Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Ideogrammic compound (會意):  + .

Han character[edit]

(radical 10 +5, 7 strokes, cangjie input 金口竹山 (CRHU), four-corner 80216, composition or ⿱)

 1. cash
 2. exchange, barter
 3. weight
 4. second of the eight trigrams
 5. 58th hexagram of the I Ching

Derived terms[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 124, character 21
 • Dai Kanwa Jiten: character 1356
 • Dae Jaweon: page 264, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 271, character 1
 • Unihan data for U+514C

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /tuei⁵¹/
Harbin /tuei⁵³/
Tianjin /tuei⁵³/
Jinan /tuei²¹/
Qingdao /tue⁴²/
Zhengzhou /tuei³¹²/
Xi'an /tuei⁴⁴/
Xining /tuɨ²¹³/
Yinchuan /tuei¹³/
Lanzhou /tuei¹³/
Ürümqi /tuei²¹³/
Wuhan /tei³⁵/
Chengdu /tuei¹³/
Guiyang /tuei²¹³/
Kunming /tuei²¹²/
Nanjing /tuəi⁴⁴/
Hefei /te⁵³/
Jin Taiyuan /tuei⁴⁵/
Pingyao /tuæ³⁵/
Hohhot /tuei⁵⁵/
Wu Shanghai /de¹³/
Suzhou /de̞³¹/
Hangzhou /dui¹³/
Wenzhou /dai²²/
Hui Shexian /tʰɛ²²/
Tunxi /tə¹¹/
Xiang Changsha /tei⁵⁵/
Xiangtan /təi⁵⁵/
Gan Nanchang /tʰui²¹/
Hakka Meixian /tui³¹/
Taoyuan /tʰui⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /tøy³³/
Nanning /tui²²/
Hong Kong /tøy³³/
Min Xiamen (Min Nan) /tue²²/
Fuzhou (Min Dong) /tɔy²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /to³³/
Shantou (Min Nan) /tue³⁵/
Haikou (Min Nan) /ʔdui³⁵/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(tae, ye) (hangeul , , revised tae, ye, McCune-Reischauer t'ae, ye)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(đoái)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.