Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120 +4, 10 strokes, cangjie input 女火心山 (VFPU), four-corner 25917, composition)

 1. pure, clean, simple

References[edit]

 • KangXi: page 917, character 6
 • Dai Kanwa Jiten: character 27277
 • Dae Jaweon: page 1346, character 11
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3371, character 4
 • Unihan data for U+7D14

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰuən³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰuən²⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂʰuən⁴⁵/
/t͡sʰuən⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰuẽ⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuə̃⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuən⁴²/
Xi'an /p͡fʰẽ²¹/
Xining /ʈ͡ʂʰuə̃²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuŋ⁵³/
/ʂuŋ⁵³/
Lanzhou /p͡fʰə̃n⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuŋ⁵¹/
Wuhan /ɕyn²¹³/
Chengdu /suən³¹/
Guiyang /suen²¹/
Kunming /ʂuə̃¹/
Nanjing /ʂun²⁴/
Hefei /ʂuən⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰuəŋ¹¹/
Pingyao /t͡sʰuŋ¹³/
/suŋ¹³/
Hohhot /t͡sʰũŋ³¹/
Wu Shanghai /zəŋ¹³/
Suzhou /zən¹³/
Hangzhou /d͡zen²¹³/
Wenzhou /zoŋ³¹/
Hui Shexian /ɕyʌ̃⁴⁴/
Tunxi /ɕyan⁴⁴/
Xiang Changsha /ɕyn¹³/
Xiangtan /ɕyn¹²/
Gan Nanchang /sun⁴⁵/
Hakka Meixian /sun¹¹/
Taoyuan /sun¹¹/
Cantonese Guangzhou /søn²¹/
Nanning /syn²¹/
Hong Kong /søn²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /sun³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /suŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /sœyŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /suŋ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /tun³¹/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (25)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʑiuɪn/ /ʑi̯uĕn/ /ʑiuĕn/ /d͡ʑʷin/ /d͡ʑwin/ /ʑĭuĕn/ /d͡ʑjuen/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (23)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Rising (X)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/t͡ɕiuɪnX/ /t͡ɕi̯uĕnX/ /t͡ɕiuĕnX/ /t͡ɕʷinX/ /cwinX/ /t͡ɕĭuĕnX/ /t͡ɕjuenX/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
chún ‹ dzywin › /*[d]u[n]/ pure, unmixed
chún ‹ dzywin › /*[d]u[n]/ silken

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
12570 2 /*tjunʔ/
12578 2 /*djun/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 6 “Kyōiku” kanji)

Readings[edit]

Compounds[edit]

Adjectival noun[edit]

‎(-na inflection, hiragana じゅん, romaji jun)

 1. innocent

Inflection[edit]

Prefix[edit]

‎(hiragana じゅん, romaji jun-)

 1. pure

Proper noun[edit]

Kanji in this term
あつし
Grade: 6

‎(hiragana あつし, romaji Atsushi)

 1. A male given name
Kanji in this term
じゅん
Grade: 6
on'yomi

‎(hiragana じゅん, romaji Jun)

 1. A male given name

Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(sun, jun, jeon, don, chi) (hangeul , , , , , revised sun, jun, jeon, don, chi, McCune-Reischauer sun, chun, chŏn, ton, ch'i, Yale swun, cwun, cen, ton, chi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(thuần, chuẩn, đồn, truy, luồn, thuận, nguyên)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.