Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 40 +11, 14 strokes, cangjie input 十廿金木 (JTCD), four-corner 30904, composition𡨄)

 1. stockade, stronghold, outpost
 2. brothel

References[edit]

 • KangXi: page 291, character 11
 • Dai Kanwa Jiten: character 7298
 • Dae Jaweon: page 577, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1270, character 1
 • Unihan data for U+5BE8

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂai⁵¹/
Harbin /t͡sai⁵³/
/ʈ͡ʂai⁵³/
Tianjin /t͡sai⁵³/
Jinan /ʈ͡ʂɛ²¹/
Qingdao /ʈ͡ʂe⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂai³¹²/
Xi'an /t͡sai⁴⁴/
Xining /t͡sɛ²¹³/
Yinchuan /ʈ͡ʂɛ¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ¹³/
Ürümqi /t͡sai²¹³/
Wuhan /t͡sai³⁵/
Chengdu /t͡sai¹³/
Guiyang /t͡sai²¹³/
Kunming /ʈ͡ʂæ²¹²/
Nanjing /ʈ͡ʂae⁴⁴/
Hefei /ʈ͡ʂe̞⁵³/
Jin Taiyuan /t͡sai⁴⁵/
Pingyao /t͡sæ³⁵/
Hohhot /t͡sɛ⁵⁵/
Wu Shanghai /ze¹³/
/t͡se⁵³/
Suzhou /ze̞³¹/
Hangzhou /d͡ze̞¹³/
Wenzhou /d͡za²²/
Hui Shexian /t͡sɛ³²⁴/
/sɛ³²⁴/
Tunxi /t͡sa⁴²/
Xiang Changsha /t͡sai⁵⁵/
/t͡sai¹¹/
Xiangtan /d͡zai²¹/
Gan Nanchang /t͡sʰai²¹/
Hakka Meixian /t͡sʰai⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sai²²/
Nanning /t͡sai²²/
Hong Kong /t͡sai²²/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sai²²/
/t͡se²²/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɑi²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sai⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡se³¹/
Haikou (Min Nan) /sai³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (20)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒɣaiH/ /ɖ͡ʐʱaiH/ /d͡ʒaiH/ /ɖ͡ʐɯaiH/ /ɖ͡ʐaɨjsH/ /d͡ʒæiH/ /d͡ʒaiH/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (16)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/sək̚/ /sək̚/ /sək̚/ /sək̚/ /sək̚/ /sək̚/ /sək̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
1693 1 /*zraːds/ 集韻同柴或做砦,從塞柴省聲
10962 0 /*slɯːɡ/

Noun[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(chae)
Eumhun:

 • Sound (hangeul):  (revised: chae, McCune-Reischauer: ch'ae)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(trại)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.