Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+5997, 妗
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5997

[U+5996]
CJK Unified Ideographs
[U+5998]

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
妗-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Han character[edit]

(radical 38 +4, 7 strokes, cangjie input 女人戈弓 (VOIN), four-corner 48427, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 256, character 21
 • Dai Kanwa Jiten: character 6087
 • Dae Jaweon: page 521, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1032, character 3
 • Unihan data for U+5997

Chinese[edit]

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
妗-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms): semantic  (woman) + phonetic  (OC *krɯm).

Etymology 1[edit]

simp. and trad.

Fusion of 舅母 (MC ɡɨuX məuX) (Schuessler, 2007).

Pronunciation[edit]Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 4/4
No. 6617
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
𦧈
Old
Chinese
/*ɡrɯms/
Notes

Definitions[edit]

 1. (regional) wife of mother's brother
Synonyms[edit]
Dialectal synonyms of 舅母 (“maternal aunt (wife of mother's brother)”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 舅母
Mandarin Beijing 舅媽
Taiwan 舅媽舅母
Harbin 舅母
Shenyang 舅媽
Jinan 舅母妗子
Muping 舅母
Luoyang 妗子妗兒妗兒
Jiedian 妗子
Xi'an 妗子
Zhengzhou
Xining 舅母
Xuzhou 妗子
Yinchuan 舅媽
Lanzhou 舅母
Ürümqi 舅母
Wuhan 舅媽 >舅娘 <
Chengdu 舅母兒舅媽
Guiyang 舅媽
Guilin 舅娘
Liuzhou 舅媽 >舅娘 <
Kunming 舅媽 >舅母 <
Yangzhou 舅母
Nanjing 舅母
Hefei 舅嫫
Cantonese Guangzhou 妗母舅母
Hong Kong 妗母舅母
Shunde 妗母
Foshan 妗母舅母
Zhongshan 舅母
Dongguan 阿母妗母
Hong Kong (Weitou) 大妗阿妗妗仔
Taishan 阿妗
Doumen 阿妗
Kaiping 阿妗
Shaoguan 舅母
Yunfu 舅母
Yangjiang 舅娘
Xinyi 舅母舅奶
Lianjiang 妗乸
Nanning 妗母
Wuzhou 妗母
Yulin 妗婆
Hepu 妗婆
Kuala Lumpur 舅母
Gan Nanchang 舅母
Lichuan 妗兒
Pingxiang 舅娘
Hakka Meixian 舅姆
Luchuan 舅媽姆舅媽舅婆
Changting 舅姆
Wuping 舅姆
Ninghua 舅母
Yudu 舅母
Miaoli (N. Sixian) 舅姆
Liudui (S. Sixian) 舅姆
Hsinchu (Hailu) 舅姆
Dongshi (Dabu) 舅姆
Zhuolan (Raoping) 舅姆
Yunlin (Zhao'an) 舅姆
Hong Kong 舅母大舅娘 >舅娘仔 <
Sabah 舅娘阿妗
Senai 舅娘
Singkawang 舅姆
Huizhou Shexian 舅姆
Tunxi 舅姆
Jixi 舅姆
Jin Taiyuan 妗妗舅母舅媽
Min Bei Jian'ou 妗奶
Min Dong Fuzhou 娘妗 <>依妗 ><
Fuqing 母妗 <> ><阿妗 ><
Matsu 依妗
Min Nan Xiamen 母妗阿妗 ><
Quanzhou 阿妗
Zhangzhou 母妗阿妗 ><
Taipei 阿妗
Kaohsiung 阿妗
Tainan 阿妗
Taichung 阿妗
Wuqi 阿妗
Hsinchu 阿妗
Taitung 阿妗母妗
Lukang 阿妗
Sanxia 阿妗
Yilan 阿妗
Kinmen 阿妗
Magong 阿妗
Penang
Singapore 阿妗
Philippines (Manila) 阿妗
Chaozhou 阿妗
Shantou 阿妗
Haifeng
Johor Bahru 阿妗
Haikou 妗姩
Leizhou 尼哯 <> ><尼妗 <,<>
Puxian Min Putian 阿妗
Xianyou 阿妗
Pinghua Nanning 妗娘舅娘
Guilin 舅娘
Wu Shanghai 舅媽
Suzhou 舅姆
Hangzhou 舅姆
Wenzhou 妗娘兒
Chongming 舅媽妗媽
Danyang 舅嫚
Jinhua 舅母
Ningbo 舅姆
Xiang Changsha 舅媽舅娘舅娘子
Shuangfeng 舅母基
Loudi 舅母
Quanzhou 舅娘
Note > - wife of mother's elder brother; < - wife of mother's younger brother; >< - face-to-face; <> - non-face-to-face

Compounds[edit]

Etymology 2[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 2/3 1/3
Initial () (32) (24)
Final () (157) (153)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () IV III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hem/ /t͡ɕʰiᴇm/
Pan
Wuyun
/hem/ /t͡ɕʰiɛm/
Shao
Rongfen
/xɛm/ /t͡ɕʰjæm/
Edwin
Pulleyblank
/hɛm/ /cʰiam/
Li
Rong
/xem/ /t͡ɕʰiɛm/
Wang
Li
/xiem/ /t͡ɕʰĭɛm/
Bernard
Karlgren
/xiem/ /t͡ɕʰi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān chān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 3/4 2/4
No. 6590 6579
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰlɯːm/ /*kʰjam/

Definitions[edit]

 1. Used in 𡝫妗.
 2. beautiful

Etymology 3[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 3/3
Initial () (32)
Final () (151)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hˠɛm/
Pan
Wuyun
/hᵚæm/
Shao
Rongfen
/xɐm/
Edwin
Pulleyblank
/həɨm/
Li
Rong
/xɐm/
Wang
Li
/xɐm/
Bernard
Karlgren
/xăm/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4
No. 6576
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰrɯːm/

Definitions[edit]

 1. joyous
 2. (of a woman) frivolous

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(geum) (hangeul )

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(cấm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]