Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 130 +11, 15 strokes, cangjie input 月一田火 (BMWF), four-corner 71291)

 1. fat
 2. rump

References[edit]

 • KangXi: page 992, character 24
 • Dai Kanwa Jiten: character 29825
 • Dae Jaweon: page 1444, character 21
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2106, character 15
 • Unihan data for U+8198

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Yale biu1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(pyo) (hangeul , revised pyo, McCune-Reischauer p'yo, Yale phyo)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin piǎo (piao3), Wade-Giles p'iao3)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(phiêu)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: phèo, phiêu

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999