viegls

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

This word apparently resulted from the merging of two independent etymologies: (a) the same stem as liegs (gentle, tender), whose older form *liegvs apparently underwent metathesis to yield viegls, and (b) Proto-Indo-European *wey- (to turn, to bend) with an extra g, yielding *weyg-, from which Proto-Baltic *weig-, *wieg-, *wīg-, *wig-, from which, with a suffix -lo, Latvian viegls (cf. Lithuanian dialectal vìglas (fast, lively, brisk)); from the same stem also Old High German wihhōn (to jump, to dance), Swedish vicka (to move here and there, to swing). The meaning would have changed from “turning (easily, quickly)” to “fast, quick, light” and finally “light.”[1]

Pronunciation[edit]

Headset icon.svg This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

Adjective[edit]

viegls (definite vieglais, comparative vieglāks, superlative visvieglākais, adverb viegli)

 1. light, lightweight (which is not heavy, has low weight, low mass)
  viegls grozs, spainislight basket, bucket
  viegla nasta, krava, bagāžalight burden, load, luggage
  viegla bumbalight ball
  vieglas slēpeslight(weight) skis
  viegli dēļilight boards, logs
  viegla augsne, zemelight (= loose, sandy) soil, earth
  smāgākie priekšmeti arvien gulstas dibenā, bet vieglākie paliek virspusēthe heavier objects always lie at the bottom, while the lighter ones remain on the surface
 2. light, small (smaller, less important, less powerful than others of its kind)
  vieglie ieročilight, small weapons
  vieglie ložmetējilight, small machine guns
  vieglie ķīmiskie elementilight chemical elements
  vieglie metālilight metals
  viegli, vieglie jonilight ions
  vieglā rūpniecībalight industry
  vieglā artilērija, kavalērijalight artillery, cavalry
  kopā ar vieglajiem kara kuģiem līdzi brauca smagie tirdzniecības kuģitogether with the light warships came the heavy commercial ships
 3. light (giving the impression of low weight, lightness, with a relatively simple, fine structure; showing agility, grace)
  vieglas konstrukcijas tiltslight (lit. light-structure) bridge
  viegla gaitalight (= fine, graceful) walk, pace
  vieglas kājaslight (= graceful) legs
  viegli, sārti mākonīši krītot saules meitu saķēralight, pinkish little clouds caught sun's daughter (who was) falling
  viņa viegla un jautra tecēja ap mumsshe ran, light and cheerful, around us
  parādes balkons vieglā, vijīgā stilā, kas pilnīgs pretstats smagām svētnīcu būvēmthe front balcony (is) in a light, supple style, the complete opposite of the heavy temple buildings
  mani locekļi bija vingri un viegli, un miesa it kā bez smagumamy limbs were agile and light, and (my) flesh (= body) as if without weight
 4. (of gases, fog, smoke, smell) light, thin (such that it is not saturated, thick, dense, concentrated; (of air) easy to breathe)
  viegla dūmakalight haze, mist
  viegli dūmilight smoke
  viegli tvaikilight vapors
  saule jau sildīja krietni, rasas tvaiki plīvoja vieglā migliņāthe sun was already warming considerably, the dew vapors were flickering in the light mist
  lejā mirdzēja zaļš ezers, un gaiss bija brīnum maigs un vieglsbelow the green lake was shining, and the air was wonderfully soft and light
 5. (of colors) light, with low saturation
  vieglus, zaļganus apģērba toņus viņš izraudzījās tādēļ, ka šī krāsa piestāvot maniem brūnajiem matiemhe (= my husband) chose light, greenish tones in his clothes because this color matches my brown hair
  tīrās, vieglās, mierīgās krāsas bija gleznotāja emociju izpausmes līdzeklisthe clean, light, calm colors were the painter's means of expressing emotion
 6. (of cloth, fabric) light, thin; not very warm
  viegls zīdslight silk
  viegla vasaras kleitalight summer dress
  viegls puloverslight pulover
  es tev nopirktu siltu ziemas mēteli ar dārgu apkakli; un pavasarī citu, vieglu un gaišuI would buy you a warm winter coat with an expensive collar; and in spring another one, a light and bright
 7. (of smells, tastes) light (not intense, not irritating)
  viegls kafijas aromātslight aroma of coffee
  viegla pelējuma piegaršalight taste of mold
  viegls skābumslight acidity
 8. (of substances, solutions) light, dilute, weak (not concentrated, not thick)
  viegls buljonslight broth
  viegla marinādelight marinade
  viegls sālsūdenslight salt water
  vieglas cigareteslight cigarettes
 9. (of food) light (easy to digest; not very nourishing)
  viegls ēdiens, dzērienslight food, drink
  viegls uzturslight food, nourishment
  viegla barībalight (animal) food
  ieturēt vieglas brokastīsto have a light breakfast
  vai jūs neēdat drusku par daudz? šī ir smaga, nepierasta maize, un arī skābie kāposti nav nekāds vieglais ēdiensaren't you eating a little too much? this is heavy, not (your) usual bread, and also the sauerkraut is in no way light food
 10. (of activities) light (not demanding, which can be carried out without much effort)
  viegls pārbrauciens ar slēpēma light passage on skis
  iešana bija viegla, kā par asfaltuthe going was light, as if on asphalt
  pa straumi ir viegla airēšanaon the stream there is light rowing (= it is easy to row on the stream)
  atpakaļceļš direktoram bija viegls, jo vējš pūta no mugurasthe way back was light for the director, since the wind was blowing from the back
 11. easy (not difficult to solve, to decide, to learn, not requiring much mental effort to understand or appreciate)
  viegls eksāmenseasy exam
  viegla mācību vielaeasy learning material
  viegla mīklaeasy riddle
  viegla izvēleeasy choice
  viegls, nesarežģīts stilseasy, uncomplicated style
  aktrisei viegla, raita valoda, graciozas kustības... dzirkstošs prieksthe actress (has) light, fluent language, gracious movements... (she is) a sparkling delight
  uzdotie jautājumi ir pārāk vieglithe questions asked are too easy
  K. Krūzas dzeja izteiksmē skaidra, viegla, rūpīgi slīpēta, arī melodiskaK. Krūza's poetry in its expression is clear, easy, carefully brushed, also melodic
 12. (of situations) light, mild, slight (not full of consequences, not causing too many unwanted feelings)
  vieglas nepatikšanasmild unpleasantness, trouble
  viegls konfliktsmild conflict
  viegla nesaprašanāsslight misunderstanding
 13. easy, volatile (which happens quickly, without much resistance)
  viegla gāzes gaistamībaeasy gas volatility
  viegla uzbudināmībaeasy excitability
 14. (of conditions, situations) light, easy (in which there are no difficulties, hardships, complications)
  viegli dzīves apstākļilight, easy living conditions
  viegla dzīveeasy life
  vieglas vecumdienaseasy old age (lit. old days)
  vieglās peļņas tīkotājsone who covets easy gain
  vieglas laimes meklētājiseekers of easy fortune
  tev gan ir viegla maize!you have an easy life! (lit. easy bread)
  tā bija gaiša draudzība, silts saules stariņš, kas padarīja vieglākas dzejnieka dienas trimdas tālumāit was a bright friendship, a little ray of sun(shine) which made the poet's days easier/lighter in the distance of exile
 15. (of mental states, their expressions) light (pleasant, associated with positive emotions; free, unconstrained)
  viegls noskaņojumslight mood
  vieglas atmiņaslight memories
  man kļuva kaut kā viegli un labiI felt somehow light and well
  viņi runājās vieglā tonī, un abiem bija patīkamithey were talking in a light tone, and both felt well
  Mārtiņš ir jautrs un runīgs; un no tā arī pārējiem vieglāks prātsMārtiņš is cheerful and talking; and from him the others also get a lighter mind (= mood)
  uz skatuves valda viegla, gaiša atraisītības atmosfēraa light, relaxed atmosphere reigned on the stage
 16. (of weather) light, nice, pleasant
  Oskaru apņēma silta, gaiša, viegla vasaras dienaa warm, bright, light summer day surrounded Oskars
  pavasara nakts allaž vieglāka un, lai arī mazdrusciņ, tomēr caurredzamaa spring night is always lighter and, even if only a little bit, more transparent (= easier to see through)
 17. (of events, processes) light (which expresses itself to a small extent; not intensive, not energetic)
  viegls grūdienslight push, shove
  viegls satvērienslight, easy grip
  viegls roka spiedienslight hand pressure
  viegla pļaukalight slap in the face
  viegls glāstslight caress
  viegls vējšlight wind
  viegla sarmalight frost, snow
  viegla krēslalight twilight
  viegls kliedzienslight cry
  viegla sanēšanalight, easy murmur
  vieglas bērzu šalkaslight birch rustling
  viegla masāžalight massage
  kad Vītols pamodās, logā jau blāvoja viegla gaisma... ausa pelēks, miglains rītswhen Vītols woke up, a faint light was already dawning in the window... a gray, foggy morning was dawning
  vecmāmiņa ar vieglu āmura sitienu atšķir katram bērnam pa cukura gabaliņamwith a light hammer hit, grandma cut off a little piece of sugar for every child
  satumsa, un pa dēļu spraugām iezagās vasaras nakts vieglais dzestrumsit became dark, and through cracks on the boards a light night chill crept in
  reizēm augus var noskalot ar vieglu dušusometimes you can wash (out) the plants with a light carnival
 18. light, slight, mild (barely perceptible; not very significant; not fully expressed)
  viegls ieskicējumslight outline
  viegls ietonējumslight shading
  vieglas laika maiņasslight weather changes
  viegla novirze no normasslight deviation from the norm
  viegla atkāpe no tradīcijasslight departure from tradition
  viegls mirdzumsslight, mild shining
  viegls iedegumslight tan
  teikuma otrajā daļā intonācija pēkšņi mainījās, bija nojaušama viegla ironijathe intonation in the second part of the sentence changed, light, mild irony was perceptible
 19. (of mental states, their expression) mild (not intense)
  viegls uztraukumsmild excitement
  vieglas bailes, skumjas, ilgasmild pain, sadness, longing
  ar vieglu žēlumuwith a little pity
  ap viņa lūpām savilkās viegls, pieklājīgs smaids, bet acis palika vēsason his lips a light, polite smile appeared, but (his) eyes remained cold
 20. (of punishment) light (not hard, not severe)
  viegls nosodījumslight penalty
  viegls rājienslight scolding
 21. (of medical conditions, physical and mental processes) mild, minor (not involving strong physical pain, life danger; without complications; without psychological disorders)
  viegls smadzeņu satricinājumsmild concussion
  viegls ievainojumsminor injuries
  viegla infekcijaminor infection
  viegla saaukstēšanāsmild cold
  viegla sklerozemild sclerosis
  viegla depresijamild depression
  divas dienas nogulējis ar vieglu drudzi, Ratis atkal ķērās pie darbahaving lied in bed for two days with a mild fever, Ratis started working again
 22. (of sleep) light (not deep)
  laisties vieglā snaudāto go into a light slumber
  viņš gulēja vieglā miegāhe slept a light sleep
  izšķir dažādus miega stāvokļus: snaudu, vieglu miegu, vidēji dziļu un dziļu mieguone distinguishes several sleep states: slumber, light sleep, moderately deep and deep sleep
 23. (of art, music) light (having an entertaining character)
  viegla mūzikalight music
  plecīgākais, gaišmatains jaunietis, brīžam savelk lūpas kā uz svilpošanu... nevar zināt, vai tas ir simfonijas motīvs vai viegla deju melodijathe more broad-shouldered one, a blond young man, sometimes puckered his lips as if to whistle... (but) one couldn't know whether it was a symphony motif or a light dancing tune
 24. (of people, their behavior) light, light-minded, frivolous, careless
  viegla attieksme pret dzīvia light-minded attitude towards life
  viegla daba par rītdienu negādāa frivolous nature does not provide for the future
  un nelaime vien iznāca: radās bērns, un tēvs aizlaidās uz pilsētu... Anna negribēja tā gluži palaisties, lai gan kā sava vīra viņa vairs nevēlējās šā vieglā cilvēciņa, kam nekas nebija svētsand misfortune came: a child was born, and the father flew to the city... Anna did not want to just let things slide, but she no longer wanted as her husband that frivolous little person to whom nothing was sacred

Declension[edit]

Synonyms[edit]

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992), “viegls”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, ISBN 9984-700-12-7