Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and

Translingual[edit]

Traditional
Shinjitai
Simplified

Han character[edit]

(radical 210 +3, 17 strokes, cangjie input 卜X火 (YXF), four-corner 00223, composition)

 1. vegetarian diet
 2. study (room)
 3. to fast, abstain

References[edit]

 • KangXi: page 1531, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 48565
 • Dae Jaweon: page 2069, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4785, character 3
 • Unihan data for U+9F4B

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂai⁵⁵/
Harbin /t͡sai⁴⁴/
/ʈ͡ʂai⁴⁴/
Tianjin /t͡sai²¹/
Jinan /ʈ͡ʂɛ²¹³/
Qingdao /ʈ͡ʂɛ²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂai²⁴/
Xi'an /t͡sai²¹/
Xining /t͡sɛ⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂɛ⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ³¹/
Ürümqi /t͡sai⁴⁴/
Wuhan /t͡sai⁵⁵/
Chengdu /t͡sai⁵⁵/
Guiyang /t͡sai⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂæ⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂae³¹/
Hefei /ʈ͡ʂe̞²¹/
Jin Taiyuan /t͡sai¹¹/
Pingyao /t͡sæ¹³/
Hohhot /t͡sɛ³¹/
Wu Shanghai /t͡se⁵³/
Suzhou /t͡sɑ⁵⁵/
Hangzhou /t͡se̞³³/
Wenzhou /t͡sa³³/
Hui Shexian /t͡sa³¹/
Tunxi /t͡sa¹¹/
Xiang Changsha /t͡sai³³/
Xiangtan /t͡sai³³/
Gan Nanchang /t͡sai⁴²/
Hakka Meixian /t͡sai⁴⁴/
Taoyuan /t͡sɑi²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sai⁵³/
Nanning /t͡sai⁵⁵/
Hong Kong /t͡sai⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sai⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɛ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sai⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡se³³/
Haikou (Min Nan) /t͡sai²³/
/t͡sɛ²³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (18)
Final: (33)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: II
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: zhāi
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/t͡ʃɣɛi/ /ʈ͡ʂɯæi/ /t͡ʃɐi/ /ʈ͡ʂəɨj/ /t͡ʃɛi/ /t͡ʃɐi/ /ʈ͡ʂăi/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
10031 1 /*ʔsriːl/

Definitions[edit]

 1. a vegetarian diet; or, the diet of monks
  /   ―  chīzhāi  ―  to abstain from eating meat
  /   ―  zhāiyuè  ―  Ramadan

Synonyms[edit]

 • (a vegetarian diet): 素食 (sùshí)

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(jae)
Eumhun:

 • Sound (hangeul):  (revised: jae, McCune-Reischauer: chae, Yale: cay)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(trai, trơi, chay, chây)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]