Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 64 +9, 12 strokes, cangjie input 手山一月 (QUMB), four-corner 52027, composition)

 1. put things under clothes

References[edit]

 • KangXi: page 443, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 12371
 • Dae Jaweon: page 794, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1917, character 6
 • Unihan data for U+63E3

Chinese[edit]

simp. and trad.

Alternative forms[edit]

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Rime
Character
Reading # 1/2
Initial () (19)
Final () (14)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰɣiuᴇX/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰʷɯiɛX/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰiuɛX/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰjwiə̆X/
Li
Rong
/t͡ʃʰjueX/
Wang
Li
/t͡ʃʰǐweX/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰwie̯X/
Expected
Mandarin
Reflex
chuǎi
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
chuǎi
Middle
Chinese
‹ tsrhjweX ›
Old
Chinese
/*s-tʰ<r>orʔ/
English to measure; to estimate

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 2495
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰrolʔ/

Verb[edit]

 1. to speculate, to guess
 2. to measure, to estimate, to assess
 3. to try, to attempt
 4. to hold, to grab

Proper noun[edit]

 1. A surname​.

Etymology 2[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Definitions[edit]

 1. Only used in 囊揣 (nāngchuài).
 2. Only used in 掙揣挣揣 (zhèngchuài).

Etymology 3[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Verb[edit]

 1. to hide or carry something in clothes
 2. to be pregnant
 3. to impose onto someone

Etymology 4[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Verb[edit]

 1. (Min Nan) to look for, to seek

Etymology 5[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Adjective[edit]

 1. (= (dūn)) assembled, gathered

Verb[edit]

(Hakka)

 1. to guess

Etymology 6[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Verb[edit]

 1. to strike

Etymology 7[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Rime
Character
Reading # 2/2
Initial () (5)
Final () (95)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tuɑX/
Pan
Wuyun
/tuɑX/
Shao
Rongfen
/tuɑX/
Edwin
Pulleyblank
/twaX/
Li
Rong
/tuɑX/
Wang
Li
/tuɑX/
Bernard
Karlgren
/tuɑX/
Expected
Mandarin
Reflex
duǒ
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 2493
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*toːlʔ/

Verb[edit]

 1. to measure, to estimate
 2. to shake, to rock

Etymology 8[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰai⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰai⁴⁴/
/t͡sʰai⁴⁴/
Tianjin /t͡sʰuai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰuɛ⁵⁵/
Qingdao /ʈ͡ʂʰuɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰuai²⁴/ ~在懷裡
Xi'an /p͡fʰai²¹/ ~到懷裡
/p͡fʰai⁵³/ 猜測
Xining /ʈ͡ʂʰuɛ⁵³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰuɛ⁴⁴/
Lanzhou /p͡fʰɛ⁴⁴²/ ~摸
/p͡fʰɛ³¹/ 怀~
Ürümqi /ʈ͡ʂʰuai⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰuai⁴²/
Chengdu /t͡sʰuai⁵³/
Guiyang /t͡sʰuai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰuæ⁵³/
Nanjing /ʈ͡ʂʰuae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰue̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰuai⁵³/
Pingyao /t͡sʰuæ⁵³/
/suæ⁵³/ 摸~,摸
Hohhot /t͡sʰɛ⁵³/
Wu Shanghai /t͡sʰø⁵³/
Suzhou /t͡sʰe̞⁵¹/
Hangzhou /t͡sʰz̩ʷe̞⁵³/
Wenzhou /t͡ɕʰy³⁵/
Hui Shexian /t͡sɛ³¹/
Tunxi
Xiang Changsha /t͡ɕʰyai⁴¹/
Xiangtan /t͡sʰai⁴²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sʰyn³⁵/
Nanning /t͡sʰui³⁵/
Hong Kong /t͡sʰyn³⁵/
/t͡sʰøy³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰue⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰuai³²/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /t͡sʰui⁵³/
Haikou (Min Nan) /sɔi³¹/

Verb[edit]

 1. to measure

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(chwi, ta) (hangeul , , revised chwi, ta, McCune-Reischauer ch'wi, t'a, Yale chwi, tha)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]