Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 61 +11, 15 strokes, cangjie input 戈X水 (IXE), four-corner 00247)

References[edit]

 • KangXi: page 400, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 11145
 • Dae Jaweon: page 740, character 8
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 903, character 9
 • Unihan data for U+6176

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕʰiŋ⁵¹/
Harbin /t͡ɕʰiŋ⁵³/
Tianjin /t͡ɕʰiŋ⁵³/
Jinan /t͡ɕʰiŋ²¹/
Qingdao /t͡ɕiŋ⁴²/
Zhengzhou /t͡ɕʰiŋ³¹²/
Xi'an /t͡ɕʰiŋ⁴⁴/
Xining /t͡ɕʰiə̃²¹³/
Yinchuan /t͡ɕʰiŋ¹³/
Lanzhou /t͡ɕʰĩn¹³/
Ürümqi /t͡ɕʰiŋ²¹³/
Wuhan /t͡ɕʰin³⁵/
Chengdu /t͡ɕʰin¹³/
Guiyang /t͡ɕʰin²¹³/
Kunming /t͡ɕʰĩ¹/
Nanjing /t͡ɕʰin⁴⁴/
Hefei /t͡ɕʰin⁵³/
Jin Taiyuan /t͡ɕʰiəŋ⁴⁵/
Pingyao /t͡ɕʰiŋ³⁵/
Hohhot /t͡ɕʰĩŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /t͡ɕʰiŋ³⁵/
Suzhou /t͡ɕʰin⁵¹³/
Hangzhou /t͡ɕʰin⁴⁴⁵/
Wenzhou /t͡ɕʰaŋ⁴²/
Hui Shexian /t͡ɕʰiʌ̃³²⁴/
Tunxi /t͡ɕʰiɛ⁴²/
Xiang Changsha /t͡ɕʰin⁵⁵/
Xiangtan /t͡ɕʰin⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡ɕʰin²¹³/
Hakka Meixian /kʰin⁵³/
Taoyuan /kʰin⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /heŋ³³/
Nanning /heŋ³³/
Hong Kong /hiŋ³³/
Min Xiamen (Min Nan) /kʰiŋ²¹/
Fuzhou (Min Dong) /kʰɛiŋ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /kʰeiŋ³³/
Shantou (Min Nan) /kʰeŋ²¹³/
Haikou (Min Nan) /xeŋ³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (29)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/kʰɣiæŋH/ /kʰi̯ɐŋH/ /kʰiɐŋH/ /kʰɯiaŋH/ /kʰiajŋH/ /kʰĭɐŋH/ /kʰiaŋH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
qìng ‹ khjængH › /*[kʰ]raŋ-s/ happy, rejoice

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
10521 0 /*kʰraŋ/

Definitions[edit]

 1. congratulate, celebrate

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(gyeong, gang)
Eumhun:

 • Sound (hangeul): ,  (revised: gyeong, gang, McCune-Reischauer: kyŏng, kang, Yale: kyeng, kang)
 • Name (hangeul): 경사()
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(khánh, khương)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.