitaji
c6 siyataji hatuyataji huyataji hamyataji hayataji hawayataji hauyataji haiyataji haliyataji hayayataji hakiyataji haviyataji haiyataji haziyataji hauyataji hakuyataji hapayataji hamuyataji
c7 sikitaji hatukitaji hukitaji hamkitaji hakitaji hawakitaji haukitaji haikitaji halikitaji hayakitaji hakikitaji havikitaji haikitaji hazikitaji haukitaji hakukitaji hapakitaji hamukitaji
c8 sivitaji hatuvitaji huvitaji hamvitaji havitaji hawavitaji hauvitaji haivitaji halivitaji hayavitaji hakivitaji havivitaji haivitaji hazivitaji hauvitaji hakuvitaji hapavitaji hamuvitaji
c10 sizitaji hatuzitaji huzitaji hamzitaji hazitaji hawazitaji hauzitaji haizitaji halizitaji hayazitaji hakizitaji havizitaji haizitaji hazizitaji hauzitaji hakuzitaji hapazitaji hamuzitaji
c16 sipataji hatupataji hupataji hampataji hapataji hawapataji haupataji haipataji halipataji hayapataji hakipataji havipataji haipataji hazipataji haupataji hakupataji hapapataji hamupataji
c18 simutaji hatumutaji humutaji hammutaji hamutaji hawamutaji haumutaji haimutaji halimutaji hayamutaji hakimutaji havimutaji haimutaji hazimutaji haumutaji hakumutaji hapamutaji hamumutaji
Positive Future
1s nitanitaja tutanitaja utanitaja mtanitaja atanitaja watanitaja utanitaja itanitaja litanitaja yatanitaja kitanitaja vitanitaja itanitaja zitanitaja utanitaja kutanitaja patanitaja mutanitaja
2s/2p/15/17 nitakutaja
nitakutajeni
tutakutaja
tutakutajeni
utakutaja
utakutajeni
mtakutaja
mtakutajeni
atakutaja
atakutajeni
watakutaja
watakutajeni
utakutaja
utakutajeni
itakutaja
itakutajeni
litakutaja
litakutajeni
yatakutaja
yatakutajeni
kitakutaja
kitakutajeni
vitakutaja
vitakutajeni
itakutaja
itakutajeni
zitakutaja
zitakutajeni
utakutaja
utakutajeni
kutakutaja
kutakutajeni
patakutaja
patakutajeni
mutakutaja
mutakutajeni
3s nitamtaja tutamtaja utamtaja mtamtaja atamtaja watamtaja utamtaja itamtaja litamtaja yatamtaja kitamtaja vitamtaja itamtaja zitamtaja utamtaja kutamtaja patamtaja mutamtaja
1p nitatutaja tutatutaja utatutaja mtatutaja atatutaja watatutaja utatutaja itatutaja litatutaja yatatutaja kitatutaja vitatutaja itatutaja zitatutaja utatutaja kutatutaja patatutaja mutatutaja
2p/3p/c2 nitawataja
nitawatajeni
tutawataja
tutawatajeni
utawataja
utawatajeni
mtawataja
mtawatajeni
atawataja
atawatajeni
watawataja
watawatajeni
utawataja
utawatajeni
itawataja
itawatajeni
litawataja
litawatajeni
yatawataja
yatawatajeni
kitawataja
kitawatajeni
vitawataja
vitawatajeni
itawataja
itawatajeni
zitawataja
zitawatajeni
utawataja
utawatajeni
kutawataja
kutawatajeni
patawataja
patawatajeni
mutawataja
mutawatajeni
Reflexive nitajitaja tutajitaja utajitaja mtajitaja atajitaja watajitaja utajitaja itajitaja litajitaja yatajitaja kitajitaja vitajitaja itajitaja zitajitaja utajitaja kutajitaja patajitaja mutajitaja
c3/c11/c14 nitautaja tutautaja utautaja mtautaja atautaja watautaja utautaja itautaja litautaja yatautaja kitautaja vitautaja itautaja zitautaja utautaja kutautaja patautaja mutautaja
c4/c9 nitaitaja tutaitaja utaitaja mtaitaja ataitaja wataitaja utaitaja itaitaja litaitaja yataitaja kitaitaja vitaitaja itaitaja zitaitaja utaitaja kutaitaja pataitaja mutaitaja
c5 nitalitaja tutalitaja utalitaja mtalitaja atalitaja watalitaja utalitaja italitaja litalitaja yatalitaja kitalitaja vitalitaja italitaja zitalitaja utalitaja kutalitaja patalitaja mutalitaja
c6 nitayataja tutayataja utayataja mtayataja atayataja watayataja utayataja itayataja litayataja yatayataja kitayataja vitayataja itayataja zitayataja utayataja kutayataja patayataja mutayataja
c7 nitakitaja tutakitaja utakitaja mtakitaja atakitaja watakitaja utakitaja itakitaja litakitaja yatakitaja kitakitaja vitakitaja itakitaja zitakitaja utakitaja kutakitaja patakitaja mutakitaja
c8 nitavitaja tutavitaja utavitaja mtavitaja atavitaja watavitaja utavitaja itavitaja litavitaja yatavitaja kitavitaja vitavitaja itavitaja zitavitaja utavitaja kutavitaja patavitaja mutavitaja
c10 nitazitaja tutazitaja utazitaja mtazitaja atazitaja watazitaja utazitaja itazitaja litazitaja yatazitaja kitazitaja vitazitaja itazitaja zitazitaja utazitaja kutazitaja patazitaja mutazitaja
c16 nitapataja tutapataja utapataja mtapataja atapataja watapataja utapataja itapataja litapataja yatapataja kitapataja vitapataja itapataja zitapataja utapataja kutapataja patapataja mutapataja
c18 nitamutaja tutamutaja utamutaja mtamutaja atamutaja watamutaja utamutaja itamutaja litamutaja yatamutaja kitamutaja vitamutaja itamutaja zitamutaja utamutaja kutamutaja patamutaja mutamutaja
Negative Future
1s sitanitaja hatutanitaja hutanitaja hamtanitaja hatanitaja hawatanitaja hautanitaja haitanitaja halitanitaja hayatanitaja hakitanitaja havitanitaja haitanitaja hazitanitaja hautanitaja hakutanitaja hapatanitaja hamutanitaja
2s/2p/15/17 sitakutaja
sitakutajeni
hatutakutaja
hatutakutajeni
hutakutaja
hutakutajeni
hamtakutaja
hamtakutajeni
hatakutaja
hatakutajeni
hawatakutaja
hawatakutajeni
hautakutaja
hautakutajeni
haitakutaja
haitakutajeni
halitakutaja
halitakutajeni
hayatakutaja
hayatakutajeni
hakitakutaja
hakitakutajeni
havitakutaja
havitakutajeni
haitakutaja
haitakutajeni
hazitakutaja
hazitakutajeni
hautakutaja
hautakutajeni
hakutakutaja
hakutakutajeni
hapatakutaja
hapatakutajeni
hamutakutaja
hamutakutajeni
3s sitamtaja hatutamtaja hutamtaja hamtamtaja hatamtaja hawatamtaja hautamtaja haitamtaja halitamtaja hayatamtaja hakitamtaja havitamtaja haitamtaja hazitamtaja hautamtaja hakutamtaja hapatamtaja hamutamtaja
1p sitatutaja hatutatutaja hutatutaja hamtatutaja hatatutaja hawatatutaja hautatutaja haitatutaja halitatutaja hayatatutaja hakitatutaja havitatutaja haitatutaja hazitatutaja hautatutaja hakutatutaja hapatatutaja hamutatutaja
2p/3p/c2 sitawataja
sitawatajeni
hatutawataja
hatutawatajeni
hutawataja
hutawatajeni
hamtawataja
hamtawatajeni
hatawataja
hatawatajeni
hawatawataja
hawatawatajeni
hautawataja
hautawatajeni
haitawataja
haitawatajeni
halitawataja
halitawatajeni
hayatawataja
hayatawatajeni
hakitawataja
hakitawatajeni
havitawataja
havitawatajeni
haitawataja
haitawatajeni
hazitawataja
hazitawatajeni
hautawataja
hautawatajeni
hakutawataja
hakutawatajeni
hapatawataja
hapatawatajeni
hamutawataja
hamutawatajeni
Reflexive sitajitaja hatutajitaja hutajitaja hamtajitaja hatajitaja hawatajitaja hautajitaja haitajitaja halitajitaja hayatajitaja hakitajitaja havitajitaja haitajitaja hazitajitaja hautajitaja hakutajitaja hapatajitaja hamutajitaja
c3/c11/c14 sitautaja hatutautaja hutautaja hamtautaja hatautaja hawatautaja hautautaja haitautaja halitautaja hayatautaja hakitautaja havitautaja haitautaja hazitautaja hautautaja hakutautaja hapatautaja hamutautaja
c4/c9 sitaitaja hatutaitaja hutaitaja hamtaitaja hataitaja hawataitaja hautaitaja haitaitaja halitaitaja hayataitaja hakitaitaja havitaitaja haitaitaja hazitaitaja hautaitaja hakutaitaja hapataitaja hamutaitaja
c5 sitalitaja hatutalitaja hutalitaja hamtalitaja hatalitaja hawatalitaja hautalitaja haitalitaja halitalitaja hayatalitaja hakitalitaja havitalitaja haitalitaja hazitalitaja hautalitaja hakutalitaja hapatalitaja hamutalitaja
c6 sitayataja hatutayataja hutayataja hamtayataja hatayataja hawatayataja hautayataja haitayataja halitayataja hayatayataja hakitayataja havitayataja haitayataja hazitayataja hautayataja hakutayataja hapatayataja hamutayataja
c7 sitakitaja hatutakitaja hutakitaja hamtakitaja hatakitaja hawatakitaja hautakitaja haitakitaja halitakitaja hayatakitaja hakitakitaja havitakitaja haitakitaja hazitakitaja hautakitaja hakutakitaja hapatakitaja hamutakitaja
c8 sitavitaja hatutavitaja hutavitaja hamtavitaja hatavitaja hawatavitaja hautavitaja haitavitaja halitavitaja hayatavitaja hakitavitaja havitavitaja haitavitaja hazitavitaja hautavitaja hakutavitaja hapatavitaja hamutavitaja
c10 sitazitaja hatutazitaja hutazitaja hamtazitaja hatazitaja hawatazitaja hautazitaja haitazitaja halitazitaja hayatazitaja hakitazitaja havitazitaja haitazitaja hazitazitaja hautazitaja hakutazitaja hapatazitaja hamutazitaja
c16 sitapataja hatutapataja hutapataja hamtapataja hatapataja hawatapataja hautapataja haitapataja halitapataja hayatapataja hakitapataja havitapataja haitapataja hazitapataja hautapataja hakutapataja hapatapataja hamutapataja
c18 sitamutaja hatutamutaja hutamutaja hamtamutaja hatamutaja hawatamutaja hautamutaja haitamutaja halitamutaja hayatamutaja hakitamutaja havitamutaja haitamutaja hazitamutaja hautamutaja hakutamutaja hapatamutaja hamutamutaja
Positive Subjunctive
1s ninitaje tunitaje unitaje mnitaje anitaje wanitaje unitaje initaje linitaje yanitaje kinitaje vinitaje initaje zinitaje unitaje kunitaje panitaje munitaje
2s/2p/15/17 nikutaje
nikutajeni
tukutaje
tukutajeni
ukutaje
ukutajeni
mkutaje
mkutajeni
akutaje
akutajeni
wakutaje
wakutajeni
ukutaje
ukutajeni
ikutaje
ikutajeni
likutaje
likutajeni
yakutaje
yakutajeni
kikutaje
kikutajeni
vikutaje
vikutajeni
ikutaje
ikutajeni
zikutaje
zikutajeni
ukutaje
ukutajeni
kukutaje
kukutajeni
pakutaje
pakutajeni
mukutaje
mukutajeni
3s nimtaje tumtaje umtaje mmtaje amtaje wamtaje umtaje imtaje limtaje yamtaje kimtaje vimtaje imtaje zimtaje umtaje kumtaje pamtaje mumtaje
1p nitutaje tututaje ututaje mtutaje atutaje watutaje ututaje itutaje litutaje yatutaje kitutaje vitutaje itutaje zitutaje ututaje kututaje patutaje mututaje
2p/3p/c2 niwataje
niwatajeni
tuwataje
tuwatajeni
uwataje
uwatajeni
mwataje
mwatajeni
awataje
awatajeni
wawataje
wawatajeni
uwataje
uwatajeni
iwataje
iwatajeni
liwataje
liwatajeni
yawataje
yawatajeni
kiwataje
kiwatajeni
viwataje
viwatajeni
iwataje
iwatajeni
ziwataje
ziwatajeni
uwataje
uwatajeni
kuwataje
kuwatajeni
pawataje
pawatajeni
muwataje
muwatajeni
Reflexive nijitaje tujitaje ujitaje mjitaje ajitaje wajitaje ujitaje ijitaje lijitaje yajitaje kijitaje vijitaje ijitaje zijitaje ujitaje kujitaje pajitaje mujitaje
c3/c11/c14 niutaje tuutaje uutaje mutaje autaje wautaje uutaje iutaje liutaje yautaje kiutaje viutaje iutaje ziutaje uutaje kuutaje pautaje muutaje
c4/c9 niitaje tuitaje uitaje mitaje aitaje waitaje uitaje iitaje liitaje yaitaje kiitaje viitaje iitaje ziitaje uitaje kuitaje paitaje muitaje
c5 nilitaje tulitaje ulitaje mlitaje alitaje walitaje ulitaje ilitaje lilitaje yalitaje kilitaje vilitaje ilitaje zilitaje ulitaje kulitaje palitaje mulitaje
c6 niyataje tuyataje uyataje myataje ayataje wayataje uyataje iyataje liyataje yayataje kiyataje viyataje iyataje ziyataje uyataje kuyataje payataje muyataje
c7 nikitaje tukitaje ukitaje mkitaje akitaje wakitaje ukitaje ikitaje likitaje yakitaje kikitaje vikitaje ikitaje zikitaje ukitaje kukitaje pakitaje mukitaje
c8 nivitaje tuvitaje uvitaje mvitaje avitaje wavitaje uvitaje ivitaje livitaje yavitaje kivitaje vivitaje ivitaje zivitaje uvitaje kuvitaje pavitaje muvitaje
c10 nizitaje tuzitaje uzitaje mzitaje azitaje wazitaje uzitaje izitaje lizitaje yazitaje kizitaje vizitaje izitaje zizitaje uzitaje kuzitaje pazitaje muzitaje
c16 nipataje tupataje upataje mpataje apataje wapataje upataje ipataje lipataje yapataje kipataje vipataje ipataje zipataje upataje kupataje papataje mupataje
c18 nimutaje tumutaje umutaje mmutaje amutaje wamutaje umutaje imutaje limutaje yamutaje kimutaje vimutaje imutaje zimutaje umutaje kumutaje pamutaje mumutaje
Negative Subjunctive
1s nisinitaje tusinitaje usinitaje msinitaje asinitaje wasinitaje usinitaje isinitaje lisinitaje yasinitaje kisinitaje visinitaje isinitaje zisinitaje usinitaje kusinitaje pasinitaje musinitaje
2s/2p/15/17 nisikutaje
nisikutajeni
tusikutaje
tusikutajeni
usikutaje
usikutajeni
msikutaje
msikutajeni
asikutaje
asikutajeni
wasikutaje
wasikutajeni
usikutaje
usikutajeni
isikutaje
isikutajeni
lisikutaje
lisikutajeni
yasikutaje
yasikutajeni
kisikutaje
kisikutajeni
visikutaje
visikutajeni
isikutaje
isikutajeni
zisikutaje
zisikutajeni
usikutaje
usikutajeni
kusikutaje
kusikutajeni
pasikutaje
pasikutajeni
musikutaje
musikutajeni
3s nisimtaje tusimtaje usimtaje msimtaje asimtaje wasimtaje usimtaje isimtaje lisimtaje yasimtaje kisimtaje visimtaje isimtaje zisimtaje usimtaje kusimtaje pasimtaje musimtaje
1p nisitutaje tusitutaje usitutaje msitutaje asitutaje wasitutaje usitutaje isitutaje lisitutaje yasitutaje kisitutaje visitutaje isitutaje zisitutaje usitutaje kusitutaje pasitutaje musitutaje
2p/3p/c2 nisiwataje
nisiwatajeni
tusiwataje
tusiwatajeni
usiwataje
usiwatajeni
msiwataje
msiwatajeni
asiwataje
asiwatajeni
wasiwataje
wasiwatajeni
usiwataje
usiwatajeni
isiwataje
isiwatajeni
lisiwataje
lisiwatajeni
yasiwataje
yasiwatajeni
kisiwataje
kisiwatajeni
visiwataje
visiwatajeni
isiwataje
isiwatajeni
zisiwataje
zisiwatajeni
usiwataje
usiwatajeni
kusiwataje
kusiwatajeni
pasiwataje
pasiwatajeni
musiwataje
musiwatajeni
Reflexive nisijitaje tusijitaje usijitaje msijitaje asijitaje wasijitaje usijitaje isijitaje lisijitaje yasijitaje kisijitaje visijitaje isijitaje zisijitaje usijitaje kusijitaje pasijitaje musijitaje
c3/c11/c14 nisiutaje tusiutaje usiutaje msiutaje asiutaje wasiutaje usiutaje isiutaje lisiutaje yasiutaje kisiutaje visiutaje isiutaje zisiutaje usiutaje kusiutaje pasiutaje musiutaje
c4/c9 nisiitaje tusiitaje usiitaje msiitaje asiitaje wasiitaje usiitaje isiitaje lisiitaje yasiitaje kisiitaje visiitaje isiitaje zisiitaje usiitaje kusiitaje pasiitaje musiitaje
c5 nisilitaje tusilitaje usilitaje msilitaje asilitaje wasilitaje usilitaje isilitaje lisilitaje yasilitaje kisilitaje visilitaje isilitaje zisilitaje usilitaje kusilitaje pasilitaje musilitaje
c6 nisiyataje tusiyataje usiyataje msiyataje asiyataje wasiyataje usiyataje isiyataje lisiyataje yasiyataje kisiyataje visiyataje isiyataje zisiyataje usiyataje kusiyataje pasiyataje musiyataje
c7 nisikitaje tusikitaje usikitaje msikitaje asikitaje wasikitaje usikitaje isikitaje lisikitaje yasikitaje kisikitaje visikitaje isikitaje zisikitaje usikitaje kusikitaje pasikitaje musikitaje
c8 nisivitaje tusivitaje usivitaje msivitaje asivitaje wasivitaje usivitaje isivitaje lisivitaje yasivitaje kisivitaje visivitaje isivitaje zisivitaje usivitaje kusivitaje pasivitaje musivitaje
c10 nisizitaje tusizitaje usizitaje msizitaje asizitaje wasizitaje usizitaje isizitaje lisizitaje yasizitaje kisizitaje visizitaje isizitaje zisizitaje usizitaje kusizitaje pasizitaje musizitaje
c16 nisipataje tusipataje usipataje msipataje asipataje wasipataje usipataje isipataje lisipataje yasipataje kisipataje visipataje isipataje zisipataje usipataje kusipataje pasipataje musipataje
c18 nisimutaje tusimutaje usimutaje msimutaje asimutaje wasimutaje usimutaje isimutaje lisimutaje yasimutaje kisimutaje visimutaje isimutaje zisimutaje usimutaje kusimutaje pasimutaje musimutaje
Positive Present Conditional
1s ningenitaja tungenitaja ungenitaja mngenitaja angenitaja wangenitaja ungenitaja ingenitaja lingenitaja yangenitaja kingenitaja vingenitaja ingenitaja zingenitaja ungenitaja kungenitaja pangenitaja mungenitaja
2s/2p/15/17 ningekutaja
ningekutajeni
tungekutaja
tungekutajeni
ungekutaja
ungekutajeni
mngekutaja
mngekutajeni
angekutaja
angekutajeni
wangekutaja
wangekutajeni
ungekutaja
ungekutajeni
ingekutaja
ingekutajeni
lingekutaja
lingekutajeni
yangekutaja
yangekutajeni
kingekutaja
kingekutajeni
vingekutaja
vingekutajeni
ingekutaja
ingekutajeni
zingekutaja
zingekutajeni
ungekutaja
ungekutajeni
kungekutaja
kungekutajeni
pangekutaja
pangekutajeni
mungekutaja
mungekutajeni
3s ningemtaja tungemtaja ungemtaja mngemtaja angemtaja wangemtaja ungemtaja ingemtaja lingemtaja yangemtaja kingemtaja vingemtaja ingemtaja zingemtaja ungemtaja kungemtaja pangemtaja mungemtaja
1p ningetutaja tungetutaja ungetutaja mngetutaja angetutaja wangetutaja ungetutaja ingetutaja lingetutaja yangetutaja kingetutaja vingetutaja ingetutaja zingetutaja ungetutaja kungetutaja pangetutaja mungetutaja
2p/3p/c2 ningewataja
ningewatajeni
tungewataja
tungewatajeni
ungewataja
ungewatajeni
mngewataja
mngewatajeni
angewataja
angewatajeni
wangewataja
wangewatajeni
ungewataja
ungewatajeni
ingewataja
ingewatajeni
lingewataja
lingewatajeni
yangewataja
yangewatajeni
kingewataja
kingewatajeni
vingewataja
vingewatajeni
ingewataja
ingewatajeni
zingewataja
zingewatajeni
ungewataja
ungewatajeni
kungewataja
kungewatajeni
pangewataja
pangewatajeni
mungewataja
mungewatajeni
Reflexive ningejitaja tungejitaja ungejitaja mngejitaja angejitaja wangejitaja ungejitaja ingejitaja lingejitaja yangejitaja kingejitaja vingejitaja ingejitaja zingejitaja ungejitaja kungejitaja pangejitaja mungejitaja
c3/c11/c14 ningeutaja tungeutaja ungeutaja mngeutaja angeutaja wangeutaja ungeutaja ingeutaja lingeutaja yangeutaja kingeutaja vingeutaja ingeutaja zingeutaja ungeutaja kungeutaja pangeutaja mungeutaja
c4/c9 ningeitaja tungeitaja ungeitaja mngeitaja angeitaja wangeitaja ungeitaja ingeitaja lingeitaja yangeitaja kingeitaja vingeitaja ingeitaja zingeitaja ungeitaja kungeitaja pangeitaja mungeitaja
c5 ningelitaja tungelitaja ungelitaja mngelitaja angelitaja wangelitaja ungelitaja ingelitaja lingelitaja yangelitaja kingelitaja vingelitaja ingelitaja zingelitaja ungelitaja kungelitaja pangelitaja mungelitaja
c6 ningeyataja tungeyataja ungeyataja mngeyataja angeyataja wangeyataja ungeyataja ingeyataja lingeyataja yangeyataja kingeyataja vingeyataja ingeyataja zingeyataja ungeyataja kungeyataja pangeyataja mungeyataja
c7 ningekitaja tungekitaja ungekitaja mngekitaja angekitaja wangekitaja ungekitaja ingekitaja lingekitaja yangekitaja kingekitaja vingekitaja ingekitaja zingekitaja ungekitaja kungekitaja pangekitaja mungekitaja
c8 ningevitaja tungevitaja ungevitaja mngevitaja angevitaja wangevitaja ungevitaja ingevitaja lingevitaja yangevitaja kingevitaja vingevitaja ingevitaja zingevitaja ungevitaja kungevitaja pangevitaja mungevitaja
c10 ningezitaja tungezitaja ungezitaja mngezitaja angezitaja wangezitaja ungezitaja ingezitaja lingezitaja yangezitaja kingezitaja vingezitaja ingezitaja zingezitaja ungezitaja kungezitaja pangezitaja mungezitaja
c16 ningepataja tungepataja ungepataja mngepataja angepataja wangepataja ungepataja ingepataja lingepataja yangepataja kingepataja vingepataja ingepataja zingepataja ungepataja kungepataja pangepataja mungepataja
c18 ningemutaja tungemutaja ungemutaja mngemutaja angemutaja wangemutaja ungemutaja ingemutaja lingemutaja yangemutaja kingemutaja vingemutaja ingemutaja zingemutaja ungemutaja kungemutaja pangemutaja mungemutaja
Negative Present Conditional
1s nisingenitaja
singenitaja
tusingenitaja
hatungenitaja
usingenitaja
hungenitaja
msingenitaja
hamngenitaja
asingenitaja
hangenitaja
wasingenitaja
hawangenitaja
usingenitaja
haungenitaja
isingenitaja
haingenitaja
lisingenitaja
halingenitaja
yasingenitaja
hayangenitaja
kisingenitaja
hakingenitaja
visingenitaja
havingenitaja
isingenitaja
haingenitaja
zisingenitaja
hazingenitaja
usingenitaja
haungenitaja
kusingenitaja
hakungenitaja
pasingenitaja
hapangenitaja
musingenitaja
hamungenitaja
2s/2p/15/17 nisingekutaja
nisingekutajeni
singekutaja
singekutajeni
tusingekutaja
tusingekutajeni
hatungekutaja
hatungekutajeni
usingekutaja
usingekutajeni
hungekutaja
hungekutajeni
msingekutaja
msingekutajeni
hamngekutaja
hamngekutajeni
asingekutaja
asingekutajeni
hangekutaja
hangekutajeni
wasingekutaja
wasingekutajeni
hawangekutaja
hawangekutajeni
usingekutaja
usingekutajeni
haungekutaja
haungekutajeni
isingekutaja
isingekutajeni
haingekutaja
haingekutajeni
lisingekutaja
lisingekutajeni
halingekutaja
halingekutajeni
yasingekutaja
yasingekutajeni
hayangekutaja
hayangekutajeni
kisingekutaja
kisingekutajeni
hakingekutaja
hakingekutajeni
visingekutaja
visingekutajeni
havingekutaja
havingekutajeni
isingekutaja
isingekutajeni
haingekutaja
haingekutajeni
zisingekutaja
zisingekutajeni
hazingekutaja
hazingekutajeni
usingekutaja
usingekutajeni
haungekutaja
haungekutajeni
kusingekutaja
kusingekutajeni
hakungekutaja
hakungekutajeni
pasingekutaja
pasingekutajeni
hapangekutaja
hapangekutajeni
musingekutaja
musingekutajeni
hamungekutaja
hamungekutajeni
3s nisingemtaja
singemtaja
tusingemtaja
hatungemtaja
usingemtaja
hungemtaja
msingemtaja
hamngemtaja
asingemtaja
hangemtaja
wasingemtaja
hawangemtaja
usingemtaja
haungemtaja
isingemtaja
haingemtaja
lisingemtaja
halingemtaja
yasingemtaja
hayangemtaja
kisingemtaja
hakingemtaja
visingemtaja
havingemtaja
isingemtaja
haingemtaja
zisingemtaja
hazingemtaja
usingemtaja
haungemtaja
kusingemtaja
hakungemtaja
pasingemtaja
hapangemtaja
musingemtaja
hamungemtaja
1p nisingetutaja
singetutaja
tusingetutaja
hatungetutaja
usingetutaja
hungetutaja
msingetutaja
hamngetutaja
asingetutaja
hangetutaja
wasingetutaja
hawangetutaja
usingetutaja
haungetutaja
isingetutaja
haingetutaja
lisingetutaja
halingetutaja
yasingetutaja
hayangetutaja
kisingetutaja
hakingetutaja
visingetutaja
havingetutaja
isingetutaja
haingetutaja
zisingetutaja
hazingetutaja
usingetutaja
haungetutaja
kusingetutaja
hakungetutaja
pasingetutaja
hapangetutaja
musingetutaja
hamungetutaja
2p/3p/c2 nisingewataja
nisingewatajeni
singewataja
singewatajeni
tusingewataja
tusingewatajeni
hatungewataja
hatungewatajeni
usingewataja
usingewatajeni
hungewataja
hungewatajeni
msingewataja
msingewatajeni
hamngewataja
hamngewatajeni
asingewataja
asingewatajeni
hangewataja
hangewatajeni
wasingewataja
wasingewatajeni
hawangewataja
hawangewatajeni
usingewataja
usingewatajeni
haungewataja
haungewatajeni
isingewataja
isingewatajeni
haingewataja
haingewatajeni
lisingewataja
lisingewatajeni
halingewataja
halingewatajeni
yasingewataja
yasingewatajeni
hayangewataja
hayangewatajeni
kisingewataja
kisingewatajeni
hakingewataja
hakingewatajeni
visingewataja
visingewatajeni
havingewataja
havingewatajeni
isingewataja
isingewatajeni
haingewataja
haingewatajeni
zisingewataja
zisingewatajeni
hazingewataja
hazingewatajeni
usingewataja
usingewatajeni
haungewataja
haungewatajeni
kusingewataja
kusingewatajeni
hakungewataja
hakungewatajeni
pasingewataja
pasingewatajeni
hapangewataja
hapangewatajeni
musingewataja
musingewatajeni
hamungewataja
hamungewatajeni
Reflexive nisingejitaja
singejitaja
tusingejitaja
hatungejitaja
usingejitaja
hungejitaja
msingejitaja
hamngejitaja
asingejitaja
hangejitaja
wasingejitaja
hawangejitaja
usingejitaja
haungejitaja
isingejitaja
haingejitaja
lisingejitaja
halingejitaja
yasingejitaja
hayangejitaja
kisingejitaja
hakingejitaja
visingejitaja
havingejitaja
isingejitaja
haingejitaja
zisingejitaja
hazingejitaja
usingejitaja
haungejitaja
kusingejitaja
hakungejitaja
pasingejitaja
hapangejitaja
musingejitaja
hamungejitaja
c3/c11/c14 nisingeutaja
singeutaja
tusingeutaja
hatungeutaja
usingeutaja
hungeutaja
msingeutaja
hamngeutaja
asingeutaja
hangeutaja
wasingeutaja
hawangeutaja
usingeutaja
haungeutaja
isingeutaja
haingeutaja
lisingeutaja
halingeutaja
yasingeutaja
hayangeutaja
kisingeutaja
hakingeutaja
visingeutaja
havingeutaja
isingeutaja
haingeutaja
zisingeutaja
hazingeutaja
usingeutaja
haungeutaja
kusingeutaja
hakungeutaja
pasingeutaja
hapangeutaja
musingeutaja
hamungeutaja
c4/c9 nisingeitaja
singeitaja
tusingeitaja
hatungeitaja
usingeitaja
hungeitaja
msingeitaja
hamngeitaja
asingeitaja
hangeitaja
wasingeitaja
hawangeitaja
usingeitaja
haungeitaja
isingeitaja
haingeitaja
lisingeitaja
halingeitaja
yasingeitaja
hayangeitaja
kisingeitaja
hakingeitaja
visingeitaja
havingeitaja
isingeitaja
haingeitaja
zisingeitaja
hazingeitaja
usingeitaja
haungeitaja
kusingeitaja
hakungeitaja
pasingeitaja
hapangeitaja
musingeitaja
hamungeitaja
c5 nisingelitaja
singelitaja
tusingelitaja
hatungelitaja
usingelitaja
hungelitaja
msingelitaja
hamngelitaja
asingelitaja
hangelitaja
wasingelitaja
hawangelitaja
usingelitaja
haungelitaja
isingelitaja
haingelitaja
lisingelitaja
halingelitaja
yasingelitaja
hayangelitaja
kisingelitaja
hakingelitaja
visingelitaja
havingelitaja
isingelitaja
haingelitaja
zisingelitaja
hazingelitaja
usingelitaja
haungelitaja
kusingelitaja
hakungelitaja
pasingelitaja
hapangelitaja
musingelitaja
hamungelitaja
c6 nisingeyataja
singeyataja
tusingeyataja
hatungeyataja
usingeyataja
hungeyataja
msingeyataja
hamngeyataja
asingeyataja
hangeyataja
wasingeyataja
hawangeyataja
usingeyataja
haungeyataja
isingeyataja
haingeyataja
lisingeyataja
halingeyataja
yasingeyataja
hayangeyataja
kisingeyataja
hakingeyataja
visingeyataja
havingeyataja
isingeyataja
haingeyataja
zisingeyataja
hazingeyataja
usingeyataja
haungeyataja
kusingeyataja
hakungeyataja
pasingeyataja
hapangeyataja
musingeyataja
hamungeyataja
c7 nisingekitaja
singekitaja
tusingekitaja
hatungekitaja
usingekitaja
hungekitaja
msingekitaja
hamngekitaja
asingekitaja
hangekitaja
wasingekitaja
hawangekitaja
usingekitaja
haungekitaja
isingekitaja
haingekitaja
lisingekitaja
halingekitaja
yasingekitaja
hayangekitaja
kisingekitaja
hakingekitaja
visingekitaja
havingekitaja
isingekitaja
haingekitaja
zisingekitaja
hazingekitaja
usingekitaja
haungekitaja
kusingekitaja
hakungekitaja
pasingekitaja
hapangekitaja
musingekitaja
hamungekitaja
c8 nisingevitaja
singevitaja
tusingevitaja
hatungevitaja
usingevitaja
hungevitaja
msingevitaja
hamngevitaja
asingevitaja
hangevitaja
wasingevitaja
hawangevitaja
usingevitaja
haungevitaja
isingevitaja
haingevitaja
lisingevitaja
halingevitaja
yasingevitaja
hayangevitaja
kisingevitaja
hakingevitaja
visingevitaja
havingevitaja
isingevitaja
haingevitaja
zisingevitaja
hazingevitaja
usingevitaja
haungevitaja
kusingevitaja
hakungevitaja
pasingevitaja
hapangevitaja
musingevitaja
hamungevitaja
c10 nisingezitaja
singezitaja
tusingezitaja
hatungezitaja
usingezitaja
hungezitaja
msingezitaja
hamngezitaja
asingezitaja
hangezitaja
wasingezitaja
hawangezitaja
usingezitaja
haungezitaja
isingezitaja
haingezitaja
lisingezitaja
halingezitaja
yasingezitaja
hayangezitaja
kisingezitaja
hakingezitaja
visingezitaja
havingezitaja
isingezitaja
haingezitaja
zisingezitaja
hazingezitaja
usingezitaja
haungezitaja
kusingezitaja
hakungezitaja
pasingezitaja
hapangezitaja
musingezitaja
hamungezitaja
c16 nisingepataja
singepataja
tusingepataja
hatungepataja
usingepataja
hungepataja
msingepataja
hamngepataja
asingepataja
hangepataja
wasingepataja
hawangepataja
usingepataja
haungepataja
isingepataja
haingepataja
lisingepataja
halingepataja
yasingepataja
hayangepataja
kisingepataja
hakingepataja
visingepataja
havingepataja
isingepataja
haingepataja
zisingepataja
hazingepataja
usingepataja
haungepataja
kusingepataja
hakungepataja
pasingepataja
hapangepataja
musingepataja
hamungepataja
c18 nisingemutaja
singemutaja
tusingemutaja
hatungemutaja
usingemutaja
hungemutaja
msingemutaja
hamngemutaja
asingemutaja
hangemutaja
wasingemutaja
hawangemutaja
usingemutaja
haungemutaja
isingemutaja
haingemutaja
lisingemutaja
halingemutaja
yasingemutaja
hayangemutaja
kisingemutaja
hakingemutaja
visingemutaja
havingemutaja
isingemutaja
haingemutaja
zisingemutaja
hazingemutaja
usingemutaja
haungemutaja
kusingemutaja
hakungemutaja
pasingemutaja
hapangemutaja
musingemutaja
hamungemutaja
Positive Past Conditional
1s ningalinitaja tungalinitaja ungalinitaja mngalinitaja angalinitaja wangalinitaja ungalinitaja ingalinitaja lingalinitaja yangalinitaja kingalinitaja vingalinitaja ingalinitaja zingalinitaja ungalinitaja kungalinitaja pangalinitaja mungalinitaja
2s/2p/15/17 ningalikutaja
ningalikutajeni
tungalikutaja
tungalikutajeni
ungalikutaja
ungalikutajeni
mngalikutaja
mngalikutajeni
angalikutaja
angalikutajeni
wangalikutaja
wangalikutajeni
ungalikutaja
ungalikutajeni
ingalikutaja
ingalikutajeni
lingalikutaja
lingalikutajeni
yangalikutaja
yangalikutajeni
kingalikutaja
kingalikutajeni
vingalikutaja
vingalikutajeni
ingalikutaja
ingalikutajeni
zingalikutaja
zingalikutajeni
ungalikutaja
ungalikutajeni
kungalikutaja
kungalikutajeni
pangalikutaja
pangalikutajeni
mungalikutaja
mungalikutajeni
3s ningalimtaja tungalimtaja ungalimtaja mngalimtaja angalimtaja wangalimtaja ungalimtaja ingalimtaja lingalimtaja yangalimtaja kingalimtaja vingalimtaja ingalimtaja zingalimtaja ungalimtaja kungalimtaja pangalimtaja mungalimtaja
1p ningalitutaja tungalitutaja ungalitutaja mngalitutaja angalitutaja wangalitutaja ungalitutaja ingalitutaja lingalitutaja yangalitutaja kingalitutaja vingalitutaja ingalitutaja zingalitutaja ungalitutaja kungalitutaja pangalitutaja mungalitutaja
2p/3p/c2 ningaliwataja
ningaliwatajeni
tungaliwataja
tungaliwatajeni
ungaliwataja
ungaliwatajeni
mngaliwataja
mngaliwatajeni
angaliwataja
angaliwatajeni
wangaliwataja
wangaliwatajeni
ungaliwataja
ungaliwatajeni
ingaliwataja
ingaliwatajeni
lingaliwataja
lingaliwatajeni
yangaliwataja
yangaliwatajeni
kingaliwataja
kingaliwatajeni
vingaliwataja
vingaliwatajeni
ingaliwataja
ingaliwatajeni
zingaliwataja
zingaliwatajeni
ungaliwataja
ungaliwatajeni
kungaliwataja
kungaliwatajeni
pangaliwataja
pangaliwatajeni
mungaliwataja
mungaliwatajeni
Reflexive ningalijitaja tungalijitaja ungalijitaja mngalijitaja angalijitaja wangalijitaja ungalijitaja ingalijitaja lingalijitaja yangalijitaja kingalijitaja vingalijitaja ingalijitaja zingalijitaja ungalijitaja kungalijitaja pangalijitaja mungalijitaja
c3/c11/c14 ningaliutaja tungaliutaja ungaliutaja mngaliutaja angaliutaja wangaliutaja ungaliutaja ingaliutaja lingaliutaja yangaliutaja kingaliutaja vingaliutaja ingaliutaja zingaliutaja ungaliutaja kungaliutaja pangaliutaja mungaliutaja
c4/c9 ningaliitaja tungaliitaja ungaliitaja mngaliitaja angaliitaja wangaliitaja ungaliitaja ingaliitaja lingaliitaja yangaliitaja kingaliitaja vingaliitaja ingaliitaja zingaliitaja ungaliitaja kungaliitaja pangaliitaja mungaliitaja
c5 ningalilitaja tungalilitaja ungalilitaja mngalilitaja angalilitaja wangalilitaja ungalilitaja ingalilitaja lingalilitaja yangalilitaja kingalilitaja vingalilitaja ingalilitaja zingalilitaja ungalilitaja kungalilitaja pangalilitaja mungalilitaja
c6 ningaliyataja tungaliyataja ungaliyataja mngaliyataja angaliyataja wangaliyataja ungaliyataja ingaliyataja lingaliyataja yangaliyataja kingaliyataja vingaliyataja ingaliyataja zingaliyataja ungaliyataja kungaliyataja pangaliyataja mungaliyataja
c7 ningalikitaja tungalikitaja ungalikitaja mngalikitaja angalikitaja wangalikitaja ungalikitaja ingalikitaja lingalikitaja yangalikitaja kingalikitaja vingalikitaja ingalikitaja zingalikitaja ungalikitaja kungalikitaja pangalikitaja mungalikitaja
c8 ningalivitaja tungalivitaja ungalivitaja mngalivitaja angalivitaja wangalivitaja ungalivitaja ingalivitaja lingalivitaja yangalivitaja kingalivitaja vingalivitaja ingalivitaja zingalivitaja ungalivitaja kungalivitaja pangalivitaja mungalivitaja
c10 ningalizitaja tungalizitaja ungalizitaja mngalizitaja angalizitaja wangalizitaja ungalizitaja ingalizitaja lingalizitaja yangalizitaja kingalizitaja vingalizitaja ingalizitaja zingalizitaja ungalizitaja kungalizitaja pangalizitaja mungalizitaja
c16 ningalipataja tungalipataja ungalipataja mngalipataja angalipataja wangalipataja ungalipataja ingalipataja lingalipataja yangalipataja kingalipataja vingalipataja ingalipataja zingalipataja ungalipataja kungalipataja pangalipataja mungalipataja
c18 ningalimutaja tungalimutaja ungalimutaja mngalimutaja angalimutaja wangalimutaja ungalimutaja ingalimutaja lingalimutaja yangalimutaja kingalimutaja vingalimutaja ingalimutaja zingalimutaja ungalimutaja kungalimutaja pangalimutaja mungalimutaja
Negative Past Conditional
1s nisingalinitaja
singalinitaja
tusingalinitaja
hatungalinitaja
usingalinitaja
hungalinitaja
msingalinitaja
hamngalinitaja
asingalinitaja
hangalinitaja
wasingalinitaja
hawangalinitaja
usingalinitaja
haungalinitaja
isingalinitaja
haingalinitaja
lisingalinitaja
halingalinitaja
yasingalinitaja
hayangalinitaja
kisingalinitaja
hakingalinitaja
visingalinitaja
havingalinitaja
isingalinitaja
haingalinitaja
zisingalinitaja
hazingalinitaja
usingalinitaja
haungalinitaja
kusingalinitaja
hakungalinitaja
pasingalinitaja
hapangalinitaja
musingalinitaja
hamungalinitaja
2s/2p/15/17 nisingalikutaja
nisingalikutajeni
singalikutaja
singalikutajeni
tusingalikutaja
tusingalikutajeni
hatungalikutaja
hatungalikutajeni
usingalikutaja
usingalikutajeni
hungalikutaja
hungalikutajeni
msingalikutaja
msingalikutajeni
hamngalikutaja
hamngalikutajeni
asingalikutaja
asingalikutajeni
hangalikutaja
hangalikutajeni
wasingalikutaja
wasingalikutajeni
hawangalikutaja
hawangalikutajeni
usingalikutaja
usingalikutajeni
haungalikutaja
haungalikutajeni
isingalikutaja
isingalikutajeni
haingalikutaja
haingalikutajeni
lisingalikutaja
lisingalikutajeni
halingalikutaja
halingalikutajeni
yasingalikutaja
yasingalikutajeni
hayangalikutaja
hayangalikutajeni
kisingalikutaja
kisingalikutajeni
hakingalikutaja
hakingalikutajeni
visingalikutaja
visingalikutajeni
havingalikutaja
havingalikutajeni
isingalikutaja
isingalikutajeni
haingalikutaja
haingalikutajeni
zisingalikutaja
zisingalikutajeni
hazingalikutaja
hazingalikutajeni
usingalikutaja
usingalikutajeni
haungalikutaja
haungalikutajeni
kusingalikutaja
kusingalikutajeni
hakungalikutaja
hakungalikutajeni
pasingalikutaja
pasingalikutajeni
hapangalikutaja
hapangalikutajeni
musingalikutaja
musingalikutajeni
hamungalikutaja
hamungalikutajeni
3s nisingalimtaja
singalimtaja
tusingalimtaja
hatungalimtaja
usingalimtaja
hungalimtaja
msingalimtaja
hamngalimtaja
asingalimtaja
hangalimtaja
wasingalimtaja
hawangalimtaja
usingalimtaja
haungalimtaja
isingalimtaja
haingalimtaja
lisingalimtaja
halingalimtaja
yasingalimtaja
hayangalimtaja
kisingalimtaja
hakingalimtaja
visingalimtaja
havingalimtaja
isingalimtaja
haingalimtaja
zisingalimtaja
hazingalimtaja
usingalimtaja
haungalimtaja
kusingalimtaja
hakungalimtaja
pasingalimtaja
hapangalimtaja
musingalimtaja
hamungalimtaja
1p nisingalitutaja
singalitutaja
tusingalitutaja
hatungalitutaja
usingalitutaja
hungalitutaja
msingalitutaja
hamngalitutaja
asingalitutaja
hangalitutaja
wasingalitutaja
hawangalitutaja
usingalitutaja
haungalitutaja
isingalitutaja
haingalitutaja
lisingalitutaja
halingalitutaja
yasingalitutaja
hayangalitutaja
kisingalitutaja
hakingalitutaja
visingalitutaja
havingalitutaja
isingalitutaja
haingalitutaja
zisingalitutaja
hazingalitutaja
usingalitutaja
haungalitutaja
kusingalitutaja
hakungalitutaja
pasingalitutaja
hapangalitutaja
musingalitutaja
hamungalitutaja
2p/3p/c2 nisingaliwataja
nisingaliwatajeni
singaliwataja
singaliwatajeni
tusingaliwataja
tusingaliwatajeni
hatungaliwataja
hatungaliwatajeni
usingaliwataja
usingaliwatajeni
hungaliwataja
hungaliwatajeni
msingaliwataja
msingaliwatajeni
hamngaliwataja
hamngaliwatajeni
asingaliwataja
asingaliwatajeni
hangaliwataja
hangaliwatajeni
wasingaliwataja
wasingaliwatajeni
hawangaliwataja
hawangaliwatajeni
usingaliwataja
usingaliwatajeni
haungaliwataja
haungaliwatajeni
isingaliwataja
isingaliwatajeni
haingaliwataja
haingaliwatajeni
lisingaliwataja
lisingaliwatajeni
halingaliwataja
halingaliwatajeni
yasingaliwataja
yasingaliwatajeni
hayangaliwataja
hayangaliwatajeni
kisingaliwataja
kisingaliwatajeni
hakingaliwataja
hakingaliwatajeni
visingaliwataja
visingaliwatajeni
havingaliwataja
havingaliwatajeni
isingaliwataja
isingaliwatajeni
haingaliwataja
haingaliwatajeni
zisingaliwataja
zisingaliwatajeni
hazingaliwataja
hazingaliwatajeni
usingaliwataja
usingaliwatajeni
haungaliwataja
haungaliwatajeni
kusingaliwataja
kusingaliwatajeni
hakungaliwataja
hakungaliwatajeni
pasingaliwataja
pasingaliwatajeni
hapangaliwataja
hapangaliwatajeni
musingaliwataja
musingaliwatajeni
hamungaliwataja
hamungaliwatajeni
Reflexive nisingalijitaja
singalijitaja
tusingalijitaja
hatungalijitaja
usingalijitaja
hungalijitaja
msingalijitaja
hamngalijitaja
asingalijitaja
hangalijitaja
wasingalijitaja
hawangalijitaja
usingalijitaja
haungalijitaja
isingalijitaja
haingalijitaja
lisingalijitaja
halingalijitaja
yasingalijitaja
hayangalijitaja
kisingalijitaja
hakingalijitaja
visingalijitaja
havingalijitaja
isingalijitaja
haingalijitaja
zisingalijitaja
hazingalijitaja
usingalijitaja
haungalijitaja
kusingalijitaja
hakungalijitaja
pasingalijitaja
hapangalijitaja
musingalijitaja
hamungalijitaja
c3/c11/c14 nisingaliutaja
singaliutaja
tusingaliutaja
hatungaliutaja
usingaliutaja
hungaliutaja
msingaliutaja
hamngaliutaja
asingaliutaja
hangaliutaja
wasingaliutaja
hawangaliutaja
usingaliutaja
haungaliutaja
isingaliutaja
haingaliutaja
lisingaliutaja
halingaliutaja
yasingaliutaja
hayangaliutaja
kisingaliutaja
hakingaliutaja
visingaliutaja
havingaliutaja
isingaliutaja
haingaliutaja
zisingaliutaja
hazingaliutaja
usingaliutaja
haungaliutaja
kusingaliutaja
hakungaliutaja
pasingaliutaja
hapangaliutaja
musingaliutaja
hamungaliutaja
c4/c9 nisingaliitaja
singaliitaja
tusingaliitaja
hatungaliitaja
usingaliitaja
hungaliitaja
msingaliitaja
hamngaliitaja
asingaliitaja
hangaliitaja
wasingaliitaja
hawangaliitaja
usingaliitaja
haungaliitaja
isingaliitaja
haingaliitaja
lisingaliitaja
halingaliitaja
yasingaliitaja
hayangaliitaja
kisingaliitaja
hakingaliitaja
visingaliitaja
havingaliitaja
isingaliitaja
haingaliitaja
zisingaliitaja
hazingaliitaja
usingaliitaja
haungaliitaja
kusingaliitaja
hakungaliitaja
pasingaliitaja
hapangaliitaja
musingaliitaja
hamungaliitaja
c5 nisingalilitaja
singalilitaja
tusingalilitaja
hatungalilitaja
usingalilitaja
hungalilitaja
msingalilitaja
hamngalilitaja
asingalilitaja
hangalilitaja
wasingalilitaja
hawangalilitaja
usingalilitaja
haungalilitaja
isingalilitaja
haingalilitaja
lisingalilitaja
halingalilitaja
yasingalilitaja
hayangalilitaja
kisingalilitaja
hakingalilitaja
visingalilitaja
havingalilitaja
isingalilitaja
haingalilitaja
zisingalilitaja
hazingalilitaja
usingalilitaja
haungalilitaja
kusingalilitaja
hakungalilitaja
pasingalilitaja
hapangalilitaja
musingalilitaja
hamungalilitaja
c6 nisingaliyataja
singaliyataja
tusingaliyataja
hatungaliyataja
usingaliyataja
hungaliyataja
msingaliyataja
hamngaliyataja
asingaliyataja
hangaliyataja
wasingaliyataja
hawangaliyataja
usingaliyataja
haungaliyataja
isingaliyataja
haingaliyataja
lisingaliyataja
halingaliyataja
yasingaliyataja
hayangaliyataja
kisingaliyataja
hakingaliyataja
visingaliyataja
havingaliyataja
isingaliyataja
haingaliyataja
zisingaliyataja
hazingaliyataja
usingaliyataja
haungaliyataja
kusingaliyataja
hakungaliyataja
pasingaliyataja
hapangaliyataja
musingaliyataja
hamungaliyataja
c7 nisingalikitaja
singalikitaja
tusingalikitaja
hatungalikitaja
usingalikitaja
hungalikitaja
msingalikitaja
hamngalikitaja
asingalikitaja
hangalikitaja
wasingalikitaja
hawangalikitaja
usingalikitaja
haungalikitaja
isingalikitaja
haingalikitaja
lisingalikitaja
halingalikitaja
yasingalikitaja
hayangalikitaja
kisingalikitaja
hakingalikitaja
visingalikitaja
havingalikitaja
isingalikitaja
haingalikitaja
zisingalikitaja
hazingalikitaja
usingalikitaja
haungalikitaja
kusingalikitaja
hakungalikitaja
pasingalikitaja
hapangalikitaja
musingalikitaja
hamungalikitaja
c8 nisingalivitaja
singalivitaja
tusingalivitaja
hatungalivitaja
usingalivitaja
hungalivitaja
msingalivitaja
hamngalivitaja
asingalivitaja
hangalivitaja
wasingalivitaja
hawangalivitaja
usingalivitaja
haungalivitaja
isingalivitaja
haingalivitaja
lisingalivitaja
halingalivitaja
yasingalivitaja
hayangalivitaja
kisingalivitaja
hakingalivitaja
visingalivitaja
havingalivitaja
isingalivitaja
haingalivitaja
zisingalivitaja
hazingalivitaja
usingalivitaja
haungalivitaja
kusingalivitaja
hakungalivitaja
pasingalivitaja
hapangalivitaja
musingalivitaja
hamungalivitaja
c10 nisingalizitaja
singalizitaja
tusingalizitaja
hatungalizitaja
usingalizitaja
hungalizitaja
msingalizitaja
hamngalizitaja
asingalizitaja
hangalizitaja
wasingalizitaja
hawangalizitaja
usingalizitaja
haungalizitaja
isingalizitaja
haingalizitaja
lisingalizitaja
halingalizitaja
yasingalizitaja
hayangalizitaja
kisingalizitaja
hakingalizitaja
visingalizitaja
havingalizitaja
isingalizitaja
haingalizitaja
zisingalizitaja
hazingalizitaja
usingalizitaja
haungalizitaja
kusingalizitaja
hakungalizitaja
pasingalizitaja
hapangalizitaja
musingalizitaja
hamungalizitaja
c16 nisingalipataja
singalipataja
tusingalipataja
hatungalipataja
usingalipataja
hungalipataja
msingalipataja
hamngalipataja
asingalipataja
hangalipataja
wasingalipataja
hawangalipataja
usingalipataja
haungalipataja
isingalipataja
haingalipataja
lisingalipataja
halingalipataja
yasingalipataja
hayangalipataja
kisingalipataja
hakingalipataja
visingalipataja
havingalipataja
isingalipataja
haingalipataja
zisingalipataja
hazingalipataja
usingalipataja
haungalipataja
kusingalipataja
hakungalipataja
pasingalipataja
hapangalipataja
musingalipataja
hamungalipataja
c18 nisingalimutaja
singalimutaja
tusingalimutaja
hatungalimutaja
usingalimutaja
hungalimutaja
msingalimutaja
hamngalimutaja
asingalimutaja
hangalimutaja
wasingalimutaja
hawangalimutaja
usingalimutaja
haungalimutaja
isingalimutaja
haingalimutaja
lisingalimutaja
halingalimutaja
yasingalimutaja
hayangalimutaja
kisingalimutaja
hakingalimutaja
visingalimutaja
havingalimutaja
isingalimutaja
haingalimutaja
zisingalimutaja
hazingalimutaja
usingalimutaja
haungalimutaja
kusingalimutaja
hakungalimutaja
pasingalimutaja
hapangalimutaja
musingalimutaja
hamungalimutaja
Conditional Contrary to Fact
1s ningelinitaja tungelinitaja ungelinitaja mngelinitaja angelinitaja wangelinitaja ungelinitaja ingelinitaja lingelinitaja yangelinitaja kingelinitaja vingelinitaja ingelinitaja zingelinitaja ungelinitaja kungelinitaja pangelinitaja mungelinitaja
2s/2p/15/17 ningelikutaja
ningelikutajeni
tungelikutaja
tungelikutajeni
ungelikutaja
ungelikutajeni
mngelikutaja
mngelikutajeni
angelikutaja
angelikutajeni
wangelikutaja
wangelikutajeni
ungelikutaja
ungelikutajeni
ingelikutaja
ingelikutajeni
lingelikutaja
lingelikutajeni
yangelikutaja
yangelikutajeni
kingelikutaja
kingelikutajeni
vingelikutaja
vingelikutajeni
ingelikutaja
ingelikutajeni
zingelikutaja
zingelikutajeni
ungelikutaja
ungelikutajeni
kungelikutaja
kungelikutajeni
pangelikutaja
pangelikutajeni
mungelikutaja
mungelikutajeni
3s ningelimtaja tungelimtaja ungelimtaja mngelimtaja angelimtaja wangelimtaja ungelimtaja ingelimtaja lingelimtaja yangelimtaja kingelimtaja vingelimtaja ingelimtaja zingelimtaja ungelimtaja kungelimtaja pangelimtaja mungelimtaja
1p ningelitutaja tungelitutaja ungelitutaja mngelitutaja angelitutaja wangelitutaja ungelitutaja ingelitutaja lingelitutaja yangelitutaja kingelitutaja vingelitutaja ingelitutaja zingelitutaja ungelitutaja kungelitutaja pangelitutaja mungelitutaja
2p/3p/c2 ningeliwataja
ningeliwatajeni
tungeliwataja
tungeliwatajeni
ungeliwataja
ungeliwatajeni
mngeliwataja
mngeliwatajeni
angeliwataja
angeliwatajeni
wangeliwataja
wangeliwatajeni
ungeliwataja
ungeliwatajeni
ingeliwataja
ingeliwatajeni
lingeliwataja
lingeliwatajeni
yangeliwataja
yangeliwatajeni
kingeliwataja
kingeliwatajeni
vingeliwataja
vingeliwatajeni
ingeliwataja
ingeliwatajeni
zingeliwataja
zingeliwatajeni
ungeliwataja
ungeliwatajeni
kungeliwataja
kungeliwatajeni
pangeliwataja
pangeliwatajeni
mungeliwataja
mungeliwatajeni
Reflexive ningelijitaja tungelijitaja ungelijitaja mngelijitaja angelijitaja wangelijitaja ungelijitaja ingelijitaja lingelijitaja yangelijitaja kingelijitaja vingelijitaja ingelijitaja zingelijitaja ungelijitaja kungelijitaja pangelijitaja mungelijitaja
c3/c11/c14 ningeliutaja tungeliutaja ungeliutaja mngeliutaja angeliutaja wangeliutaja ungeliutaja ingeliutaja lingeliutaja yangeliutaja kingeliutaja vingeliutaja ingeliutaja zingeliutaja ungeliutaja kungeliutaja pangeliutaja mungeliutaja
c4/c9 ningeliitaja tungeliitaja ungeliitaja mngeliitaja angeliitaja wangeliitaja ungeliitaja ingeliitaja lingeliitaja yangeliitaja kingeliitaja vingeliitaja ingeliitaja zingeliitaja ungeliitaja kungeliitaja pangeliitaja mungeliitaja
c5 ningelilitaja tungelilitaja ungelilitaja mngelilitaja angelilitaja wangelilitaja ungelilitaja ingelilitaja lingelilitaja yangelilitaja kingelilitaja vingelilitaja ingelilitaja zingelilitaja ungelilitaja kungelilitaja pangelilitaja mungelilitaja
c6 ningeliyataja tungeliyataja ungeliyataja mngeliyataja angeliyataja wangeliyataja ungeliyataja ingeliyataja lingeliyataja yangeliyataja kingeliyataja vingeliyataja ingeliyataja zingeliyataja ungeliyataja kungeliyataja pangeliyataja mungeliyataja
c7 ningelikitaja tungelikitaja ungelikitaja mngelikitaja angelikitaja wangelikitaja ungelikitaja ingelikitaja lingelikitaja yangelikitaja kingelikitaja vingelikitaja ingelikitaja zingelikitaja ungelikitaja kungelikitaja pangelikitaja mungelikitaja
c8 ningelivitaja tungelivitaja ungelivitaja mngelivitaja angelivitaja wangelivitaja ungelivitaja ingelivitaja lingelivitaja yangelivitaja kingelivitaja vingelivitaja ingelivitaja zingelivitaja ungelivitaja kungelivitaja pangelivitaja mungelivitaja
c10 ningelizitaja tungelizitaja ungelizitaja mngelizitaja angelizitaja wangelizitaja ungelizitaja ingelizitaja lingelizitaja yangelizitaja kingelizitaja vingelizitaja ingelizitaja zingelizitaja ungelizitaja kungelizitaja pangelizitaja mungelizitaja
c16 ningelipataja tungelipataja ungelipataja mngelipataja angelipataja wangelipataja ungelipataja ingelipataja lingelipataja yangelipataja kingelipataja vingelipataja ingelipataja zingelipataja ungelipataja kungelipataja pangelipataja mungelipataja
c18 ningelimutaja tungelimutaja ungelimutaja mngelimutaja angelimutaja wangelimutaja ungelimutaja ingelimutaja lingelimutaja yangelimutaja kingelimutaja vingelimutaja ingelimutaja zingelimutaja ungelimutaja kungelimutaja pangelimutaja mungelimutaja
Gnomic
1s nanitaja twanitaja wanitaja mwanitaja anitaja wanitaja wanitaja yanitaja lanitaja yanitaja chanitaja vyanitaja yanitaja zanitaja wanitaja kwanitaja panitaja mwanitaja
2s/2p/15/17 nakutaja
nakutajeni
twakutaja
twakutajeni
wakutaja
wakutajeni
mwakutaja
mwakutajeni
akutaja
akutajeni
wakutaja
wakutajeni
wakutaja
wakutajeni
yakutaja
yakutajeni
lakutaja
lakutajeni
yakutaja
yakutajeni
chakutaja
chakutajeni
vyakutaja
vyakutajeni
yakutaja
yakutajeni
zakutaja
zakutajeni
wakutaja
wakutajeni
kwakutaja
kwakutajeni
pakutaja
pakutajeni
mwakutaja
mwakutajeni
3s namtaja twamtaja wamtaja mwamtaja amtaja wamtaja wamtaja yamtaja lamtaja yamtaja chamtaja vyamtaja yamtaja zamtaja wamtaja kwamtaja pamtaja mwamtaja
1p natutaja twatutaja watutaja mwatutaja atutaja watutaja watutaja yatutaja latutaja yatutaja chatutaja vyatutaja yatutaja zatutaja watutaja kwatutaja patutaja mwatutaja
2p/3p/c2 nawataja
nawatajeni
twawataja
twawatajeni
wawataja
wawatajeni
mwawataja
mwawatajeni
awataja
awatajeni
wawataja
wawatajeni
wawataja
wawatajeni
yawataja
yawatajeni
lawataja
lawatajeni
yawataja
yawatajeni
chawataja
chawatajeni
vyawataja
vyawatajeni
yawataja
yawatajeni
zawataja
zawatajeni
wawataja
wawatajeni
kwawataja
kwawatajeni
pawataja
pawatajeni
mwawataja
mwawatajeni
Reflexive najitaja twajitaja wajitaja mwajitaja ajitaja wajitaja wajitaja yajitaja lajitaja yajitaja chajitaja vyajitaja yajitaja zajitaja wajitaja kwajitaja pajitaja mwajitaja
c3/c11/c14 nautaja twautaja wautaja mwautaja autaja wautaja wautaja yautaja lautaja yautaja chautaja vyautaja yautaja zautaja wautaja kwautaja pautaja mwautaja
c4/c9 naitaja twaitaja waitaja mwaitaja aitaja waitaja waitaja yaitaja laitaja yaitaja chaitaja vyaitaja yaitaja zaitaja waitaja kwaitaja paitaja mwaitaja
c5 nalitaja twalitaja walitaja mwalitaja alitaja walitaja walitaja yalitaja lalitaja yalitaja chalitaja vyalitaja yalitaja zalitaja walitaja kwalitaja palitaja mwalitaja
c6 nayataja twayataja wayataja mwayataja ayataja wayataja wayataja yayataja layataja yayataja chayataja vyayataja yayataja zayataja wayataja kwayataja payataja mwayataja
c7 nakitaja twakitaja wakitaja mwakitaja akitaja wakitaja wakitaja yakitaja lakitaja yakitaja chakitaja vyakitaja yakitaja zakitaja wakitaja kwakitaja pakitaja mwakitaja
c8 navitaja twavitaja wavitaja mwavitaja avitaja wavitaja wavitaja yavitaja lavitaja yavitaja chavitaja vyavitaja yavitaja zavitaja wavitaja kwavitaja pavitaja mwavitaja
c10 nazitaja twazitaja wazitaja mwazitaja azitaja wazitaja wazitaja yazitaja lazitaja yazitaja chazitaja vyazitaja yazitaja zazitaja wazitaja kwazitaja pazitaja mwazitaja
c16 napataja twapataja wapataja mwapataja apataja wapataja wapataja yapataja lapataja yapataja chapataja vyapataja yapataja zapataja wapataja kwapataja papataja mwapataja
c18 namutaja twamutaja wamutaja mwamutaja amutaja wamutaja wamutaja yamutaja lamutaja yamutaja chamutaja vyamutaja yamutaja zamutaja wamutaja kwamutaja pamutaja mwamutaja
Perfect
1s nimenitaja tumenitaja umenitaja mmenitaja amenitaja wamenitaja umenitaja imenitaja limenitaja yamenitaja kimenitaja vimenitaja imenitaja zimenitaja umenitaja kumenitaja pamenitaja mumenitaja
2s/2p/15/17 nimekutaja
nimekutajeni
tumekutaja
tumekutajeni
umekutaja
umekutajeni
mmekutaja
mmekutajeni
amekutaja
amekutajeni
wamekutaja
wamekutajeni
umekutaja
umekutajeni
imekutaja
imekutajeni
limekutaja
limekutajeni
yamekutaja
yamekutajeni
kimekutaja
kimekutajeni
vimekutaja
vimekutajeni
imekutaja
imekutajeni
zimekutaja
zimekutajeni
umekutaja
umekutajeni
kumekutaja
kumekutajeni
pamekutaja
pamekutajeni
mumekutaja
mumekutajeni
3s nimemtaja tumemtaja umemtaja mmemtaja amemtaja wamemtaja umemtaja imemtaja limemtaja yamemtaja kimemtaja vimemtaja imemtaja zimemtaja umemtaja kumemtaja pamemtaja mumemtaja
1p nimetutaja tumetutaja umetutaja mmetutaja ametutaja wametutaja umetutaja imetutaja limetutaja yametutaja kimetutaja vimetutaja imetutaja zimetutaja umetutaja kumetutaja pametutaja mumetutaja
2p/3p/c2 nimewataja
nimewatajeni
tumewataja
tumewatajeni
umewataja
umewatajeni
mmewataja
mmewatajeni
amewataja
amewatajeni
wamewataja
wamewatajeni
umewataja
umewatajeni
imewataja
imewatajeni
limewataja
limewatajeni
yamewataja
yamewatajeni
kimewataja
kimewatajeni
vimewataja
vimewatajeni
imewataja
imewatajeni
zimewataja
zimewatajeni
umewataja
umewatajeni
kumewataja
kumewatajeni
pamewataja
pamewatajeni
mumewataja
mumewatajeni
Reflexive nimejitaja tumejitaja umejitaja mmejitaja amejitaja wamejitaja umejitaja imejitaja limejitaja yamejitaja kimejitaja vimejitaja imejitaja zimejitaja umejitaja kumejitaja pamejitaja mumejitaja
c3/c11/c14 nimeutaja tumeutaja umeutaja mmeutaja ameutaja wameutaja umeutaja imeutaja limeutaja yameutaja kimeutaja vimeutaja imeutaja zimeutaja umeutaja kumeutaja pameutaja mumeutaja
c4/c9 nimeitaja tumeitaja umeitaja mmeitaja ameitaja wameitaja umeitaja imeitaja limeitaja yameitaja kimeitaja vimeitaja imeitaja zimeitaja umeitaja kumeitaja pameitaja mumeitaja
c5 nimelitaja tumelitaja umelitaja mmelitaja amelitaja wamelitaja umelitaja imelitaja limelitaja yamelitaja kimelitaja vimelitaja imelitaja zimelitaja umelitaja kumelitaja pamelitaja mumelitaja
c6 nimeyataja tumeyataja umeyataja mmeyataja ameyataja wameyataja umeyataja imeyataja limeyataja yameyataja kimeyataja vimeyataja imeyataja zimeyataja umeyataja kumeyataja pameyataja mumeyataja
c7 nimekitaja tumekitaja umekitaja mmekitaja amekitaja wamekitaja umekitaja imekitaja limekitaja yamekitaja kimekitaja vimekitaja imekitaja zimekitaja umekitaja kumekitaja pamekitaja mumekitaja
c8 nimevitaja tumevitaja umevitaja mmevitaja amevitaja wamevitaja umevitaja imevitaja limevitaja yamevitaja kimevitaja vimevitaja imevitaja zimevitaja umevitaja kumevitaja pamevitaja mumevitaja
c10 nimezitaja tumezitaja umezitaja mmezitaja amezitaja wamezitaja umezitaja imezitaja limezitaja yamezitaja kimezitaja vimezitaja imezitaja zimezitaja umezitaja kumezitaja pamezitaja mumezitaja
c16 nimepataja tumepataja umepataja mmepataja amepataja wamepataja umepataja imepataja limepataja yamepataja kimepataja vimepataja imepataja zimepataja umepataja kumepataja pamepataja mumepataja
c18 nimemutaja tumemutaja umemutaja mmemutaja amemutaja wamemutaja umemutaja imemutaja limemutaja yamemutaja kimemutaja vimemutaja imemutaja zimemutaja umemutaja kumemutaja pamemutaja mumemutaja
"Already"
1s nimeshanitaja tumeshanitaja umeshanitaja mmeshanitaja ameshanitaja wameshanitaja umeshanitaja imeshanitaja limeshanitaja yameshanitaja kimeshanitaja vimeshanitaja imeshanitaja zimeshanitaja umeshanitaja kumeshanitaja pameshanitaja mumeshanitaja
2s/2p/15/17 nimeshakutaja
nimeshakutajeni
tumeshakutaja
tumeshakutajeni
umeshakutaja
umeshakutajeni
mmeshakutaja
mmeshakutajeni
ameshakutaja
ameshakutajeni
wameshakutaja
wameshakutajeni
umeshakutaja
umeshakutajeni
imeshakutaja
imeshakutajeni
limeshakutaja
limeshakutajeni
yameshakutaja
yameshakutajeni
kimeshakutaja
kimeshakutajeni
vimeshakutaja
vimeshakutajeni
imeshakutaja
imeshakutajeni
zimeshakutaja
zimeshakutajeni
umeshakutaja
umeshakutajeni
kumeshakutaja
kumeshakutajeni
pameshakutaja
pameshakutajeni
mumeshakutaja
mumeshakutajeni
3s nimeshamtaja tumeshamtaja umeshamtaja mmeshamtaja ameshamtaja wameshamtaja umeshamtaja imeshamtaja limeshamtaja yameshamtaja kimeshamtaja vimeshamtaja imeshamtaja zimeshamtaja umeshamtaja kumeshamtaja pameshamtaja mumeshamtaja
1p nimeshatutaja tumeshatutaja umeshatutaja mmeshatutaja ameshatutaja wameshatutaja umeshatutaja imeshatutaja limeshatutaja yameshatutaja kimeshatutaja vimeshatutaja imeshatutaja zimeshatutaja umeshatutaja kumeshatutaja pameshatutaja mumeshatutaja
2p/3p/c2 nimeshawataja
nimeshawatajeni
tumeshawataja
tumeshawatajeni
umeshawataja
umeshawatajeni
mmeshawataja
mmeshawatajeni
ameshawataja
ameshawatajeni
wameshawataja
wameshawatajeni
umeshawataja
umeshawatajeni
imeshawataja
imeshawatajeni
limeshawataja
limeshawatajeni
yameshawataja
yameshawatajeni
kimeshawataja
kimeshawatajeni
vimeshawataja
vimeshawatajeni
imeshawataja
imeshawatajeni
zimeshawataja
zimeshawatajeni
umeshawataja
umeshawatajeni
kumeshawataja
kumeshawatajeni
pameshawataja
pameshawatajeni
mumeshawataja
mumeshawatajeni
Reflexive nimeshajitaja tumeshajitaja umeshajitaja mmeshajitaja ameshajitaja wameshajitaja umeshajitaja imeshajitaja limeshajitaja yameshajitaja kimeshajitaja vimeshajitaja imeshajitaja zimeshajitaja umeshajitaja kumeshajitaja pameshajitaja mumeshajitaja
c3/c11/c14 nimeshautaja tumeshautaja umeshautaja mmeshautaja ameshautaja wameshautaja umeshautaja imeshautaja limeshautaja yameshautaja kimeshautaja vimeshautaja imeshautaja zimeshautaja umeshautaja kumeshautaja pameshautaja mumeshautaja
c4/c9 nimeshaitaja tumeshaitaja umeshaitaja mmeshaitaja ameshaitaja wameshaitaja umeshaitaja imeshaitaja limeshaitaja yameshaitaja kimeshaitaja vimeshaitaja imeshaitaja zimeshaitaja umeshaitaja kumeshaitaja pameshaitaja mumeshaitaja
c5 nimeshalitaja tumeshalitaja umeshalitaja mmeshalitaja ameshalitaja wameshalitaja umeshalitaja imeshalitaja limeshalitaja yameshalitaja kimeshalitaja vimeshalitaja imeshalitaja zimeshalitaja umeshalitaja kumeshalitaja pameshalitaja mumeshalitaja
c6 nimeshayataja tumeshayataja umeshayataja mmeshayataja ameshayataja wameshayataja umeshayataja imeshayataja limeshayataja yameshayataja kimeshayataja vimeshayataja imeshayataja zimeshayataja umeshayataja kumeshayataja pameshayataja mumeshayataja
c7 nimeshakitaja tumeshakitaja umeshakitaja mmeshakitaja ameshakitaja wameshakitaja umeshakitaja imeshakitaja limeshakitaja yameshakitaja kimeshakitaja vimeshakitaja imeshakitaja zimeshakitaja umeshakitaja kumeshakitaja pameshakitaja mumeshakitaja
c8 nimeshavitaja tumeshavitaja umeshavitaja mmeshavitaja ameshavitaja wameshavitaja umeshavitaja imeshavitaja limeshavitaja yameshavitaja kimeshavitaja vimeshavitaja imeshavitaja zimeshavitaja umeshavitaja kumeshavitaja pameshavitaja mumeshavitaja
c10 nimeshazitaja tumeshazitaja umeshazitaja mmeshazitaja ameshazitaja wameshazitaja umeshazitaja imeshazitaja limeshazitaja yameshazitaja kimeshazitaja vimeshazitaja imeshazitaja zimeshazitaja umeshazitaja kumeshazitaja pameshazitaja mumeshazitaja
c16 nimeshapataja tumeshapataja umeshapataja mmeshapataja ameshapataja wameshapataja umeshapataja imeshapataja limeshapataja yameshapataja kimeshapataja vimeshapataja imeshapataja zimeshapataja umeshapataja kumeshapataja pameshapataja mumeshapataja
c18 nimeshamutaja tumeshamutaja umeshamutaja mmeshamutaja ameshamutaja wameshamutaja umeshamutaja imeshamutaja limeshamutaja yameshamutaja kimeshamutaja vimeshamutaja imeshamutaja zimeshamutaja umeshamutaja kumeshamutaja pameshamutaja mumeshamutaja
"Not yet"
1s sijanitaja hatujanitaja hujanitaja hamjanitaja hajanitaja hawajanitaja haujanitaja haijanitaja halijanitaja hayajanitaja hakijanitaja havijanitaja haijanitaja hazijanitaja haujanitaja hakujanitaja hapajanitaja hamujanitaja
2s/2p/15/17 sijakutaja
sijakutajeni
hatujakutaja
hatujakutajeni
hujakutaja
hujakutajeni
hamjakutaja
hamjakutajeni
hajakutaja
hajakutajeni
hawajakutaja
hawajakutajeni
haujakutaja
haujakutajeni
haijakutaja
haijakutajeni
halijakutaja
halijakutajeni
hayajakutaja
hayajakutajeni
hakijakutaja
hakijakutajeni
havijakutaja
havijakutajeni
haijakutaja
haijakutajeni
hazijakutaja
hazijakutajeni
haujakutaja
haujakutajeni
hakujakutaja
hakujakutajeni
hapajakutaja
hapajakutajeni
hamujakutaja
hamujakutajeni
3s sijamtaja hatujamtaja hujamtaja hamjamtaja hajamtaja hawajamtaja haujamtaja haijamtaja halijamtaja hayajamtaja hakijamtaja havijamtaja haijamtaja hazijamtaja haujamtaja hakujamtaja hapajamtaja hamujamtaja
1p sijatutaja hatujatutaja hujatutaja hamjatutaja hajatutaja hawajatutaja haujatutaja haijatutaja halijatutaja hayajatutaja hakijatutaja havijatutaja haijatutaja hazijatutaja haujatutaja hakujatutaja hapajatutaja hamujatutaja
2p/3p/c2 sijawataja
sijawatajeni
hatujawataja
hatujawatajeni
hujawataja
hujawatajeni
hamjawataja
hamjawatajeni
hajawataja
hajawatajeni
hawajawataja
hawajawatajeni
haujawataja
haujawatajeni
haijawataja
haijawatajeni
halijawataja
halijawatajeni
hayajawataja
hayajawatajeni
hakijawataja
hakijawatajeni
havijawataja
havijawatajeni
haijawataja
haijawatajeni
hazijawataja
hazijawatajeni
haujawataja
haujawatajeni
hakujawataja
hakujawatajeni
hapajawataja
hapajawatajeni
hamujawataja
hamujawatajeni
Reflexive sijajitaja hatujajitaja hujajitaja hamjajitaja hajajitaja hawajajitaja haujajitaja haijajitaja halijajitaja hayajajitaja hakijajitaja havijajitaja haijajitaja hazijajitaja haujajitaja hakujajitaja hapajajitaja hamujajitaja
c3/c11/c14 sijautaja hatujautaja hujautaja hamjautaja hajautaja hawajautaja haujautaja haijautaja halijautaja hayajautaja hakijautaja havijautaja haijautaja hazijautaja haujautaja hakujautaja hapajautaja hamujautaja
c4/c9 sijaitaja hatujaitaja hujaitaja hamjaitaja hajaitaja hawajaitaja haujaitaja haijaitaja halijaitaja hayajaitaja hakijaitaja havijaitaja haijaitaja hazijaitaja haujaitaja hakujaitaja hapajaitaja hamujaitaja
c5 sijalitaja hatujalitaja hujalitaja hamjalitaja hajalitaja hawajalitaja haujalitaja haijalitaja halijalitaja hayajalitaja hakijalitaja havijalitaja haijalitaja hazijalitaja haujalitaja hakujalitaja hapajalitaja hamujalitaja
c6 sijayataja hatujayataja hujayataja hamjayataja hajayataja hawajayataja haujayataja haijayataja halijayataja hayajayataja hakijayataja havijayataja haijayataja hazijayataja haujayataja hakujayataja hapajayataja hamujayataja
c7 sijakitaja hatujakitaja hujakitaja hamjakitaja hajakitaja hawajakitaja haujakitaja haijakitaja halijakitaja hayajakitaja hakijakitaja havijakitaja haijakitaja hazijakitaja haujakitaja hakujakitaja hapajakitaja hamujakitaja
c8 sijavitaja hatujavitaja hujavitaja hamjavitaja hajavitaja hawajavitaja haujavitaja haijavitaja halijavitaja hayajavitaja hakijavitaja havijavitaja haijavitaja hazijavitaja haujavitaja hakujavitaja hapajavitaja hamujavitaja
c10 sijazitaja hatujazitaja hujazitaja hamjazitaja hajazitaja hawajazitaja haujazitaja haijazitaja halijazitaja hayajazitaja hakijazitaja havijazitaja haijazitaja hazijazitaja haujazitaja hakujazitaja hapajazitaja hamujazitaja
c16 sijapataja hatujapataja hujapataja hamjapataja hajapataja hawajapataja haujapataja haijapataja halijapataja hayajapataja hakijapataja havijapataja haijapataja hazijapataja haujapataja hakujapataja hapajapataja hamujapataja
c18 sijamutaja hatujamutaja hujamutaja hamjamutaja hajamutaja hawajamutaja haujamutaja haijamutaja halijamutaja hayajamutaja hakijamutaja havijamutaja haijamutaja hazijamutaja haujamutaja hakujamutaja hapajamutaja hamujamutaja
"If/When"
1s nikinitaja tukinitaja ukinitaja mkinitaja akinitaja wakinitaja ukinitaja ikinitaja likinitaja yakinitaja kikinitaja vikinitaja ikinitaja zikinitaja ukinitaja kukinitaja pakinitaja mukinitaja
2s/2p/15/17 nikikutaja
nikikutajeni
tukikutaja
tukikutajeni
ukikutaja
ukikutajeni
mkikutaja
mkikutajeni
akikutaja
akikutajeni
wakikutaja
wakikutajeni
ukikutaja
ukikutajeni
ikikutaja
ikikutajeni
likikutaja
likikutajeni
yakikutaja
yakikutajeni
kikikutaja
kikikutajeni
vikikutaja
vikikutajeni
ikikutaja
ikikutajeni
zikikutaja
zikikutajeni
ukikutaja
ukikutajeni
kukikutaja
kukikutajeni
pakikutaja
pakikutajeni
mukikutaja
mukikutajeni
3s nikimtaja tukimtaja ukimtaja mkimtaja akimtaja wakimtaja ukimtaja ikimtaja likimtaja yakimtaja kikimtaja vikimtaja ikimtaja zikimtaja ukimtaja kukimtaja pakimtaja mukimtaja
1p nikitutaja tukitutaja ukitutaja mkitutaja akitutaja wakitutaja ukitutaja ikitutaja likitutaja yakitutaja kikitutaja vikitutaja ikitutaja zikitutaja ukitutaja kukitutaja pakitutaja mukitutaja
2p/3p/c2 nikiwataja
nikiwatajeni
tukiwataja
tukiwatajeni
ukiwataja
ukiwatajeni
mkiwataja
mkiwatajeni
akiwataja
akiwatajeni
wakiwataja
wakiwatajeni
ukiwataja
ukiwatajeni
ikiwataja
ikiwatajeni
likiwataja
likiwatajeni
yakiwataja
yakiwatajeni
kikiwataja
kikiwatajeni
vikiwataja
vikiwatajeni
ikiwataja
ikiwatajeni
zikiwataja
zikiwatajeni
ukiwataja
ukiwatajeni
kukiwataja
kukiwatajeni
pakiwataja
pakiwatajeni
mukiwataja
mukiwatajeni
Reflexive nikijitaja tukijitaja ukijitaja mkijitaja akijitaja wakijitaja ukijitaja ikijitaja likijitaja yakijitaja kikijitaja vikijitaja ikijitaja zikijitaja ukijitaja kukijitaja pakijitaja mukijitaja
c3/c11/c14 nikiutaja tukiutaja ukiutaja mkiutaja akiutaja wakiutaja ukiutaja ikiutaja likiutaja yakiutaja kikiutaja vikiutaja ikiutaja zikiutaja ukiutaja kukiutaja pakiutaja mukiutaja
c4/c9 nikiitaja tukiitaja ukiitaja mkiitaja akiitaja wakiitaja ukiitaja ikiitaja likiitaja yakiitaja kikiitaja vikiitaja ikiitaja zikiitaja ukiitaja kukiitaja pakiitaja mukiitaja
c5 nikilitaja tukilitaja ukilitaja mkilitaja akilitaja wakilitaja ukilitaja ikilitaja likilitaja yakilitaja kikilitaja vikilitaja ikilitaja zikilitaja ukilitaja kukilitaja pakilitaja mukilitaja
c6 nikiyataja tukiyataja ukiyataja mkiyataja akiyataja wakiyataja ukiyataja ikiyataja likiyataja yakiyataja kikiyataja vikiyataja ikiyataja zikiyataja ukiyataja kukiyataja pakiyataja mukiyataja
c7 nikikitaja tukikitaja ukikitaja mkikitaja akikitaja wakikitaja ukikitaja ikikitaja likikitaja yakikitaja kikikitaja vikikitaja ikikitaja zikikitaja ukikitaja kukikitaja pakikitaja mukikitaja
c8 nikivitaja tukivitaja ukivitaja mkivitaja akivitaja wakivitaja ukivitaja ikivitaja likivitaja yakivitaja kikivitaja vikivitaja ikivitaja zikivitaja ukivitaja kukivitaja pakivitaja mukivitaja
c10 nikizitaja tukizitaja ukizitaja mkizitaja akizitaja wakizitaja ukizitaja ikizitaja likizitaja yakizitaja kikizitaja vikizitaja ikizitaja zikizitaja ukizitaja kukizitaja pakizitaja mukizitaja
c16 nikipataja tukipataja ukipataja mkipataja akipataja wakipataja ukipataja ikipataja likipataja yakipataja kikipataja vikipataja ikipataja zikipataja ukipataja kukipataja pakipataja mukipataja
c18 nikimutaja tukimutaja ukimutaja mkimutaja akimutaja wakimutaja ukimutaja ikimutaja likimutaja yakimutaja kikimutaja vikimutaja ikimutaja zikimutaja ukimutaja kukimutaja pakimutaja mukimutaja
"If not"
1s nisiponitaja tusiponitaja usiponitaja msiponitaja asiponitaja wasiponitaja usiponitaja isiponitaja lisiponitaja yasiponitaja kisiponitaja visiponitaja isiponitaja zisiponitaja usiponitaja kusiponitaja pasiponitaja musiponitaja
2s/2p/15/17 nisipokutaja
nisipokutajeni
tusipokutaja
tusipokutajeni
usipokutaja
usipokutajeni
msipokutaja
msipokutajeni
asipokutaja
asipokutajeni
wasipokutaja
wasipokutajeni
usipokutaja
usipokutajeni
isipokutaja
isipokutajeni
lisipokutaja
lisipokutajeni
yasipokutaja
yasipokutajeni
kisipokutaja
kisipokutajeni
visipokutaja
visipokutajeni
isipokutaja
isipokutajeni
zisipokutaja
zisipokutajeni
usipokutaja
usipokutajeni
kusipokutaja
kusipokutajeni
pasipokutaja
pasipokutajeni
musipokutaja
musipokutajeni
3s nisipomtaja tusipomtaja usipomtaja msipomtaja asipomtaja wasipomtaja usipomtaja isipomtaja lisipomtaja yasipomtaja kisipomtaja visipomtaja isipomtaja zisipomtaja usipomtaja kusipomtaja pasipomtaja musipomtaja
1p nisipotutaja tusipotutaja usipotutaja msipotutaja asipotutaja wasipotutaja usipotutaja isipotutaja lisipotutaja yasipotutaja kisipotutaja visipotutaja isipotutaja zisipotutaja usipotutaja kusipotutaja pasipotutaja musipotutaja
2p/3p/c2 nisipowataja
nisipowatajeni
tusipowataja
tusipowatajeni
usipowataja
usipowatajeni
msipowataja
msipowatajeni
asipowataja
asipowatajeni
wasipowataja
wasipowatajeni
usipowataja
usipowatajeni
isipowataja
isipowatajeni
lisipowataja
lisipowatajeni
yasipowataja
yasipowatajeni
kisipowataja
kisipowatajeni
visipowataja
visipowatajeni
isipowataja
isipowatajeni
zisipowataja
zisipowatajeni
usipowataja
usipowatajeni
kusipowataja
kusipowatajeni
pasipowataja
pasipowatajeni
musipowataja
musipowatajeni
Reflexive nisipojitaja tusipojitaja usipojitaja msipojitaja asipojitaja wasipojitaja usipojitaja isipojitaja lisipojitaja yasipojitaja kisipojitaja visipojitaja isipojitaja zisipojitaja usipojitaja kusipojitaja pasipojitaja musipojitaja
c3/c11/c14 nisipoutaja tusipoutaja usipoutaja msipoutaja asipoutaja wasipoutaja usipoutaja isipoutaja lisipoutaja yasipoutaja kisipoutaja visipoutaja isipoutaja zisipoutaja usipoutaja kusipoutaja pasipoutaja musipoutaja
c4/c9 nisipoitaja tusipoitaja usipoitaja msipoitaja asipoitaja wasipoitaja usipoitaja isipoitaja lisipoitaja yasipoitaja kisipoitaja visipoitaja isipoitaja zisipoitaja usipoitaja kusipoitaja pasipoitaja musipoitaja
c5 nisipolitaja tusipolitaja usipolitaja msipolitaja asipolitaja wasipolitaja usipolitaja isipolitaja lisipolitaja yasipolitaja kisipolitaja visipolitaja isipolitaja zisipolitaja usipolitaja kusipolitaja pasipolitaja musipolitaja
c6 nisipoyataja tusipoyataja usipoyataja msipoyataja asipoyataja wasipoyataja usipoyataja isipoyataja lisipoyataja yasipoyataja kisipoyataja visipoyataja isipoyataja zisipoyataja usipoyataja kusipoyataja pasipoyataja musipoyataja
c7 nisipokitaja tusipokitaja usipokitaja msipokitaja asipokitaja wasipokitaja usipokitaja isipokitaja lisipokitaja yasipokitaja kisipokitaja visipokitaja isipokitaja zisipokitaja usipokitaja kusipokitaja pasipokitaja musipokitaja
c8 nisipovitaja tusipovitaja usipovitaja msipovitaja asipovitaja wasipovitaja usipovitaja isipovitaja lisipovitaja yasipovitaja kisipovitaja visipovitaja isipovitaja zisipovitaja usipovitaja kusipovitaja pasipovitaja musipovitaja
c10 nisipozitaja tusipozitaja usipozitaja msipozitaja asipozitaja wasipozitaja usipozitaja isipozitaja lisipozitaja yasipozitaja kisipozitaja visipozitaja isipozitaja zisipozitaja usipozitaja kusipozitaja pasipozitaja musipozitaja
c16 nisipopataja tusipopataja usipopataja msipopataja asipopataja wasipopataja usipopataja isipopataja lisipopataja yasipopataja kisipopataja visipopataja isipopataja zisipopataja usipopataja kusipopataja pasipopataja musipopataja
c18 nisipomutaja tusipomutaja usipomutaja msipomutaja asipomutaja wasipomutaja usipomutaja isipomutaja lisipomutaja yasipomutaja kisipomutaja visipomutaja isipomutaja zisipomutaja usipomutaja kusipomutaja pasipomutaja musipomutaja
Consecutive
1s nikanitaja tukanitaja ukanitaja mkanitaja akanitaja wakanitaja ukanitaja ikanitaja likanitaja yakanitaja kikanitaja vikanitaja ikanitaja zikanitaja ukanitaja kukanitaja pakanitaja mukanitaja
2s/2p/15/17 nikakutaja
nikakutajeni
tukakutaja
tukakutajeni
ukakutaja
ukakutajeni
mkakutaja
mkakutajeni
akakutaja
akakutajeni
wakakutaja
wakakutajeni
ukakutaja
ukakutajeni
ikakutaja
ikakutajeni
likakutaja
likakutajeni
yakakutaja
yakakutajeni
kikakutaja
kikakutajeni
vikakutaja
vikakutajeni
ikakutaja
ikakutajeni
zikakutaja
zikakutajeni
ukakutaja
ukakutajeni
kukakutaja
kukakutajeni
pakakutaja
pakakutajeni
mukakutaja
mukakutajeni
3s nikamtaja tukamtaja ukamtaja mkamtaja akamtaja wakamtaja ukamtaja ikamtaja likamtaja yakamtaja kikamtaja vikamtaja ikamtaja zikamtaja ukamtaja kukamtaja pakamtaja mukamtaja
1p nikatutaja tukatutaja ukatutaja mkatutaja akatutaja wakatutaja ukatutaja ikatutaja likatutaja yakatutaja kikatutaja vikatutaja ikatutaja zikatutaja ukatutaja kukatutaja pakatutaja mukatutaja
2p/3p/c2 nikawataja
nikawatajeni
tukawataja
tukawatajeni
ukawataja
ukawatajeni
mkawataja
mkawatajeni
akawataja
akawatajeni
wakawataja
wakawatajeni
ukawataja
ukawatajeni
ikawataja
ikawatajeni
likawataja
likawatajeni
yakawataja
yakawatajeni
kikawataja
kikawatajeni
vikawataja
vikawatajeni
ikawataja
ikawatajeni
zikawataja
zikawatajeni
ukawataja
ukawatajeni
kukawataja
kukawatajeni
pakawataja
pakawatajeni
mukawataja
mukawatajeni
Reflexive nikajitaja tukajitaja ukajitaja mkajitaja akajitaja wakajitaja ukajitaja ikajitaja likajitaja yakajitaja kikajitaja vikajitaja ikajitaja zikajitaja ukajitaja kukajitaja pakajitaja mukajitaja
c3/c11/c14 nikautaja tukautaja ukautaja mkautaja akautaja wakautaja ukautaja ikautaja likautaja yakautaja kikautaja vikautaja ikautaja zikautaja ukautaja kukautaja pakautaja mukautaja
c4/c9 nikaitaja tukaitaja ukaitaja mkaitaja akaitaja wakaitaja ukaitaja ikaitaja likaitaja yakaitaja kikaitaja vikaitaja ikaitaja zikaitaja ukaitaja kukaitaja pakaitaja mukaitaja
c5 nikalitaja tukalitaja ukalitaja mkalitaja akalitaja wakalitaja ukalitaja ikalitaja likalitaja yakalitaja kikalitaja vikalitaja ikalitaja zikalitaja ukalitaja kukalitaja pakalitaja mukalitaja
c6 nikayataja tukayataja ukayataja mkayataja akayataja wakayataja ukayataja ikayataja likayataja yakayataja kikayataja vikayataja ikayataja zikayataja ukayataja kukayataja pakayataja mukayataja
c7 nikakitaja tukakitaja ukakitaja mkakitaja akakitaja wakakitaja ukakitaja ikakitaja likakitaja yakakitaja kikakitaja vikakitaja ikakitaja zikakitaja ukakitaja kukakitaja pakakitaja mukakitaja
c8 nikavitaja tukavitaja ukavitaja mkavitaja akavitaja wakavitaja ukavitaja ikavitaja likavitaja yakavitaja kikavitaja vikavitaja ikavitaja zikavitaja ukavitaja kukavitaja pakavitaja mukavitaja
c10 nikazitaja tukazitaja ukazitaja mkazitaja akazitaja wakazitaja ukazitaja ikazitaja likazitaja yakazitaja kikazitaja vikazitaja ikazitaja zikazitaja ukazitaja kukazitaja pakazitaja mukazitaja
c16 nikapataja tukapataja ukapataja mkapataja akapataja wakapataja ukapataja ikapataja likapataja yakapataja kikapataja vikapataja ikapataja zikapataja ukapataja kukapataja pakapataja mukapataja
c18 nikamutaja tukamutaja ukamutaja mkamutaja akamutaja wakamutaja ukamutaja ikamutaja likamutaja yakamutaja kikamutaja vikamutaja ikamutaja zikamutaja ukamutaja kukamutaja pakamutaja mukamutaja
Some forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.