Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+542B, 含
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-542B

[U+542A]
CJK Unified Ideographs
[U+542C]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 30 +4, 7 strokes, cangjie input 人戈弓口 (OINR), four-corner 80602, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 178, character 14
 • Dai Kanwa Jiten: character 3350
 • Dae Jaweon: page 395, character 19
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 592, character 1
 • Unihan data for U+542B

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Bronze inscriptions Bamboo and silk script Large seal script Small seal script
含-bronze.svg 含-silk.svg 含-bigseal.svg 含-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
kʰl'uːm
l̥ʰuːmʔ
l̥ʰuːms, *luːms
qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
qʰɯːm
qʰɯːm
qʰɯːm, *ɡɯːms
ɡɯːm
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
ɡɯːms
ɡɯːms
qɯːm, *qaːb
qɯːm, *qrɯːms
krɯːm
qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
ɡram, *ɡrɯm
ɡram
ɡram
ɡram, *ɡrɯm
nɯːms
sɡɯm, *sɡrɯm
sɢrɯm
sɡrɯm
sɡrɯm, *ɡrɯms
sɡrɯm
ɡjɯms
krɯm
krɯm
krɯm
kʰrɯm
kʰrɯmʔ
kʰrɯms
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯms
ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
ŋɡrɯm
qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
qrɯm
qrɯm
qrɯmʔ, *qrɯms
qrɯms
qrɯms
ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *ɡɯːm): phonetic  (OC *krɯm) + semantic  (mouth).

Pronunciation 1[edit]


Note:
 • hâm - literary;
 • kâm/kâⁿ - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xan³⁵/
Harbin /xan²⁴/
Tianjin /xan⁴⁵/
Jinan /xã⁴²/
Qingdao /xã⁴²/
Zhengzhou /xan⁴²/
Xi'an /xã²⁴/
Xining /xã²⁴/
Yinchuan /xan⁵³/
Lanzhou /xɛ̃n⁵³/
Ürümqi /xan⁵¹/
Wuhan /xan²¹³/
Chengdu /xan³¹/
Guiyang /xan²¹/
Kunming /xã̠³¹/
Nanjing /xaŋ²⁴/
Hefei /xæ̃⁵⁵/
Jin Taiyuan /xæ̃¹¹/
Pingyao /xɑŋ¹³/
Hohhot /xæ̃³¹/
Wu Shanghai /ɦø²³/
Suzhou /ɦø¹³/
Hangzhou /ɦẽ̞²¹³/
Wenzhou /ɦø³¹/
/gaŋ³¹/
Hui Shexian /xɛ⁴⁴/
/kʰɛ⁴⁴/
Tunxi
Xiang Changsha /xan¹³/
Xiangtan /ɦan¹²/
Gan Nanchang /hɵn²⁴/
Hakka Meixian /ham¹¹/
Taoyuan /hɑm¹¹/
Cantonese Guangzhou /hɐm²¹/
Nanning /hɐm²¹/
Hong Kong /hɐm²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /ham³⁵/
/kam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /kaŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /aŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /ham⁵⁵/
/kam⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /ham³¹/
/kam³¹/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (159)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌm/
Pan
Wuyun
/ɦəm/
Shao
Rongfen
/ɣɒm/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəm/
Li
Rong
/ɣᴀm/
Wang
Li
/ɣɒm/
Bernard
Karlgren
/ɣăm/
Expected
Mandarin
Reflex
hán
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/2 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
hán hán
Middle
Chinese
‹ hom › ‹ homH ›
Old
Chinese
/*Cə-m-kˤ[ə]m/ /*Cə-m-[k]ˤ[ə]m-s/
English hold in the mouth to put in the mouth

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6560
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːm/

Definitions[edit]

 1. to hold/keep in the mouth
  / [Cantonese]  ―  ham4 zyu6 zi1 jin1 [Jyutping]  ―  to hold a cigarette in the mouth
 2. to contain
  油漆 / 油漆  ―  hánqiān yóuqī  ―  lead paint
  /   ―  yǎnlǐ hánzhù lèi  ―  tears in the eyes
 3. to harbor, to nurse, to endure, to hold back
    ―  hánhèn  ―  to nurse hatred
Compounds[edit]

Pronunciation 1[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /xan³⁵/
Harbin /xan²⁴/
Tianjin /xan⁴⁵/
Jinan /xã⁴²/
Qingdao /xã⁴²/
Zhengzhou /xan⁴²/
Xi'an /xã²⁴/
Xining /xã²⁴/
Yinchuan /xan⁵³/
Lanzhou /xɛ̃n⁵³/
Ürümqi /xan⁵¹/
Wuhan /xan²¹³/
Chengdu /xan³¹/
Guiyang /xan²¹/
Kunming /xã̠³¹/
Nanjing /xaŋ²⁴/
Hefei /xæ̃⁵⁵/
Jin Taiyuan /xæ̃¹¹/
Pingyao /xɑŋ¹³/
Hohhot /xæ̃³¹/
Wu Shanghai /ɦø²³/
Suzhou /ɦø¹³/
Hangzhou /ɦẽ̞²¹³/
Wenzhou /ɦø³¹/
/gaŋ³¹/
Hui Shexian /xɛ⁴⁴/
/kʰɛ⁴⁴/
Tunxi
Xiang Changsha /xan¹³/
Xiangtan /ɦan¹²/
Gan Nanchang /hɵn²⁴/
Hakka Meixian /ham¹¹/
Taoyuan /hɑm¹¹/
Cantonese Guangzhou /hɐm²¹/
Nanning /hɐm²¹/
Hong Kong /hɐm²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /ham³⁵/
/kam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /kaŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /aŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /ham⁵⁵/
/kam⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /ham³¹/
/kam³¹/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ham) (hangeul )

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(hàm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.