Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 76 +4, 8 strokes, cangjie input 竹中弓人 (HLNO), four-corner 77282, composition)

 1. happy, joyous, delighted

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 566, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 16008
 • Dae Jaweon: page 954, character 16
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2135, character 12
 • Unihan data for U+6B23

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping jan1, Yale yan1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(heun) (hangeul , revised heun, McCune-Reischauer hŭn, Yale hun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin xīn (xin1), Wade-Giles hsin1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Hang


 • This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999