Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:
U+9837, 頷
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9837

[U+9836]
CJK Unified Ideographs
[U+9838]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 181 +7, 16 strokes, cangjie input 人口一月金 (ORMBC) or X人口一月 (XORMB), four-corner 81686, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1405, character 10
 • Dai Kanwa Jiten: character 43512
 • Dae Jaweon: page 1922, character 16
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4375, character 13
 • Unihan data for U+9837

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *ɡɯːm, *ɡɯːmʔ): phonetic  (OC *ɡɯːm) + semantic  (head).

Etymology[edit]

From Proto-Sino-Tibetan *gam (jaw; chin; molar) (STEDT).

Bodman (1980) considers it to be the endoactive of (OC *ɡɯːm, “to hold in the mouth”), literally “the thing that holds something in the mouth”.

Pronunciation[edit]


Note:
 • ngâm - “chin”;
 • ngám - “to nod”.
 • Min Dong
 • Min Nan
 • Note:
  • ām/ǎm - vernacular (“neck”);
  • hām/hǎm - literary (other senses).
  Note:
  • am6 - vernacular (“neck”);
  • ham5 - literary (other senses).
 • Wu

 • Rime
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  Initial () (33) (33)
  Final () (159) (159)
  Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
  Openness (開合) Open Open
  Division () I I
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ɦʌm/ /ɦʌmX/
  Pan
  Wuyun
  /ɦəm/ /ɦəmX/
  Shao
  Rongfen
  /ɣɒm/ /ɣɒmX/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ɦəm/ /ɦəmX/
  Li
  Rong
  /ɣᴀm/ /ɣᴀmX/
  Wang
  Li
  /ɣɒm/ /ɣɒmX/
  Bernard
  Karlgren
  /ɣăm/ /ɣămX/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  hán hàn
  Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  hàn
  Middle
  Chinese
  ‹ homX ›
  Old
  Chinese
  /*[ɢ]ˤ[ə]mʔ/
  English jaw, chin

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 6562 6568
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  1 1
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ɡɯːm/ /*ɡɯːmʔ/

  Definitions[edit]

  1. chin; jowl
  2. to nod
   /   ―  hànshǒu  ―  to nod
  3. (Min Nan) neck
  4. A surname​.

  Synonyms[edit]

  Dialectal synonyms of 下巴 (“chin”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese
  Formal (Written Standard Chinese) 下巴下頦下頜下頷
  Mandarin Beijing 下巴頦兒下巴
  Taiwan 下巴
  Harbin 下巴頦兒下巴
  Hailar 下巴頦子
  Ulan Hot 下巴頦子
  Tongliao 下巴頦子
  Chifeng 下巴
  Bayanhot 下巴
  Jinan 下巴頦兒下巴頦子下巴
  Muping 牙幫頦兒牙幫
  Luoyang 下巴兒下巴頦兒
  Jiedian 下巴子
  Xi'an 下巴兒下巴子下巴
  Xining 下巴
  Xuzhou 下嘴巴子下巴頦兒下巴頦子
  Yinchuan 下巴子
  Lanzhou 下巴子
  Ürümqi 下巴頦兒下巴
  Wuhan 下巴
  Chengdu 下巴兒下巴
  Guiyang 下巴
  Guilin 下巴
  Liuzhou 下巴
  Yangzhou 下巴頦子下巴鼓子下巴
  Nanjing 下巴頦下巴
  Hefei 下頦子下巴頦子下巴頦
  Nantong 下巴頦兒
  Cantonese Guangzhou 下巴
  Hong Kong 下巴
  Shunde 下巴
  Zhongshan 下巴
  Dongguan 下巴
  Hong Kong (Weitou) 下巴
  Taishan 下巴
  Doumen 下巴
  Kaiping 下巴
  Shaoguan 下巴
  Yunfu 下巴
  Yangjiang 下巴
  Lianjiang 頷突下巴
  Nanning 下巴
  Wuzhou 下巴
  Yulin 下巴
  Hepu 下巴
  Kuala Lumpur 下巴
  Gan Nanchang 下巴
  Lichuan 下腮角下腮
  Pingxiang 下頜下牙鉸
  Hakka Meixian 嘴頷下頷
  Xingning 下頷
  Huidong 下頷下巴
  Qujiang 下巴
  Xiaosanjiang 下頷
  Luchuan 合巴
  Changting 下頷下巴
  Pingyu 下頷
  Wuping 下嘴頷
  Liancheng 下瘩
  Ninghua 下瘩
  Yudu 下牙巴牙交
  Ruijin 下巴
  Shicheng 下瘩下缽
  Shangyou 下牙窖
  Miaoli (N. Sixian) 下頷下胲
  Liudui (S. Sixian) 下嘴頷下頷下胲
  Hsinchu (Hailu) 下頷下胲
  Dongshi (Dabu) 下頷
  Zhuolan (Raoping) 下頷下胲
  Yunlin (Zhao'an) 下頷下頜
  Hong Kong 胲頷下
  Sabah 下巴下頷
  Senai 下巴
  Singkawang 下頷嘴頷
  Huizhou Jixi 下巴
  Jin Taiyuan 下巴頦子下巴
  Xinzhou 下脖子下頦子
  Baochang 下巴
  Jining 下頦
  Hohhot 下頦子
  Baotou 下頦
  Dongsheng 下巴頦兒
  Linhe 下頦子
  Haibowan 下巴
  Min Bei Jian'ou 下巴
  Min Dong Fuzhou 下頦下巴
  Fuqing 下巴
  Matsu 下頦
  Min Nan Xiamen 下頦下斗喙下斗下𦜆下顎
  Quanzhou 下頦下斗喙下斗下頷下顎
  Zhangzhou 下頦下斗喙下斗下𦜆下顎
  Taipei 下頦
  Kaohsiung 下頦
  Tainan 喙下斗下頦
  Taichung 下頦下斗
  Wuqi 下頦
  Hsinchu 下頦
  Taitung 下頦
  Lukang 下頦
  Sanxia 下顎
  Yilan 下頦
  Kinmen 下頦下顎
  Magong 下頦喙斗下顎
  Penang 喙下斗
  Singapore 下斗
  Pingnan 下巴
  Chaozhou 下頦
  Shantou 下頦
  Johor Bahru 下頦
  Haikou 顎頭下巴
  Leizhou
  Pinghua Nanning 下巴
  Guilin 下巴
  Wu Shanghai 下巴地角
  Suzhou 下巴
  Hangzhou 下巴
  Wenzhou 下巴
  Chongming 下巴下巴殼子
  Danyang 頦巴
  Jinhua 下巴
  Ningbo 下巴
  Xiang Changsha 下巴下頦
  Shuangfeng 下力頦下頦
  Loudi 下頜
  Quanzhou 下巴
  Dialectal synonyms of 脖子 (“neck”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese 頸項
  Formal (Written Standard Chinese) 頸項頸部
  Mandarin Beijing 脖子
  Taiwan 脖子
  Harbin 脖子
  Shenyang 脖子
  Hailar 脖子
  Ulan Hot 脖子
  Tongliao 脖子
  Chifeng 脖子
  Bayanhot 脖子脖頸
  Jinan 脖子
  Muping 脖子
  Luoyang 脖子
  Jiedian 脖項脖子
  Xi'an 脖項脖子
  Qingdao 脖頸子
  Zhengzhou 脖子
  Xining 脖板脖脖
  Xuzhou 脖頸子脖了頸子
  Yinchuan 脖子
  Lanzhou 脖子
  Ürümqi 脖子
  Wuhan 頸子頸框
  Chengdu 頸項脖子頸子
  Guiyang 脖頸
  Liuzhou 頸脖
  Kunming 脖子
  Yangzhou 頸項頸亢
  Nanjing 頸子脖子
  Hefei 腦頸把子
  Nantong 頸項頸亢
  Cantonese Guangzhou
  Hong Kong
  Shunde
  Foshan
  Zhongshan
  Dongguan
  Hong Kong (Weitou)
  Taishan
  Doumen
  Kaiping
  Shaoguan
  Yunfu
  Yangjiang 頸柄
  Xinyi
  Lianjiang
  Danzhou
  Kuala Lumpur
  Gan Nanchang
  Lichuan
  Pingxiang 頸牯
  Hakka Meixian 頸根
  Xingning
  Huidong
  Qujiang
  Xiaosanjiang
  Changting
  Pingyu 頸根
  Wuping 頸根
  Liancheng 頸骨
  Ninghua
  Yudu
  Ruijin
  Shicheng
  Shangyou 頸根
  Miaoli (N. Sixian) 頸根
  Liudui (S. Sixian) 頸根
  Hsinchu (Hailu) 頸根
  Dongshi (Dabu) 頸根
  Zhuolan (Raoping) 頸根
  Yunlin (Zhao'an)
  Hong Kong
  Sabah
  Senai
  Singkawang 頸根
  Huizhou Shexian 頭頸項頸
  Tunxi 頭頸
  Jixi 扣頸脰頸
  Jin Taiyuan 脖子
  Xinzhou 脖子
  Baochang 脖子
  Jining 脖頸
  Hohhot 脖子
  Baotou 脖頸
  Dongsheng 脖子
  Linhe 脖頸
  Haibowan 脖頸
  Min Bei Jian'ou 仲仲
  Min Dong Fuzhou 脰骨
  Changle 脰骨
  Fuqing 脰脖筋脰脖株
  Yongtai 脰骨
  Gutian 脰穩
  Fu'an 脰穩
  Ningde 脰穩
  Shouning 脰領
  Zhouning 脰引
  Fuding 脰穩
  Matsu 脰脖
  Min Nan Xiamen 頷頸脰項
  Quanzhou 頷胿
  Zhangzhou 頷頸頷仔
  Taipei 頷頸仔
  Kaohsiung 頷頸
  Tainan 頷胿頷頸仔頷仔頸
  Taichung 頷仔頸
  Wuqi 頷頸
  Hsinchu 頷頸
  Taitung 頷頸仔
  Lukang 頷頸
  Sanxia 頷頸
  Yilan 頷頸頷頸仔
  Kinmen 頷頸
  Magong 頷頸
  Penang 頷仔頸
  Philippines (Manila) 頷胿
  Chaozhou
  Shantou
  Haifeng
  Johor Bahru
  Wenchang 脰蒂根
  Haikou 脰蒂
  Leizhou
  Puxian Min Putian 脰顱
  Xianyou 脰顱
  Pinghua Nanning
  Wu Shanghai 頭頸頭頸骨
  Suzhou 頭頸
  Hangzhou 脰頸脖子
  Wenzhou 頭頸
  Chongming 頸骨
  Danyang 頸梗
  Jinhua 項頸
  Tangxi 頭頸
  Ningbo 頭頸骨頭頸
  Xiang Changsha 頸根頸箍
  Shuangfeng 頸殼
  Xiangtan 頸筋
  Loudi 頸頜頸筋

  Compounds[edit]


  Japanese[edit]

  Kanji[edit]

  (uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Readings[edit]


  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (am) (hangeul )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  (hạm, ham, hàm, hợm)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.