Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+5997, 妗
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5997

[U+5996]
CJK Unified Ideographs
[U+5998]

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Historical forms of the character
Small seal script
妗-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Han character[edit]

(radical 38 +4, 7 strokes, cangjie input 女人戈弓 (VOIN), four-corner 48427, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 256, character 21
  • Dai Kanwa Jiten: character 6087
  • Dae Jaweon: page 521, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1032, character 3
  • Unihan data for U+5997

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (24) (32) (32)
Final () (153) (157) (151)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III IV II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕʰiᴇm/ /hem/ /hˠɛm/
Pan
Wuyun
/t͡ɕʰiɛm/ /hem/ /hᵚæm/
Shao
Rongfen
/t͡ɕʰjæm/ /xɛm/ /xɐm/
Edwin
Pulleyblank
/cʰiam/ /hɛm/ /həɨm/
Li
Rong
/t͡ɕʰiɛm/ /xem/ /xɐm/
Wang
Li
/t͡ɕʰĭɛm/ /xiem/ /xɐm/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕʰi̯ɛm/ /xiem/ /xăm/
Expected
Mandarin
Reflex
chān xiān xiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 6576 6579 6590 6617
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1
Corresponding
MC rime
𦧈
Old
Chinese
/*qʰrɯːm/ /*kʰjam/ /*qʰlɯːm/ /*ɡrɯms/
Notes

Definitions[edit]

  1. wife of mother's brother

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(geum) (hangeul )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(cấm)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]