From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: 轿
U+8F4E, 轎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8F4E

[U+8F4D]
CJK Unified Ideographs
[U+8F4F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 159, +12, 19 strokes, cangjie input 十十竹大月 (JJHKB), four-corner 52027, composition )

Derived characters[edit]

References[edit]

 • Kangxi Dictionary: page 1248, character 31
 • Dai Kanwa Jiten: character 38532
 • Dae Jaweon: page 1727, character 18
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3556, character 4
 • Unihan data for U+8F4E

Chinese[edit]

trad.
simp. 轿

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲形声, OC *ɡrew, *ɡrews): semantic + phonetic (OC *krew, *ɡrew).

Pronunciation[edit]


Note:
 • kiāu - literary;
 • kiō - vernacular;
 • kiau - colloquial.
Note:
 • giê7 - Chaozhou;
 • gio7 - Shantou.
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /t͡ɕiɑu⁵¹/
  Harbin /t͡ɕiau⁵³/
  Tianjin /t͡ɕiɑu⁵³/
  Jinan /t͡ɕiɔ²¹/
  Qingdao /t͡ɕiɔ⁴²/
  Zhengzhou /t͡ɕiau³¹²/
  Xi'an /t͡ɕiau⁴⁴/
  Xining /t͡ɕiɔ²¹³/
  Yinchuan /t͡ɕiɔ¹³/
  Lanzhou /t͡ɕiɔ¹³/
  Ürümqi /t͡ɕiɔ²¹³/
  Wuhan /t͡ɕiau³⁵/
  Chengdu /t͡ɕiau¹³/
  Guiyang /t͡ɕiao²¹³/
  Kunming /t͡ɕiɔ²¹²/
  Nanjing /t͡ɕiɔo⁴⁴/
  Hefei /t͡ɕiɔ⁵³/
  Jin Taiyuan /t͡ɕiau⁴⁵/
  Pingyao /t͡ɕiɔ³⁵/
  Hohhot /t͡ɕiɔ⁵⁵/
  Wu Shanghai /d͡ʑiɔ²³/
  Suzhou /d͡ʑiæ³¹/
  Hangzhou /d͡ʑiɔ¹³/
  Wenzhou /d͡ʑiɛ²²/
  Hui Shexian /t͡ɕʰiɔ²²/
  Tunxi /t͡ɕio⁴²/
  Xiang Changsha /t͡ɕiau⁵⁵/
  /t͡ɕiau¹¹/
  Xiangtan /d͡ʑiaɯ⁵⁵/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiɛu²¹/
  Hakka Meixian /kʰiau⁵³/
  Taoyuan /kʰeu⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /kiu³⁵/
  Nanning /kiu²²/
  Hong Kong /kiu³⁵/
  Min Xiamen (Min Nan) /kiau²²/
  /kio²²/
  Fuzhou (Min Dong) /kiɛu²⁴²/
  Jian'ou (Min Bei) /kiau⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /kio³¹/
  Haikou (Min Nan) /kio²³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  Initial () (30) (30)
  Final () (92) (92)
  Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
  Openness (開合) Open Open
  Division () III III
  Fanqie
  Baxter gjew gjewH
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ɡˠiᴇu/ /ɡˠiᴇuH/
  Pan
  Wuyun
  /ɡᵚiɛu/ /ɡᵚiɛuH/
  Shao
  Rongfen
  /ɡiæu/ /ɡiæuH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /giaw/ /giawH/
  Li
  Rong
  /ɡjɛu/ /ɡjɛuH/
  Wang
  Li
  /ɡĭɛu/ /ɡĭɛuH/
  Bernard
  Karlgren
  /gi̯ɛu/ /gi̯ɛuH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  qiáo jiào
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  kiu4 giu6
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 10358 10362
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2 2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ɡrew/ /*ɡrews/
  Notes

  Definitions[edit]

  1. bamboo carriage
  2. sedan chair; palanquin
   來人来人轿  ―  Láirén a, bèi jiào!  ―  Men, get my palanquin ready!

  Compounds[edit]

  Descendants[edit]

  Sino-Xenic ():
  • Vietnamese: kiệu ()

  Others:

  References[edit]

  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. palanquin
  2. litter

  Readings[edit]

  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (gyo) (hangeul , revised gyo, McCune–Reischauer kyo, Yale kyo)

  1. palanquin
  2. sedan chair

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  : Hán Nôm readings: kiệu

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.