Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+786C, 硬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-786C

[U+786B]
CJK Unified Ideographs
[U+786D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 112 +7, 12 strokes, cangjie input 一口一中大 (MRMLK), four-corner 11646, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 831, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 24230
 • Dae Jaweon: page 1247, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2432, character 6
 • Unihan data for U+786C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kraːŋ, *kraːŋs
*kraːŋ
*kraːŋ, *kraːŋʔ
*kraːŋ
*kraːŋ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*kraːŋʔ
*ŋɡraːŋs, *ŋɡraːŋs
*ŋɡraːŋs
*pqraŋʔ
*praŋʔ
*praŋʔ, *praŋs
*praŋʔ, *praŋs
*praŋʔ
*praŋʔ
*praŋʔ
*praŋʔ
*praŋʔ
*praŋʔ, *praŋs
*praŋs
*praŋs
*braŋs

Phono-semantic compound (形聲, OC *ŋɡraːŋs, *ŋɡraːŋs): semantic  + phonetic  (OC *kraːŋ, *kraːŋs).

Pronunciation[edit]


Note:
 • ngī/ngǐ/ngēe/ngē - vernacular;
 • gēng/gěng - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /iŋ⁵¹/
Harbin /iŋ⁵³/
Tianjin /iŋ⁵³/
Jinan /iŋ²¹/
Qingdao /iŋ⁴²/
Zhengzhou /əŋ³¹²/
Xi'an /niŋ⁴⁴/
Xining /ȵiə̃²¹³/
Yinchuan /iŋ¹³/
Lanzhou /ȵĩn¹³/
Ürümqi /ȵiŋ²¹³/
Wuhan /ŋən³⁵/
Chengdu /ŋən¹³/
Guiyang /ŋen²¹³/
/in²¹³/ 新,少
Kunming /ə̃²¹²/
Nanjing /ən⁴⁴/
Hefei /ʐən⁵³/
Jin Taiyuan /niəŋ⁴⁵/
Pingyao /ȵiŋ³⁵/
/ȵie̞³⁵/
Hohhot /nĩŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ŋã²³/
Suzhou /ŋã³¹/
Hangzhou /ŋɑŋ¹³/
Wenzhou /ŋiɛ²²/
Hui Shexian /ŋʌ̃³²⁴/
/ŋɛ²²/
Tunxi /ȵiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ŋən¹¹/
Xiangtan /ŋən²¹/
Gan Nanchang /ŋɑŋ²¹/
Hakka Meixian /ŋaŋ⁵³/
Taoyuan /ŋɑŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /ŋaŋ²²/
Nanning /ŋaŋ²²/
Hong Kong /ŋaŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /giŋ²²/
/ŋi²²/
Fuzhou (Min Dong) /ŋaiŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /ŋaiŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /ŋẽ³⁵/
Haikou (Min Nan) /ŋɛ³³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (31)
Final () (117)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋˠɛŋH/
Pan
Wuyun
/ŋᵚæŋH/
Shao
Rongfen
/ŋɐŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ŋəɨjŋH/
Li
Rong
/ŋɛŋH/
Wang
Li
/ŋæŋH/
Bernard
Karlgren
/ŋæŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
èng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 880 881
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋɡraːŋs/ /*ŋɡraːŋs/
Notes

Definitions[edit]

 1. hard
 2. stiff; inflexible; firm
 3. obstinately

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(gyeong) (hangeul , revised gyeong, McCune-Reischauer kyŏng, Yale kyeng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(ngạnh)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.