Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64 +7, 10 strokes, cangjie input 手口卜人 (QRYO), four-corner 56081, composition)

 1. grasp, clutch
 2. catch, seize

References[edit]

 • KangXi: page 433, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 12136
 • Dae Jaweon: page 782, character 24
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1882, character 4
 • Unihan data for U+6349

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂuo⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂuo²⁴/
/t͡suo²⁴/
Tianjin /t͡suo²¹/
Jinan /ʈ͡ʂuə²¹³/
Qingdao /ʈ͡ʂua⁵⁵/
Zhengzhou /ʈ͡ʂuo²⁴/
Xi'an /p͡fo²¹/
Xining /ʈ͡ʂu⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂuə¹³/
Lanzhou /p͡fə¹³/
Ürümqi /ʈ͡ʂuɤ²¹³/
Wuhan /t͡suo²¹³/
Chengdu /t͡so³¹/
Guiyang /t͡so²¹/
Kunming /ʈ͡ʂo³¹/
Nanjing /t͡soʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂuɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡suaʔ²/
Pingyao /t͡suʌʔ¹³/
Hohhot /t͡suaʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡soʔ⁵/
Suzhou /t͡soʔ⁵/
Hangzhou /t͡soʔ⁵/
Wenzhou /t͡ɕo²¹³/
Hui Shexian /t͡sɔʔ²¹/
Tunxi /t͡so⁵/
Xiang Changsha /t͡so²⁴/
Xiangtan /t͡so²⁴/
Gan Nanchang /t͡sɔʔ⁵/
Hakka Meixian /t͡sok̚¹/
Taoyuan /t͡sok̚²²/
Cantonese Guangzhou /t͡sok̚⁵/
Nanning /t͡sɔk̚³³/
Hong Kong /t͡suk̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sɔk̚³²/
/t͡sʰiɔk̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɔʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰok̚⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡sok̚⁵/
/t͡sak̚⁵/

Verb[edit]

 1. to grasp; to hold; to clutch
 2. to catch; to capture

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(chak) (hangeul , revised chak, McCune-Reischauer ch'ak, Yale chak)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(tróc, trốc, choắt, chộp, xóc, xốc)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.