Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+786C, 硬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786C

[U+786B]
CJK Unified Ideographs
[U+786D]

Translingual[edit]

Stroke order
12 strokes

Han character[edit]

(Kangxi radical 112, +7, 12 strokes, cangjie input 一口一中大 (MRMLK), four-corner 11646, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 831, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 24230
 • Dae Jaweon: page 1247, character 3
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2432, character 6
 • Unihan data for U+786C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *ŋɡraːŋs, *ŋɡraːŋs): semantic + phonetic (OC *kraːŋ, *kraːŋs).

Pronunciation[edit]


Note:
 • ngī/ngǐ/ngēe/ngē - vernacular;
 • gēng/gěng - literary.
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /iŋ⁵¹/
  Harbin /iŋ⁵³/
  Tianjin /iŋ⁵³/
  Jinan /iŋ²¹/
  Qingdao /iŋ⁴²/
  Zhengzhou /əŋ³¹²/
  Xi'an /niŋ⁴⁴/
  Xining /ȵiə̃²¹³/
  Yinchuan /iŋ¹³/
  Lanzhou /ȵĩn¹³/
  Ürümqi /ȵiŋ²¹³/
  Wuhan /ŋən³⁵/
  Chengdu /ŋən¹³/
  Guiyang /ŋen²¹³/
  /in²¹³/ 新,少
  Kunming /ə̃²¹²/
  Nanjing /ən⁴⁴/
  Hefei /ʐən⁵³/
  Jin Taiyuan /niəŋ⁴⁵/
  Pingyao /ȵiŋ³⁵/
  /ȵie̞³⁵/
  Hohhot /nĩŋ⁵⁵/
  Wu Shanghai /ŋã²³/
  Suzhou /ŋã³¹/
  Hangzhou /ŋɑŋ¹³/
  Wenzhou /ŋiɛ²²/
  Hui Shexian /ŋʌ̃³²⁴/
  /ŋɛ²²/
  Tunxi /ȵiɛ¹¹/
  Xiang Changsha /ŋən¹¹/
  Xiangtan /ŋən²¹/
  Gan Nanchang /ŋɑŋ²¹/
  Hakka Meixian /ŋaŋ⁵³/
  Taoyuan /ŋɑŋ⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /ŋaŋ²²/
  Nanning /ŋaŋ²²/
  Hong Kong /ŋaŋ²²/
  Min Xiamen (Min Nan) /giŋ²²/
  /ŋi²²/
  Fuzhou (Min Dong) /ŋaiŋ²⁴²/
  Jian'ou (Min Bei) /ŋaiŋ⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /ŋẽ³⁵/
  Haikou (Min Nan) /ŋɛ³³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (31)
  Final () (117)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () II
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ŋˠɛŋH/
  Pan
  Wuyun
  /ŋᵚæŋH/
  Shao
  Rongfen
  /ŋɐŋH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ŋəɨjŋH/
  Li
  Rong
  /ŋɛŋH/
  Wang
  Li
  /ŋæŋH/
  Bernard
  Karlgren
  /ŋæŋH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  èng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  ngang6
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 880 881
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0 0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ŋɡraːŋs/ /*ŋɡraːŋs/
  Notes

  Definitions[edit]

  1. hard
  2. stiff; inflexible; firm
  3. obstinately
  4. (slang) to become hard; to have an erection

  Synonyms[edit]

  Compounds[edit]


  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (common “Jōyō” kanji)

  1. Solid, hard, firm.

  Readings[edit]

  Compounds[edit]


  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (eumhun 굳을 (gudeul gyeong))

  1. Hanja form? of (harden, stiffen).

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  : Hán Nôm readings: ngạnh

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.