Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *ɡʷraːn, *sɢʷan): semantic  ‎(walk) + phonetic  ‎(OC *ɡʷeŋ)

Han character[edit]

(radical 162 +13, 17 strokes, cangjie input 卜田中女 (YWLV), four-corner 36303, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1266, character 23
 • Dai Kanwa Jiten: character 39174
 • Dae Jaweon: page 1764, character 12
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3888, character 2
 • Unihan data for U+9084

Chinese[edit]

trad.
simp.

Etymology[edit]

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svg This entry lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term, please add it to the page per etymology instructions.
Particularly: “Is the Mandarin reading of hai2 the result of repurposing an existing character? It doesn't seem to be related to non-Mandarin readings and the Old/Middle Chinese data.”

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xuan³⁵/
Harbin /xuan²⁴/
/xai⁵³/
/xai²⁴/
Tianjin /xuan⁴⁵/ ~原
/xai⁴⁵/ ~有
Jinan /xuã⁴²/
Qingdao /xuã⁴²/
Zhengzhou /xuan⁴²/
Xi'an /xuã²⁴/
Xining /xuã²⁴/
Yinchuan /xuan⁵³/ 归~
Lanzhou /xuɛ̃n⁵³/
/xɛ̃n⁵³/
Ürümqi /xuan⁵¹/
Wuhan /xuan²¹³/
Chengdu /xuan³¹/
Guiyang /xuan²¹/ 歸~
/xai²¹/ ~是
Kunming /xuã̠³¹/
Nanjing /xuaŋ²⁴/
/xae²⁴/
Hefei /xuæ̃⁵⁵/
Jin Taiyuan /xuæ̃¹¹/
Pingyao /xuɑŋ¹³/
Hohhot /xuæ̃³¹/ ~東西
/xæ̃³¹/ ~不走
Wu Shanghai /ɦe²³/
/ɦue²³/
Suzhou /ɦue̞¹³/
Hangzhou /ɦuõ²¹³/
Wenzhou /va³¹/
Hui Shexian /xuɛ⁴⁴/ 歸~
/uɛ⁴⁴/ ~有
Tunxi /uːə⁴⁴/ ~要
/uɛ⁴⁴/ 歸~
Xiang Changsha /fan¹³/ ~價
/xai¹³/ 副詞
Xiangtan /ɸan¹²/
Gan Nanchang /uan⁴⁵/ 有借有~
/fan⁴⁵/ ~原
Hakka Meixian /fan¹¹/ ~原
/han¹¹/ ~有
Taoyuan /hɑn¹¹/
Cantonese Guangzhou /wan²¹/
Nanning /wan²¹/
Hong Kong /wan²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /huan³⁵/
/hãi³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /huaŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /xiŋ³³/
/uiŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /huaŋ⁵⁵/
/hõi⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /huaŋ³¹/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (17)
Final () (70) (78)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () II III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɣuan/ /ziuᴇn/
Pan
Wuyun
/ɦʷɯan/ /zʷiɛn/
Shao
Rongfen
/ɣuɐn/ /zjuæn/
Edwin
Pulleyblank
/ɦwaɨn/ /zwian/
Li
Rong
/ɣuan/ /ziuɛn/
Wang
Li
/ɣwan/ /zĭwɛn/
Bernard
Karlgren
/ɣwan/ /zi̯wɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
huán xuán
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/2 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
huán xuán
Middle
Chinese
‹ hwæn › ‹ zjwen ›
Old
Chinese
/*[ɢ]ʷˤ<r>en/ /*s-ɢʷen/
English turn around; return turn around, return; agile

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 16230 16244
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷraːn/ /*sɢʷan/

Definitions[edit]

 1. still; yet
  /   ―  hái méi lái.  ―  He hasn't come yet.
 2. even more
  工作 [MSC, trad.]
  工作 [MSC, simp.]
  Tā péi le yī dà bǐ qián, hái diū le gōngzuò. [Pinyin]
  He lost a lot of money and even his job.
 3. passably (vary from passably to surprisingly)
  成績可以 / 成绩可以  ―  Wǒ de chéngjī hái kěyǐ.  ―  I have a passable grade.
  蛋糕好吃 / 蛋糕好吃  ―  Zhè dàngāo hái tǐng hǎochī de.  ―  That was a pretty tasty cake.

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xuan³⁵/
Harbin /xuan²⁴/
/xai⁵³/
/xai²⁴/
Tianjin /xuan⁴⁵/ ~原
/xai⁴⁵/ ~有
Jinan /xuã⁴²/
Qingdao /xuã⁴²/
Zhengzhou /xuan⁴²/
Xi'an /xuã²⁴/
Xining /xuã²⁴/
Yinchuan /xuan⁵³/ 归~
Lanzhou /xuɛ̃n⁵³/
/xɛ̃n⁵³/
Ürümqi /xuan⁵¹/
Wuhan /xuan²¹³/
Chengdu /xuan³¹/
Guiyang /xuan²¹/ 歸~
/xai²¹/ ~是
Kunming /xuã̠³¹/
Nanjing /xuaŋ²⁴/
/xae²⁴/
Hefei /xuæ̃⁵⁵/
Jin Taiyuan /xuæ̃¹¹/
Pingyao /xuɑŋ¹³/
Hohhot /xuæ̃³¹/ ~東西
/xæ̃³¹/ ~不走
Wu Shanghai /ɦe²³/
/ɦue²³/
Suzhou /ɦue̞¹³/
Hangzhou /ɦuõ²¹³/
Wenzhou /va³¹/
Hui Shexian /xuɛ⁴⁴/ 歸~
/uɛ⁴⁴/ ~有
Tunxi /uːə⁴⁴/ ~要
/uɛ⁴⁴/ 歸~
Xiang Changsha /fan¹³/ ~價
/xai¹³/ 副詞
Xiangtan /ɸan¹²/
Gan Nanchang /uan⁴⁵/ 有借有~
/fan⁴⁵/ ~原
Hakka Meixian /fan¹¹/ ~原
/han¹¹/ ~有
Taoyuan /hɑn¹¹/
Cantonese Guangzhou /wan²¹/
Nanning /wan²¹/
Hong Kong /wan²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /huan³⁵/
/hãi³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /huaŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /xiŋ³³/
/uiŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /huaŋ⁵⁵/
/hõi⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /huaŋ³¹/

Definitions[edit]

 1. to return; to go (or come) back
 2. to return; to repay
 3. A surname​.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(hwan, seon) (hangeul , , McCune-Reischauer hwan, sŏn, Yale hwan, sen)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(hoàn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.