Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 162 +6, 10 strokes, cangjie input 卜廿大 (YTK), four-corner 38303, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1256, character 21
 • Dai Kanwa Jiten: character 38842
 • Dae Jaweon: page 1741, character 4
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3832, character 6
 • Unihan data for U+9001

Chinese[edit]

simp. and trad.

Etymology[edit]

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svg This entry lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term, please add it to the page per etymology instructions.

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /suŋ⁵¹/
Harbin /suŋ⁵³/
Tianjin /suŋ⁵³/
Jinan /suŋ²¹/
Qingdao /səŋ⁴²/
Zhengzhou /suŋ³¹²/
Xi'an /suŋ⁴⁴/
Xining /suə̃²¹³/
Yinchuan /suŋ¹³/
Lanzhou /sũn¹³/
Ürümqi /suŋ²¹³/
Wuhan /soŋ³⁵/
Chengdu /soŋ¹³/
Guiyang /soŋ²¹³/
Kunming /soŋ¹/
Nanjing /soŋ⁴⁴/
Hefei /səŋ⁵³/
Jin Taiyuan /suəŋ⁴⁵/
Pingyao /suŋ³⁵/
Hohhot /sũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /soŋ³⁵/
Suzhou /soŋ⁵¹³/
Hangzhou /soŋ⁴⁴⁵/
Wenzhou /soŋ⁴²/
Hui Shexian /sʌ̃³²⁴/
Tunxi /san⁴²/
Xiang Changsha /soŋ⁵⁵/
Xiangtan /sən⁵⁵/
Gan Nanchang /suŋ⁴⁵/
Hakka Meixian /suŋ⁵³/
Taoyuan /suŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /soŋ³³/
Nanning /ɬuŋ³³/
Hong Kong /suŋ³³/
Min Xiamen (Min Nan) /sɔŋ²¹/
/saŋ²¹/
Fuzhou (Min Dong) /sɔyŋ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /sɔŋ³³/
Shantou (Min Nan) /saŋ²¹³/
Haikou (Min Nan) /soŋ³⁵/
/taŋ³⁵/

Definitions[edit]

 1. to send
 2. to offer for free
  /   ―  mǎi yī sòng  ―  buy one get one (free)

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 3 “Kyōiku” kanji)

 1. To send

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(song) (hangeul )

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(tống)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.