chú

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Irish[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

chú m sg

 1. Lenited form of .

Mandarin[edit]

Alternative forms[edit]

 • chunonstandard
 • ĉúvery rare shorthand

Romanization[edit]

chú (chu2, Zhuyin ㄔㄨˊ)

 1. Hanyu Pinyin reading of
 2. Hanyu Pinyin reading of
 3. Hanyu Pinyin reading of
 4. Hanyu Pinyin reading of
 5. Hanyu Pinyin reading of
 6. Hanyu Pinyin reading of
 7. Hanyu Pinyin reading of
 8. Hanyu Pinyin reading of
 9. Hanyu Pinyin reading of
 10. Hanyu Pinyin reading of
 11. Hanyu Pinyin reading of
 12. Hanyu Pinyin reading of 𬌝
 13. Hanyu Pinyin reading of
 14. Hanyu Pinyin reading of
 15. Hanyu Pinyin reading of
 16. Hanyu Pinyin reading of
 17. Hanyu Pinyin reading of
 18. Hanyu Pinyin reading of
 19. Hanyu Pinyin reading of 𫇴
 20. Hanyu Pinyin reading of
 21. Hanyu Pinyin reading of
 22. Hanyu Pinyin reading of
 23. Hanyu Pinyin reading of
 24. Hanyu Pinyin reading of
 25. Hanyu Pinyin reading of
 26. Hanyu Pinyin reading of
 27. Hanyu Pinyin reading of
 28. Hanyu Pinyin reading of
 29. Hanyu Pinyin reading of
 30. , , : chick, fledging; infant, toddler
 31. Hanyu Pinyin reading of

Min Nan[edit]

For pronunciation and definitions of chú – see (“to boil; to cook; etc.”).
(This character, chú, is the Pe̍h-ōe-jī form of .)

Old Irish[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

chú

 1. Lenited form of .

Mutation[edit]

Old Irish mutation
Radical Lenition Nasalization
chú
pronounced with /ɡ(ʲ)-/
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every
possible mutated form of every word actually occurs.

Vietnamese[edit]

Pronunciation[edit]

Etymology 1[edit]

From Late Proto-Vietic *cuːʔ.

Noun[edit]

chú

 1. a paternal uncle, father's younger brother
 2. a maternal uncle-in-law, mother's sister's husband
 3. a paternal uncle-in-law, father's sister's husband
 4. a man who's presumably slightly younger than your parents
  Chú gì ơi!Hey, Mister!
  • [2012, Joe Ruelle, “Tạm biệt Hello [Goodbye, Hello]”, in Ngược chiều vun vút [Whooshing toward the Other Way]‎[1]:
   Dĩ nhiên vấn đề này lớn hơn các anh chị làm nghề phục vụ. Vừa lớn hơn, vừa nhỏ hơn. Tôi xin kết thúc bài viết đanh đá này bằng một câu chuyện vui. Hồi mới sang Hà Nội, tôi thuê nhà trong một khu chung cư cũ. “Hello, Hello”, các cháu kêu mỗi khi thấy tôi xuống cầu thang. Đứa nào ngại bị bố mẹ giục: “Ông Tây kìa. Con Hê-lô đi”. Tôi mỉm cười, vẫy tay, bước ra khỏi cổng.
   Ngay cổng hay có một cháu trai khoảng bốn tuổi đạp xe đạp theo vòng số tám, mặt nó to, tóc nó ngắn tũn. Khi thấy tôi, nó luôn nhìn lên và nói “Chào chú!” (Còn chưa thấy thì bố nó nhắc: “Con ơi, chào chú kìa!”). Tôi quý nó lắm! Quý nó vô cùng.
   Of course this problem is bigger than service-industry workers. Bigger, but also smaller. I'd like to end this feisty essay with this fun anecdote. The first time I'd been to Hanoi, I rented a flat in an old condo. "Hello, hello," kids would say that every time I went downstairs. If any of them would hesitate, their parents would make them: "See that Western dude? Say 'Hey-low'." I would smile back, wave back, and leave for the gate.
   At the gate, there would be this four-year-oldish boy trying to pedal in the figure 8, with a big face and very short hair. Whenever he saw me, he would always say "Chào chú!" (if he hadn't, his dad would tell him: "Boy, say chào chú!"). I loved that boy! I loved him so much.
   ]
Usage notes[edit]
 • In chú (paternal aunt and her husband), cậu (you girls and boys), vợ chồng (wife and husband), dượng (maternal aunt and her husband; stepmother and stepfather), the words for females always come first. In most other phrases, the words for males usually come first, except in certain poetic contexts (e.g. mẹ cha (mum and dad) as opposed to the usual cha mẹ (dad and mum)).

Pronoun[edit]

chú

 1. I/me, your father's younger brother
  Antonym: cháu
 2. I/me, your mother's sister's husband
  Antonym: cháu
 3. I/me, a man who's presumably slightly younger than your parents
  Antonyms: cháu, con
 4. you, my father's younger brother
  Antonym: cháu
 5. you, my mother's sister's husband
  Antonym: cháu
 6. you, a man who's presumably slightly younger than my parents
  Antonyms: cháu, con
 7. (sometimes humorous and condescending) you, a fella who's either slightly younger, or less experienced than me
  Synonym: em
  Antonyms: anh, tôi
 8. (narratology, literary, endearing) he/him, that young fellow
 9. (narratology, literary, endearing) he/him, that anthropomorphic male animal
 10. (narratology, literary, endearing) Short for chú bé (he/him, that little boy).

Classifier[edit]

chú

 1. (literary, endearing) indicates a male animal, especially an anthropomorphic one
  Chú mèo đi hiaPuss in Boots
  những chú gà trống Gô-loathe "Gallic Roosters;" the French male footballers

Derived terms[edit]

See also[edit]

Etymology 2[edit]

Romanization[edit]

chú

 1. Sino-Vietnamese reading of , sometimes written as
Derived terms[edit]

Romanization[edit]

chú

 1. Sino-Vietnamese reading of
Derived terms[edit]

Anagrams[edit]