Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+63ED, 揭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-63ED

[U+63EC]
CJK Unified Ideographs
[U+63EE]
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64 +9, 12 strokes, cangjie input 手日心女 (QAPV), four-corner 56027, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Large seal script Small seal script
揭-bigseal.svg 揭-seal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰaːds, *kʰrads, *kʰrad
*qaːds
*qaːds, *qaːd
*qraːds, *qrads, *ɡaːd, *qaːd
*qraːds, *qʰoːb, *qʰaːd
*kʰrads, *ked, *kʰrad, *ɡrad, *kad, *ɡad
*ɡrads, *ɡrad
*kʰob, *qʰaːd, *qʰad
*kaːd
*kaːd
*klaːd, *rab
*kʰaːd, *ɡrad
*kʰaːd
*qʰaːd, *qad
*ɡaːd
*ɡaːd
*ɡaːd
*ɡaːd
*ɡaːd
*ɡaːd, *ɢljad
*qaːd
*qaːd
*qaːd
*kʰreːd, *kraːd, *r'aːb
*kʰraːd, *ɡrad, *ɡad
*kʰrad
*kʰrad
*ɡrad, *ɡad
*ɡrad, *ɡad
*kad
*kad
*qʰad
*qʰad
*qad

Phono-semantic compound (形聲, OC *kʰrads, *ked, *kʰrad, *ɡrad, *kad, *ɡad): semantic  + phonetic (OC *ɡaːd).

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕiɛ⁵⁵/
Harbin /t͡ɕiɛ⁴⁴/
Tianjin /t͡ɕie²¹/
Jinan /t͡ɕiə²¹³/
Qingdao /t͡ɕiə⁵⁵/
Zhengzhou /t͡ɕiɛ²⁴/
Xi'an /t͡ɕiɛ²¹/
Xining /t͡ɕi⁴⁴/
Yinchuan /t͡ɕie¹³/
Lanzhou /t͡ɕiə¹³/
Ürümqi /t͡ɕiɤ²¹³/
Wuhan /t͡ɕie²¹³/
Chengdu /t͡ɕie³¹/
Guiyang /t͡ɕie²¹/
Kunming /t͡ɕiɛ³¹/
Nanjing /t͡ɕieʔ⁵/
Hefei /t͡ɕiɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡ɕiəʔ²/
Pingyao /t͡ɕiʌʔ¹³/
Hohhot /t͡ɕiaʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡ɕiɪʔ⁵/
Suzhou /t͡ɕiəʔ⁵/
Hangzhou /t͡ɕiəʔ⁵/
Wenzhou /t͡ɕi²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕieʔ²¹/
Tunxi /t͡ɕia⁵/
Xiang Changsha /t͡ɕie²⁴/
Xiangtan /t͡ɕie²⁴/
Gan Nanchang /t͡ɕiɛʔ⁵/
/t͡ɕʰiɛʔ²/
Hakka Meixian /kiat̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /kʰit̚³/
Nanning /kʰit̚³³/
Hong Kong /kʰit̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /kiat̚³²/
/kiaʔ³²/
/giaʔ³²/
Fuzhou (Min Dong) /kiɛʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /kiɛ²⁴/
Shantou (Min Nan) /kiaʔ²/
Haikou (Min Nan) /kit̚⁵⁵/
/kia³³/

 • Middle Chinese: /kʰˠiᴇiH/, /kɨɐt̚/, /ɡɨɐt̚/, /ɡˠiᴇt̚/, /kʰˠiᴇt̚/, /kˠiᴇt̚/
Rime
Character
Reading # 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
Initial () (29) (28) (30) (30) (29) (28)
Final () (37) (67) (67) (83) (83) (83)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open Open Open Open
Division () Chongniu III III III Chongniu III Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰˠiᴇiH/ /kɨɐt̚/ /ɡɨɐt̚/ /ɡˠiᴇt̚/ /kʰˠiᴇt̚/ /kˠiᴇt̚/
Pan
Wuyun
/kʰᵚiɛiH/ /kiɐt̚/ /ɡiɐt̚/ /ɡᵚiɛt̚/ /kʰᵚiɛt̚/ /kᵚiɛt̚/
Shao
Rongfen
/kʰiæiH/ /kiɐt̚/ /ɡiɐt̚/ /ɡiæt̚/ /kʰiæt̚/ /kiæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/kʰjiajH/ /kɨat̚/ /gɨat̚/ /giat̚/ /kʰiat̚/ /kiat̚/
Li
Rong
/kʰjɛiH/ /kiɐt̚/ /ɡiɐt̚/ /ɡjɛt̚/ /kʰjɛt̚/ /kjɛt̚/
Wang
Li
/kʰĭɛiH/ /kĭɐt̚/ /ɡĭɐt̚/ /ɡĭɛt̚/ /kʰĭɛt̚/ /kĭɛt̚/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯ɛiH/ /kɨ̯ɐt̚/ /gɨ̯ɐt̚/ /gi̯ɛt̚/ /kʰi̯ɛt̚/ /ki̯ɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
jie jié jué que jue
 • Old Chinese
  (Baxter-Sagart): /*m-[k]<r>at/, /*m-[k]at/, /*[k]ʰ<r>at-s/, /*[k]ʰ<r>at/, /*[k]at/
  (Zhengzhang): /*kʰrads/, /*ked/, /*kʰrad/, /*ɡrad/, /*kad/, /*ɡad/
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Modern
Beijing
(Pinyin)
jiē jiē jiē jiē jiē
Middle
Chinese
‹ gjet › ‹ gjot › ‹ khjejH › ‹ khjet › ‹ kjot ›
Old
Chinese
/*m-[k]<r>at/ /*m-[k]at/ /*[k]ʰ<r>at-s/ /*[k]ʰ<r>at/ /*[k]at/
English lift, raise lift lift up one’s clothes lift lift

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
No. 5017 5046 5048 5054 5057 5062
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1 1 1
Corresponding
MC rime
𢷒
Old
Chinese
/*kʰrads/ /*ked/ /*kʰrad/ /*ɡrad/ /*kad/ /*ɡad/

Definitions[edit]

 1. to raise
 2. to uncover; to unveil; to lift up
 3. to expose; to reveal
 4. to tear off; to take off
 5. A surname​.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. to raise
 2. to lift up

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(ge, gal) (hangeul , , revised ge, gal, McCune-Reischauer ke, kal, Yale key, kal)

 1. lift up

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(yết)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.