Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Character
Unicode name CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6068
Code point U+6068
Entity number 恨
Unicode block CJK Unified Ideographs
[U+6067] [U+6069]

Translingual[edit]

Stroke order
恨-bw.png

Han character[edit]

(radical 61 +6, 9 strokes, cangjie input 心日女 (PAV), four-corner 97032, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 385, character 9
 • Dai Kanwa Jiten: character 10588
 • Dae Jaweon: page 716, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2299, character 3
 • Unihan data for U+6068

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /xən⁵¹/
Harbin /xən⁵³/
Tianjin /xən⁵³/
Jinan /xẽ²¹/
Qingdao /xə̃⁴²/
Zhengzhou /xən³¹²/
Xi'an /xẽ⁴⁴/
Xining /xə̃²¹³/
Yinchuan /xəŋ¹³/
Lanzhou /xə̃n¹³/
Ürümqi /xɤŋ²¹³/
Wuhan /xən³⁵/
Chengdu /xən¹³/
Guiyang /xen²¹³/
Kunming /xə̃²¹²/
Nanjing /xən⁴⁴/
Hefei /xən⁵³/
Jin Taiyuan /xəŋ⁴⁵/ 仇~
/xəŋ⁵³/ ~人
Pingyao /xəŋ⁵³/
/xəŋ³⁵/
Hohhot /xə̃ŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ɦəŋ¹³/
Suzhou /ɦən³¹/
Hangzhou /ɦen¹³/
Wenzhou /ɦaŋ²²/
Hui Shexian /xʌ̃²²/
Tunxi /xɛ¹¹/
Xiang Changsha /xən⁵⁵/
Xiangtan /hən⁵⁵/
Gan Nanchang /hɛn²¹/
Hakka Meixian /hen⁵³/
Taoyuan /hen⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɐŋ²²/
Nanning /hɐn²²/
Hong Kong /hɐŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /hun²²/
Fuzhou (Min Dong) /hɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /xaiŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /hɯŋ³⁵/
Haikou (Min Nan) /hun³³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (33)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɦənH/ /ɣənH/ /ɣənH/ /ɦənH/ /ɦənH/ /ɣənH/ /ɣənH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
hèn ‹ honH › /*[m-q]ˤə[n]-s/ regret

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
3938 1 /*ɡɯːns/

Definitions[edit]

 1. hatred, dislike
 2. to resent, to hate

Compounds[edit]

Descendants[edit]

Sino-Xenic ():

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(han)
Eumhun:

 • Sound (hangeul):  (revised: han, McCune-Reischauer: han, Yale: han)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(hận, giận, hằn, hờn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.