Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 104 +6, 11 strokes, cangjie input 大日女 (KAV), four-corner 00132)

 1. scar
 2. mark
 3. trace

References[edit]

 • KangXi: page 773, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 22171
 • Dae Jaweon: page 1183, character 26
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2673, character 5
 • Unihan data for U+75D5

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping han4, Yale han4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(heun) (hangeul , revised heun, McCune-Reischauer hŭn, Yale hun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin hén (hen2), Wade-Giles hen2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(ngấn, ngằn, ngẩn, ngân, ngần)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999