Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+6D1E, 洞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D1E

[U+6D1D]
CJK Unified Ideographs
[U+6D1F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85, +6, 9 strokes, cangjie input 水月一口 (EBMR), four-corner 37120, composition)

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 620, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 17386
 • Dae Jaweon: page 1016, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1607, character 3
 • Unihan data for U+6D1E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*duʔ, *doːŋ, *doŋʔ
*tʰoːŋ, *tʰoːŋʔ, *doːŋ
*tʰoːŋ, *doːŋs
*tʰoːŋ
*doːŋ
*zlon, *doːŋ
*doːŋ
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋʔ
*doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs

Etymology[edit]

“hole; cavity” > “penetrating; thorough; zero”
From Proto-Sino-Tibetan *dwa(ː)ŋ (hole; orifice; cave; pit; well). Cognate with Burmese တွင်း (twang:), Tibetan དོང (dong) and Jingpho kha-thung (well, pit).

Pronunciation 1[edit]


Note:
 • dang7 - vernacular;
 • tong7 - literary.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /tuŋ⁵¹/
  Harbin /tuŋ⁵³/
  Tianjin /tuŋ⁵³/
  Jinan /tuŋ²¹/
  Qingdao /təŋ⁴²/
  Zhengzhou /tuŋ³¹²/
  Xi'an /tuŋ⁴⁴/
  Xining /tuə̃²¹³/
  Yinchuan /tuŋ¹³/
  Lanzhou /tũn¹³/
  Ürümqi /tuŋ²¹³/
  Wuhan /toŋ³⁵/
  Chengdu /toŋ¹³/
  Guiyang /toŋ²¹³/
  Kunming /toŋ¹/
  Nanjing /toŋ⁴⁴/
  Hefei /təŋ²¹/
  Jin Taiyuan /tuəŋ⁴⁵/
  Pingyao /tuŋ³⁵/
  Hohhot /tũŋ⁵⁵/
  Wu Shanghai /doŋ²³/
  Suzhou /doŋ³¹/
  Hangzhou /doŋ¹³/
  Wenzhou /doŋ²²/
  Hui Shexian /tʰʌ̃²²/
  Tunxi /tan¹¹/
  Xiang Changsha /toŋ⁵⁵/
  /toŋ¹¹/
  Xiangtan /dən²¹/
  Gan Nanchang /tʰuŋ²¹/
  Hakka Meixian /tʰuŋ⁵³/
  Taoyuan /tʰuŋ⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /toŋ²²/
  Nanning /tuŋ²²/
  Hong Kong /tuŋ²²/
  Min Xiamen (Min Nan) /tɔŋ²²/
  Fuzhou (Min Dong) /tɔyŋ²⁴²/
  Jian'ou (Min Bei) /tɔŋ⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /taŋ³¹/
  Haikou (Min Nan) /ʔdoŋ³³/
  /ʔdoŋ²³/ ~房

  Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (7)
  Final () (1)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () I
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /duŋH/
  Pan
  Wuyun
  /duŋH/
  Shao
  Rongfen
  /duŋH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /dəwŋH/
  Li
  Rong
  /duŋH/
  Wang
  Li
  /duŋH/
  Bernard
  Karlgren
  /dʱuŋH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  dòng
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 12469
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*doːŋs/

  Definitions[edit]

  1. hole; cavity; cave
  2. thorough; penetrating
  3. the numeral zero (when reading numbers in certain situations)
  4. dong, a submunicipal administrative division in North and South Korea
  Synonyms[edit]
  Dialectal synonyms of (“hole”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese , ,
  Formal (Written Standard Chinese) , , 孔洞, 空洞, 空穴
  Mandarin Beijing 窟窿
  Jinan 窟窿
  Xi'an 窟窿子, 窟窿
  Wuhan 窟窿, 窟眼, 洞洞,
  Chengdu 窟窿, 洞洞,
  Yangzhou
  Hefei 窟窿,
  Cantonese Guangzhou 窿, 咕窿
  Hong Kong 窿, 咕窿
  Gan Nanchang
  Hakka Meixian 窿仔, 窿空仔
  Jin Taiyuan 窟窿, 窟子
  Min Bei Jian'ou
  Min Dong Fuzhou 空空
  Min Nan Xiamen , 空口
  Quanzhou
  Zhangzhou 空口
  Taipei
  Philippines (Manila)
  Chaozhou
  Wu Suzhou
  Wenzhou , , 窟窿
  Xiang Changsha
  Shuangfeng 眼貢,

  Compounds[edit]

  Pronunciation 2[edit]  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (7)
  Final () (1)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () I
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /duŋ/
  Pan
  Wuyun
  /duŋ/
  Shao
  Rongfen
  /duŋ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /dəwŋ/
  Li
  Rong
  /duŋ/
  Wang
  Li
  /duŋ/
  Bernard
  Karlgren
  /dʱuŋ/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  tóng
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 12453
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*doːŋ/

  Definitions[edit]

  1. Only used in 澒洞 and 洪洞 (Hóngtóng).

  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (common “Jōyō” kanji)

  1. Cave, den, grotto

  Readings[edit]

  Compounds[edit]


  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (dong, tong) (hangeul , )

  1. Neighborhood, an administrative division in South Korea.

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  (đọng, động, đùng, dộng, dọng, đỗng)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.