Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 157 +5, 12 strokes, cangjie input 口一心口山 (RMPRU), four-corner 67112, composition𧾷)

 1. beasts' digging of soil

References[edit]

 • KangXi: page 1223, character 23
 • Dai Kanwa Jiten: character 37461
 • Dae Jaweon: page 1695, character 12
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3697, character 12
 • Unihan data for U+8DD1

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /pʰɑu²¹⁴/
Harbin /pʰau²¹³/
Tianjin /pʰɑu¹³/
Jinan /pʰɔ⁵⁵/
Qingdao /pʰɔ⁵⁵/
Zhengzhou /pʰau⁵³/
Xi'an /pʰau²⁴/ ~腿
/pʰau⁵³/ ~電
Xining /pʰɔ⁵³/
Yinchuan /pʰɔ⁵³/
Lanzhou /pʰɔ⁴⁴²/
Ürümqi /pʰɔ⁵¹/
Wuhan /pʰau²¹³/
Chengdu /pʰau⁵³/
Guiyang /pʰao⁴²/
Kunming /pʰɔ⁵³/
Nanjing /pʰɔo²¹²/
Hefei /pʰɔ⁵⁵/
Jin Taiyuan /pʰau⁵³/
Pingyao /pʰɔ⁵³/
Hohhot /pʰɔ⁵³/
Wu Shanghai /bɔ¹³/
Suzhou /bæ¹³/
Hangzhou /bɔ²¹³/
Wenzhou /pʰuɔ³⁵/
Hui Shexian /pʰɔ⁴⁴/
Tunxi
Xiang Changsha /pʰau⁴¹/
Xiangtan /paɯ⁴²/
Gan Nanchang /pʰɑu²¹³/
Hakka Meixian /pʰau⁴⁴/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /pʰau³⁵/
Nanning /pʰau³⁵/
/pʰɛu³⁵/
Hong Kong /pʰau³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /pʰau⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /pʰau⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /pʰau²¹/
Shantou (Min Nan) /pʰau⁵³/
Haikou (Min Nan) /fau³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (3)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bɣau/ /bʱau/ /bau/ /bɯau/ /baɨw/ /bau/ /bau/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (3)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/bɣʌk̚/ /bʱɔk̚/ /bɔk̚/ /bɯɔk̚/ /baɨwk̚/ /bɔk̚/ /bɔk̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
284 1 /*bruː/ 見釋名
312 1 /*bruːɡ/ 見釋名

Definitions[edit]

 1. to run
 2. to run away, to flee

Pronunciation[edit]


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /pʰɑu²¹⁴/
Harbin /pʰau²¹³/
Tianjin /pʰɑu¹³/
Jinan /pʰɔ⁵⁵/
Qingdao /pʰɔ⁵⁵/
Zhengzhou /pʰau⁵³/
Xi'an /pʰau²⁴/ ~腿
/pʰau⁵³/ ~電
Xining /pʰɔ⁵³/
Yinchuan /pʰɔ⁵³/
Lanzhou /pʰɔ⁴⁴²/
Ürümqi /pʰɔ⁵¹/
Wuhan /pʰau²¹³/
Chengdu /pʰau⁵³/
Guiyang /pʰao⁴²/
Kunming /pʰɔ⁵³/
Nanjing /pʰɔo²¹²/
Hefei /pʰɔ⁵⁵/
Jin Taiyuan /pʰau⁵³/
Pingyao /pʰɔ⁵³/
Hohhot /pʰɔ⁵³/
Wu Shanghai /bɔ¹³/
Suzhou /bæ¹³/
Hangzhou /bɔ²¹³/
Wenzhou /pʰuɔ³⁵/
Hui Shexian /pʰɔ⁴⁴/
Tunxi
Xiang Changsha /pʰau⁴¹/
Xiangtan /paɯ⁴²/
Gan Nanchang /pʰɑu²¹³/
Hakka Meixian /pʰau⁴⁴/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /pʰau³⁵/
Nanning /pʰau³⁵/
/pʰɛu³⁵/
Hong Kong /pʰau³⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /pʰau⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /pʰau⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /pʰau²¹/
Shantou (Min Nan) /pʰau⁵³/
Haikou (Min Nan) /fau³⁵/

Definitions[edit]

 1. to paw the earth

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. run
 2. flee
 3. leave in hurry
 4. trot, trotting

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(po) (hangeul , McCune-Reischauer p'o, Yale pho)

 1. 달리다: run

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(bào, bão)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.